Knihovna ve Fryštáku je patronem třešňové aleje

16.3.2015 - Jan Krčma | Váš příběh - Stromy
Cedulka pro třešňovou alej. Foto: Jan Krčma
„Lopatka pro alej“ , kterou Arnika vyhlásila  na podzim roku 2014,  se setkala s velkým ohlasem hlavně u místních obyvatel.  Mnozí z nich finančně přispěli na výsadbu třešňové aleje  mezi Štípou a Velíkovou na Zlínsku. Čtenáři Městské knihovny ve Fryštáku  se stali patrony nové aleje. Zaměstnanec Městské knihovny ve Fryštáku, pan Jan Krčma, byl iniciátorem sbírky čtenářů, díky které se podařilo nashromáždit  celkem 7 033 Kč. On sám, jako zástupce čtenářů, se výsadby  zúčastnil,  a velice aktivně přiložil ruce k dílu. 
O tom jak  7. 11. 2014 vznikla nová třešňová alej, si čtenáři knihovny a budoucí patroni  aleje mohli přečíst poetickou reportáž  přímo na webu knihovny:

„Páteční ráno slibovalo podle slov znalců povětrnosti a jiných spádů počasí počáteční kapky celodenního deště. Mrkla-li očka, zjistila, že krůpěje deště smývají jiná místa než Fryštácko a jeho okolí.

Zhruba za jedním kopcem a dvěma vodními toky a šesti kilometry čekala sedmadvacítka třešňových stromků, aby našla místo, odkud by vnímala záda jedné obce a druhou na dohled. Prostor mezi Štípou a Velíkovou se chvěl netrpělivým očekáváním přes padesát let rostoucích trnek (jak jsem se dozvěděl od pána, který má dům na dohled aleje a pamatuje si z dob svého dospívání uvítání oněch trnek), které se těšily na natažené konečky větví nových sousedů. Společně by vytvořily příjemně svěží řadu listoví a obnovily rozpřaženou náruč vítající ptačí zpěv, odvádějící mysl od nepodstatností.

Dorazil jsem na místo a potkal pro následující hodiny několik kolegů, aniž bych tehdy tušil, o koho jde. Prošel jsem si na kraji pole místa budoucího růstu a prohlížel si, jak jsou vytyčená kolíky, zahlédl škraloupy pilin i pařezy několika trnek, jejichž hlídka měla najít své pokračovatele. Záhy vyrostla slečna z pražského zázemí Arniky s nářadím, její dvě kolegyně ze zlínského magistrátu a pánové s multikárou naloženou dalšími potřebami pro sázení. Ještě chvíli strpení a byly tu i děti, žáci šestého ročníku štípské základní školy i s havířovskou arničankou Marcelou Klemensovou, iniciátorkou projektu Lopatka pro alej. Ty nejdůležitější články v celém procesu. Úžasný symbol – počátek darovaný počátkem. Bylo fajn vidět, jak radostně se pustily do díla. Žádná otrávenost – dopoledne rozsvěcela vůle dát stromům jejich místo. Radost mladí sázející neubrali ani nám – nechali něco i ostatním. Po krátké instruktáži přítomného arboristy se už rylo, kopalo, zatloukaly kůly, ale také lámaly rýče ;-), usazovaly stromky, dusala půda, hnojilo, vytvářely misky z drnů, kotvilo se i pletivovalo. Celý průlet byl obdivuhodně rychlý, a když děti odcházely lapit autobus, všechny třešně se natahovaly po okrajích oblaků. Pak stačilo ještě dosypat kůrou a před třináctou hodinou bylo v krajině vymalováno.“

vysadba stipa 2014

Sázení ve Štípě s Janem Krčmou. Foto: Vratislav Vozník
 
Patronát nad alejí byl oficálně potvrzen 21.3.2015, kdy  Jan Krčma a  čtenáři knihovny instalovali v aleji tabulku. Na webu Městské knihovny ve Fryštáku se o tom píše:

„O prvním jarním dni (a vězte, že ne v pátek 20. 3. pět minut před půlnocí), jsme ve třech dorazili na počátek loni doplněné aleje mezi Štípou a Velíkovou a k třešňovému stromku, jehož jsme patrony, umístili cedulku informující o našem patronátu. A neopomněli jsme mu za nás všechny připít na zdraví a čilé vzkvétání jablečným džusem.

Její slova říkají: „Nejen aleji, ptactvu a dětem čtenáři Městské knihovny Fryšták a občané města Fryštáku.“

Krajina se vpíjela do paměti, a kdo se v ní v tu chvíli ocitl, se stal oblázkem, skřivanem, stromem.“

Arnika v zahraničí