Každá pátá hračka na evropském trhu obsahuje nebezpečné ftaláty

12.3.2018 - HELSINKY | Články
Panenka „Beautiful, Collect them all“ zakoupená v Olomouci obsahuje ftaláty
Foto: Arnika
Výsledky kontrol Evropské agentury pro chemické látky (ECHA) přinesly znepokojivé zjištění. Na evropském trhu inspektoři objevili stovky spotřebních výrobků s vysokým obsahem zakázaných toxických látek. Například každá pátá hračka obsahovala velké množství zakázaných ftalátů.

Ve finských Helsinkách sídlící agentura ECHA odhalila během kontrol na evropském trhu značný počet produktů obsahující chemikálie, které podléhají omezení podle nařízení REACH. Inspektoři ve 27 evropských zemích zkontrolovali 1009 směsí, 4599 předmětů a 17 látek. Z 5625 výrobků jich 18 % neprošlo.

A jaké zakázané látky testy odhalily nejčastěji?

  • ftaláty v 20 % hračkách,
  • kadmium ve 14 % plnivech pro pájení,
  • azbestová vlákna ve 14 % zboží.

Výrobky s příměsí azbestu, jako jsou například katalytická kamna, termosky, brzdové destičky, byly většinou z druhé ruky a pravděpodobně byly vyrobeny dříve, než zákaz prodej výrobků s azbestem vstoupil v platnost.

Inspektoři dále objevili vysoké koncentrace šestimocného chromu v kožených předmětech (13 % testovaných výrobků) a kadmia  v bižuterii a levnějších špercích (12 %). Obě látky jsou přitom vysoce toxické a rakovinotvorné.

U 39 % výrobků s obsahem zakázaných látek nebylo možné zjistit jejich zemi původu, 17 % zboží pak pocházelo z Číny. Jak dokládají dřívější zjištění Evropské chemické agentury ECHA, velkým problémem přítomnosti zakázaných toxických látek je zejména dovoz ze zemí mimo EU. Právě na dovážené výrobky se chce více zaměřit i Česká inspekce životního prostředí v roce 2018.

Zde je třeba zdůraznit, že dovozci mají povinnost požadovat od svého dodavatele informaci, zda jimi dovážený výrobek obsahuje látky vzbuzující velmi vážné obavy (tzv. Substances of very high concern). Tyto látky se postupně dostávají na seznam zakázaných látek a výrobky s jejich obsahem se pak samozřejmě nesmějí ani vyrábět ani dovážet na evropský trh.

Jak je vidět, pro vyšší ochranu zdraví spotřebitelů by společnosti měly samy vyvíjet tlak na informování o chemickém složení výrobků ze strany dodavatelů. Kromě aktivního testování mohou využívat dohod, kterými se dodavatelé zavazují, že chemické složení bude v souladu s právními předpisy o chemických látkách.

Sami spotřebitelé se o chemickém složení výrobků z etiket zatím nic nedozví. Výrobci, prodejci a dovozci však mají povinnost sledovat, zda řada podezřelých a toxických látek (SVHC látky) se v jejich výrobcích objevují a na požádání to spotřebiteli sdělit. Obsah rizikových látek si budou moci ověřit pomocí evropské mobilní aplikace, na jejímž vzniku se podílí i Arnika. Aplikace bude dostupná od dubna 2019.

 

                                   

Projekt je financován EU LIFE programem (č. LIFE16 GIE/DE/000738) a trvá od září 2017 do srpna 2022. Od března 2018 bude k dispozici webová stránka informující o prvních výsledcích tohoto projektu. 

 

Banner-stika

Sledujte nás:
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu

Arnika v zahraničí