Mezinárodní konference „Máme právo vědět a vyjádřit se“ – Praha, 10. prosince 2015

10.12.2015 - Praha | Akce
Poobná konference proběhla v roce 2013
Jindřich Petrlík
  Jaké možnosti má veřejnost při rozhodování v oblasti životního prostředí na Islandu? Jak jsme na tom ve srovnání s Thajskem s dostupností informací o znečišťovatelích? Jak lze kontrolovat přítomnost nebezpečných toxických látek ve spotřebním zboží? O čem se můžeme poučit v zahraničí a jaké know-how naopak můžeme nabízet? Nejen tyto otázky byly předmětem mezinárodní konference pořádané Arnikou „Máme právo vědět a vyjádřit se“, která se uskutečnila 10. prosince v Langhans - Centru Člověka v tísni ve Vodičkově ulici 37 v Praze 1.

Tři čeští a šest zahraničních odborníků a zástupců ekologických občanských organizací prezentovalo příběhy své konkrétní praxe i výsledky, kterých se jim podařilo dosáhnout. Ať už jde o měření toxických látek v produktech pomocí rentgenového spektrometru, budování sítě dobrovolníků nebo vytváření metodiky pro evidenci znečišťovatelů. Přednášející ukázali, jakými možnostmi (technickými, organizačními i legislativními) lze disponovat a na jaké nástrahy se připravit, pokud nechceme stát stranou.


PREZENTACE KE STAŽENÍ:

Dopoledne: 9:00 – 13:00:
+ Guðmundur Ingi Guðbrandsson (Landvernd Island): Jak zapojit veřejnost? Účast veřejnosti při rozhodování v oblasti životního prostředí na Islandu
+ Đana Alibegović (Eko Forum BaH): Přístup k informacím o životním prostředí v Bosně a Hercegovině
+ RNDr. Jindřich Petrlík (Arnika ČR): Znečišťovatelé pod lupou
+ Penchom Saetang (EARTH Thajsko): Síť dobrovolníků monitorujících znečištění v Thajsku
+ Nicha Rakpanichmanee (EARTH Thajsko): Vývoj registru úniků a přenosů znečišťujících látek (PRTR) v Thajsku

Odpoledne: 14:00 – 16:00:
+ Bill Menrath (Univerzita Cincinnati, fakulta medicíny, USA): Jak používat ruční rentgenový spektrometr (XRF) k ochraně lidí a životního prostředí
+ Jitka Straková (Arnika ČR): Nenechme se otrávit aneb testování spotřebního zboží rentgenovým spektrometrem v České republice
+ Katarina Krinulovic (ALHem Srbsko): Rizikové chemické látky ve výrobcích v Srbsku
+ Václav Mach/Jindřich Petrlík (Arnika CR): Perzistentní organické látky v říčních sedimentech Labe

 konference uvod

 

Hosté konference:

Bill Menrath je uznávaným vědcem a odborníkem specializujícím se na detekci těžkých kovů a metody sanace kontaminací těmito kovy – především olovem. Ačkoli posledních 25 let pracuje na univerzitě v Cincinnati, má za sebou i mnoho práce v terénu a je autorem široce používaných metodických manuálů pro sanaci olověných znečištění. Na pražské konferenci představil možnosti, které ekologickým občanským organizacím nabízí použití ručního rentgenového spektrometru (XRF) – především při detekci toxických látek ve spotřebním zboží.

Guðmundur Ingi Guðbrandsson dorazil do Prahy jako zástupce islandské nevládní organizace Landvernd. Tato ekologická organizace má za sebou již 46 let aktivity, což je z pohledu českého neziskového sektoru působivé. V posledních dvou desetiletích klade důraz především na ochranu unikátní islandské divočiny a také na environmentální vzdělávací projekty pro děti i dospělé. Sám Guðmundur Ingi Guðbrandsson přednášel na třech různých univerzitách a je mimo jiné zakládající člen Společnosti environmentálních vědců. Na konferenci promluvil o tom, jaké jsou na Islandu podmínky účasti veřejnosti při rozhodování v otázkách životního prostředí.

Penchom Saetang a Nicha Rakpanichmanee se pražské konference zúčastnily za thajskou nevládní orhanizaci EARTH (Ecological Alert and Recovery – Thailand), se kterou v Arnika v Thajsku dlouhodobě spolupracuje. Hlavní agendou této organizace je průzkum průmyslového znečištění a podpora komunit, které jsou tomuto znečištění vystaveny. Na konferenci představily své zkušenosti s vývojem registru úniků a přenosů znečišťujících látek (PRTR) a budováním sítě dobrovolníků, kteří monitorují znečištění v Thajsku.

Katarina Krinulovic ze srbské neziskové organizace ALHem, která se zaměřuje na podporu bezpečného nakládání s chemickými látkami a zahájila kampaň na ochranu spotřebitelů „Bojuj o to vědět!“, na konferenci hovořila o svých zkušenostech s touto kampaní. Zaměřila se přitom na specifické rysy občanského a právního prostředí Srbska, které sice v roce 2009 oficiálně přijalo legislativu v souladu s evropskou chemickou politikou (REACH, ale tato legislativa zatím nebyla reálně implementována.

Đana Alibegović přijela do Prahy z Bosny a Hercegoviny, kde jako nezávislá právnička spolupracuje s nevládní organizací Eko Forum Zenica. Ta už od roku 2008 podporuje iniciativy směřující k ekologickému rozvoji a sociální soudržnosti komunit. Zprostředkovává komunikaci a spolupráci mezi komerčním sektorem, politiky a občany, poskytuje právní podporu a snaží se občany povzbudit k zasahování do rozhodovacích procesů. Đana Alibegović jako právní poradkyně této organizace často pomáhá lidem a komunitám v blízkosti největšího lokálního znečišťovatele, místní výroby u nás dobře známé společnosti ArcelorMittal.

Na konferenci dále vystoupili specialisté z Arniky Jindřich Petrlík, Václav Mach a Jitka Straková. Představili projekty a výsledky průzkumů zaměřené na české znečišťovatele, znečištění vodních toků a toxické látky ve spotřebním zboží.

 

 

EU logo            GGF             MZP logo RGB v2

loga-fondnno-nros-partnestvi-eeagrants-velka-rgb

www.fondnno.cz  - www.eeagrants.cz

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.

 

Banner-stika

Sledujte nás: