en ru

Lokální sdružení bojující proti stavbě spaloven získala nového spojence - celostátní koalici „Pro 3R"

14.2.2012 - MOST | Tiskové zprávy
Tlak na výstavbu nových spaloven v ČR je velmi silný. Místní sdružení, která se kauzám připravovaných či stávajících spaloven věnují, na tuto skutečnost zareagovala založením nové celostátní koalice s názvem „Pro 3R". Ve společném prohlášení požadují členové koalice větší důraz na předcházení vzniku odpadu, recyklaci a kompostování (tři R v názvu jsou odvozeny od anglických slov „reduce, reuse, recycle") a odmítají další podporu a vznik spaloven včetně plánované komořanské. Nová koalice nabízí možnost společného postupu na národní i evropské úrovni či sdílení zkušeností.

Na víkendovém semináři „Nespaluj, recykluj", který pořádala v Praze Arnika, se sešli zástupci některých občanských iniciativ se zájmem o problematiku nakládání s odpady. Společná diskuse vyvrcholila vznikem koalice a vydáním společného prohlášení1), ve kterém členové koalice požadují například zastavení financování stavby spaloven komunálních odpadů z veřejných zdrojů, podporu předcházení vzniku odpadu, recyklace a kompostování.

Nová koalice slibuje záštitu a plánování společných aktivit a postupu členských sdružení. Nabízí také prostor pro sdílení zkušeností a odborných znalostí. S jejím vznikem se navíc otevírá možnost zapojení do zahraničních aktivit a záštity při prezentaci nesouhlasu se současnou odpadovou politikou ČR a se stavbou spaloven na evropské úrovni.

„Asociace ALERTA se již tři roky zabývá různými environmentálními a sociálními aktivitami v různých částech ČR. Je pro nás tedy samozřejmostí vzdorovat výstavbám nových spaloven ať už mají vznikat kdekoliv. Ke zvýšení efektivity našich snah jsme v únoru 2012 spustili novou kampaň Čistá alternativa. Vítáme také nově vzniklou koalici „Pro 3R". Mnohé cíle této koalice jsou nám velmi blízké a považujeme je také za své cíle" říká Lukáš Borl z mostecké pobočky Asociace ALERTA.

Koalice prostřednictvím svých členů a podporovatelů pečlivě sleduje také kauzu plánované stavby spalovny v Komořanech, územního řízení se účastní také Arnika. „Stavební úřad na úřední desce zveřejnil vypořádání námitek účastníků řízení. Námitky byly jednotně zamítnuty většinou s odůvodněním, že se nevztahují k územnímu řízení ale procesu EIA, který měl být připomínkován již dříve", říká Matěj Man, vedoucí kampaně Arniky „Nespaluj, recykluj". Přitom podle judikatury2) nejvyššího správního soudu mohou být nedostatky v procesu EIA důvodem ke zrušení územního rozhodnutí. „Stavební úřad měl proto požadovat dopracování nedostatků tohoto řízení a ne pouze konstatovat, že s tím nemůže nic dělat" podotýká Matěj Man. Arnika se podobně jako další účastníci řízení proti rozhodnutí odvolala.

Přílohy a další informace:

1) Společné prohlášení koalice:

pdfProhlášení koalice Pro 3R.pdf234.49 KB

2) Např. rozsudek ze dne 14. 6. 2007, č. j. 1 As 39/2006-55, www.nssoud.cz

3) Vybrané informace o záměru EVO Komořany:

Zadavatel záměru: United Energy a.s.
Investor: EVO Komořany a.s.
Kapacita: 150 000 tun spáleného odpadu ročně
Produkce odpadu (popele, popílku, škváry): 46 225 tun ročně
   Z toho:
  popílek s obsahem toxických látek: 1 540 tun ročně
   filtrační koláče po mokrém čištění spalin: 1 275 tun ročně
Produkce odpadní vody: 48 400 m3/rok
Umístění: v blízkosti stávajícího areálu teplárny Komořany
Produkce elektřiny: 76 460 MWh/rok
Produkce tepla: 64 306 MWh/rok

4) Historie a vývoj záměru EVO Komořany

 • konec roku 2009 – United Energy připravuje dokumentaci pro zahájení jednání o stavbě spalovny
 • 8. 3. 2010 - oznámení záměru plánované stavby ZEVO Komořany
 • 20. 4. 2010 - zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení, nařízeno zpracování posuzování vlivu na životní prostředí EIA
 • 24. 11. 2010 - zveřejněná dokumentace EIA
 • 23. 12. 2010 - podány připomínky k dokumentaci EIA
 • 25. 2. 2011 - zveřejněn posudek vlivu záměru na životní prostředí
 • 23. 3. 2011 - veřejné ústní projednání EIA
 • květen 2011 - MŽP vydává souhlasné stanovisko k EIA
 • 28. 11. 2011 - veřejné ústní projednání územního řízení a předání posledních připomínek územnímu řízení
 • 21. 12. 2011 - zveřejněno vypořádání připomínek územnímu řízení
 • 23. 1. 2012 - odvolání všech účastníků řízení, jejichž připomínky byly zamítnuty
 • 3. 2. 2012 - vyrozumění o podaném odvolání
 • Tiskový mluvčí: Vratislav Vozník,vratislav.voznik@arnika.org, tel. 222 781 471, 606 727 942
Sledujte nás:

Přehled zpráv emailem

captcha 
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu