Na lepší třídění a spravedlivé poplatky za odpad slyší i Jihlava

22.4.2014 - JIHLAVA | Tiskové zprávy
Předávání popele, který produkují spalovny, jihlavským zastupitelům
Jan Losenický
Jihlavská radnice se na zítřejším kulatém stole chystá představit inovované plány, jak nakládat v dalších desetiletích s komunálním odpadem. Opouští plány naddimenzované spalovny a chce více recyklace a spravedlivé platby rodin za produkci odpadu. Sdružení Arnika nabízí k tématu několik postřehů. Jihlavská radnice se na zítřejším kulatém stole chystá představit inovované plány, jak nakládat v dalších desetiletích s komunálním odpadem. Opouští plány naddimenzované spalovny a chce více recyklace a spravedlivé platby rodin za produkci odpadu. Sdružení Arnika nabízí k tématu několik postřehů.

„Od počátku bylo jasné, že stavba obří, nesmyslně naddimenzované spalovny není spásným nápadem. Arnika dlouhodobě politikům nabízela řešení, které by lidem i životnímu prostředí ulevilo od zbytečné finanční zátěže a nebezpečných látek. Sama radnice teď přichází s nápadem na třídění bioodpadu a spravedlivějšími poplatky za svoz odpadu, který bude obyvatele motivovat k lepšímu třídění. Nevládní organizace současné kroky magistrátu vítá a přináší návrhy pro další rozvoj systému, který Jihlavany povede blíže třídění a dále od spalovny,“ říká odborník na odpadové hospodářství Matěj Man z Arniky.

Arnika také hodnotí kladně zavedení pilotního projektu sběru bioodpadu v Jihlavě. „Pilotní projekt má jisté rezervy zejména proto, že aktuálně probíhá jen v okrajových částech města se zástavbou rodinných domů. Lidé v domcích totiž mají možnost kompostovat na vlastní zahradě. Mohlo by tedy dojít k nežádoucímu přesunutí zeleného odpadu ze zahrad do hnědých popelnic. Věříme však, že nejde o kalkul radnice. Vedení Jihlavy slíbilo, že systém brzy rozšíří i do vnitřního města, kde lidé zpravidla nemají šanci kompostovat na vlastní zahrádce. Jihlava také prozatím plně nevyužívá potenciál v třídění kovů, zejména může rozmístit kontejnery na plechovky a hliník, které dobře fungují například v Havlíčkově Brodě,“ dodává Man.

Studii proveditelnosti, která byla na vyžádání doplněna i o variantu menší, než jen obří spalovny, dostal jihlavský magistrát v polovině dubna. Původně zamýšlenou kapacitu spalovny 100–150 tisíc tun odpadu ročně Arnika už od počátku silně kritizovala jako přehnaně vysokou. Nevládní organizace však trvá na tom, že je spalovna komunálního odpadu pro Jihlavu zbytečná. „Na naše slova o zbytečně vysoké kapacitě plánované spalovny evidentně došlo. Jsem přesvědčen, že se za nějaký čas jako zbytečná ukáže i spalovna malá a Jihlava i Vysočina se naplno vydají cestou maximální recyklace a předcházení vzniku odpadu,“ hodnotí Man.

Kladně je podle nevládní organizace možné ohodnotit i kampaně radnice za zvýšení recyklace. Návrh na zavedení systému spravedlivých plateb za odpad byl zastupitelstvu a radě Jihlavy představen těsně před velikonoci a mohl by být schválen v červnu 2014. Konkrétně se Jihlava chce vydat cestou maximálního využití sběrných dvorů s čipovou identifikací osob, možnosti snížení intenzity vývozu popelnice a systému sběru bioodpadu.

Dosud nevyužitý potenciál spatřuje Arnika ve zlepšení evidence množství produkovaného odpadu na sídlištích – například pomocí čipových kontejnerů. Tento způsob využívá třeba německé pdfsídliště Lankow s 20 000 obyvateli ve městě Schwerin a funguje i na mnoha dalších místech. „Těší nás, že podle slov magistrátu vychází motivace k přijetí spravedlivého systému plateb za odpad také z tlaku inciativy jihlavského referenda, kterou Arnika podporuje. Za pozitivní považujeme i fakt, že se magistrát vydává směrem, který Arnika dlouhodobě doporučuje,“ říká mluvčí Arniky Vratislav Vozník.

  • Tiskový mluvčí: Vratislav Vozník, vratislav.voznik@arnika.org, tel. 222 781 471, 606 727 942

Banner-stika

Sledujte nás:
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu