en ru


Nejlepší odpad je ten, který nikdy nevznikne - pomohou i pražské kompostéry

21.11.2013 - ČR / PRAHA | Novinky
Ilustrační foto
Dnes jsme se pomyslně přehoupli do druhé poloviny pátého ročníku Evropského týdne prevence vzniku odpadů. Letos probíhá od 18. do 24. listopadu a jeho cílem je upozornit, že nejlepší odpad je ten, který vůbec nemusí vzniknout. I proto je prevence vzniku odpadů na prvním místě v takzvané hierarchii nakládání s odpady, třídění přichází, až pokud se odpadu nevyhneme. Nevytvářet odpad znamená šetřit energii, suroviny i naši kapsu.

K prevenci patří i domácí a komunitní kompostování, kdy sice odpady vznikají, ale lidé se o ně postarají sami. Arnika jako pozitivní příklad nabízí svůj projekt komunitního kompostování na Žižkově v Praze.

Přečtěte si více o žižkovském komunitním kompostéru >>

K Evropskému týdnu prevence odpadů se přihlásili organizace z 23 zemí (i několik mimo EU). Nahlášeno bylo 12682 akcí >>

Že se v oblasti prevence vzniku odpadů máme co učit, dokazuje první návrh „Programu předcházení vzniku odpadu v ČR“. Z dokumentu vyplývá, že o této oblasti mnoho nevíme. Přečtěte si komentář Arniky k prvnímu návrhu Programu předcházení vzniku odpadu v ČR >>

Předcházet odpadům je přitom snadné. Jde o změnu myšlení. Stačí, abychom se naučili ptát, zda ten nebo onen odpad musí vzniknout, či zda je možné mu předejít. Protože lidé odpady produkují denně, každý den možné snižovat jejich množství. Kdo vzniku odpadů předchází a třídí je, tomu stačí pro malý, pouze čtyřlitrový koš na směsný odpad na celý týden. Ukazují to zkušenosti spolupracovníků Arniky. Kdo zaplní koš větší, má stále rezervu.

Předcházet odpadům však neznamená jen odpady neprodukovat, ale i produkovat jich méně a omezovat produkci těch nebezpečných. Svoji odpovědnost tedy mají výrobci i úřady. Zatímco v současnosti výrobci hledají cesty, jak by uměle životnost svých výrobků snížili, moderní trendy požadují, aby výrobky vydržely co nejdéle a bylo možné je opravit. Úřady například mohou začlenit požadavky na  prevenci vzniku odpadu do kritérií pro veřejné zakázky.

Sledujte nás:

Přehled zpráv emailem

captcha