en ru

Kácení stromů na hřbitově v Holicích

1.11.2006 - Občanské sdružení Zelená krajina | Váš příběh - Stromy
Na hřbitově v Holicích má v současné době dojít ke čtvrté etapě kácení stromů. Od roku 2002  nechal městský úřad  vykácet asi 50  až stopadesátiletých lip v rámci tzv. obnovy zeleně.

Tím byl nenávratně vymazán starobylý ráz hřbitova a významná dominanta kopce porostlého letitými stromy. Centrální alej byla znovu osázena menšími kultivary lip, které ale nedorostou velikosti svých předchůdkyň. Na severní straně byla vykácením narušena hradba stromů a prostor se necitlivě otevřel.

Protože se nám kácení letitých vzrostlých stromů nelíbí a nechceme, aby se v něm dále pokračovalo, založili jsme občanské sdružení Zelená krajina a podali jsme podnět k posouzení zákonnosti kácení na krajský úřad. Informace a rady jsme čerpali od pana Matějky z Arniky a jejich webových stránek. Tento náš podnět je v součastné době v jednání.

zelenakrajina@seznam.cz

http://www.zelenakrajina.scientik.net