Nedotujte spalovnářskou lobby, vyzývá politiky Arnika

18.9.2012 - PRAHA | Tiskové zprávy
Hierarchie doporučeného nakládání s odpady - hlavní je prevence, nejméně se má skládkovat
K zastavení toku veřejných financí do hrozící výstavby kontroverzních spaloven vyzvalo dopisem ministra Tomáše Chalupu sdružení Arnika. Peníze by měl naopak nasměrovat k podpoře třídění, recyklace a předcházení vzniku odpadu. Ve středu se totiž v Praze koná schůzka mezi zástupci Evropské komise a ministerstva životního prostředí. Česko podle nové zprávy Evropské komise patří k nejslabším právě v odpadovém hospodářství. Ekologické sdružení zároveň vyzvalo eurokomisaře Janese Potočnika, aby zamezil financování nových spaloven z evropských peněz.

„Apelujeme na ministra životního prostředí hlavně proto, že by to měl být on, kdo bude hájit zájmy ochrany lidského zdraví a přírody před exhalacemi. Považujeme za nezbytné, aby se postavil záměrům ministra průmyslu Kuby a spalovnářské lobby a prosadil více veřejných peněz pro recyklaci místo megaspaloven. Žádáme i eurokomisaře Potočnika, aby v nových operačních programech nebylo místo pro financování spaloven, které ničí cenné suroviny v hodnotě miliard korun ročně,“ říká vedoucí kampaně Nespaluj, recykluj! Matěj Man ze sdružení Arnika.

Ministr Kuba chce ve své Surovinové politice a Státní energetické koncepci prosadit masivní podporu spalovnám odpadů. Podle sdružení Arnika to poškodí naše životní prostředí, vystaví občany riziku úniků nebezpečných látek a navíc jde o velmi nehospodárný krok. Místo toho ekologické sdružení navrhuje výstavbu menších recyklačních linek a podporu prevence vzniku odpadu, které lze lépe financovat, protože nejsou tak nákladné, a navíc zaměstnají více lidí.

„Na politice ministra Kuby je zcela zřejmé, že jejím hlavním cílem je vyhnout se reálně hrozícímu postihu za nedodržování evropské směrnice o odpadech z roku 2008. Zároveň ale nechce podpořit předcházení vzniku odpadů a jejich recyklace natolik, aby mohlo ohrozit plány na masivní výstavbu spaloven. Do roku 2040 plánuje spalovat 80% spalitelných odpadů, které zbyly po recyklaci. Pálit se mají nejen v nových spalovnách, ale i v teplárnách, elektrárnách a cementárnách,“ upozorňuje na souvislosti předseda sdružení Arnika RNDr. Jindřich Petrlík. Tyto a další výhrady shrnuli experti nevládní organizace do pdfpřipomínek k Surovinové politice ČR 
a pdfStátní energetické koncepci, které ministerstvům minulý týden zaslali.

Přitom Česká republika skončila v poslední hodnotící zprávě Evropské komise mezi deseti nejhoršími unijními státy v nakládání s odpady. Češi průměrně recyklují 42 kilogramů odpadů ročně, průměr evropských států je 122 kg a nejlepší státy, jako třeba sousední Německo, recyklují celých 262 kilo odpadu na osobu a rok.

Přestože jsou dnes spalovny na poměrně vysoké technické úrovni, stále při jejich provozu vzniká popel a popílek s vysokým obsahem například těžkých kovů včetně rtuti, dioxinů a dalších takzvaných perzistentních organických látek (POPs). Při nevhodném způsobu nakládání s tímto materiálem, ke kterému u nás podle zjištění sdružení Arnika dochází, mohou nebezpečné látky unikat do životního prostředí. Část z nich se kumuluje v potravním řetězci a může tak dojít i ke kontaminaci potravin, jak dokládají například případy z Francie nebo Velké Británie. Tuto špatnou praxi doporučuje předložená surovinová politika ještě rozšířit.

Česká republika doposud nevyčerpala možnosti, které nabízí důkladná recyklace. Upozorňuje na to kampaň Nespaluj, recykluj! sdružení Arnika. Spalovna zničí tisíce tun kvalitních druhotných surovin. Jejich recyklací se uspoří mnohem více energie, než dodá jejich spálení. Zároveň není nutné vytěžit a dovézt tisíce tun ropy. Stejně tak spalovny ničí bioodpad, který lze přetvořit v tuny kvalitního kompostu pro využití na zahrádkách a v zemědělství.

  • Tiskový mluvčí: Vratislav Vozník, vratislav.voznik@arnika.org, tel. 222 781 471, 606 727 942
Sledujte nás:

Přehled zpráv emailem

captcha 
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu