Německý vědec varuje před nebezpečným produktem pro kotle na dřevo a uhlí

28.12.2017 - PRAHA / VÍDEŇ / UMEA | Články
Roland Weber hovoří na mezinárodní konferenci.
ENB
Roland Weber (POPs Environmental Consulting, Německo) varuje před využitím popela ze spalování biomasy jako hnojiva pro zemědělské a lesní půdy. Jde samozřejmě o popel ze spalování ošetřeného (odpadního) dřeva. Upozorňuje především na nebezpečný „katalyzátor“ proti tvorbě sazí, který se objevil na evropském trhu.

„Hrozí riziko kontaminace půdy dioxiny (PCDD/Fs), které v současnosti podceňujeme,“ zdůraznil Weber na nedávné schůzce expertů Stockholmské úmluvy ve Vídni. Už v roce 2016 na konferenci na univerzitě ve švédské Umeji výsledky výzklumu zaměřeném na sledování dioxinů v popelu ze spalování dřeva a biomasy. Použití paliv jiných než dřevo zvyšuje koncentrace dioxinů v popelu, protože některá biopaliva mají vyšší obsah chlóru než dřevo.

„Kromě toho spalování chemicky ošetřeného odpadního dřeva může zvýšit tvorbu a emise dioxinů deseti- stonásobně kvůli vysokému obsahu chlóru anebo kovů, které mohou působit jako katalyzátory při tvorbě dioxinů během spalování,“ doplnil Weber.

Například v posledních letech se v evropských zemích stále častěji setkáváme s komerčním využitím "katalyzátoru", kterým je obvykle měděná sůl, jenž má snížit tvorbu sazí v kotlích spalujících dřevo a uhlí a dokonce byl používán v uhelných elektrárnách.

Podle studie, kterou Weber publikoval v roce 2016, použití tohoto katalyzátoru výrazně zvýšilo hladiny dioxinů ve spalinách a v popelu o faktor 1000 až 10 000 oproti spalování panenského dřeva. Obsah dioxinů v popílku byl vyšší než 15 000 ng TEQ/g popílku. Přesahoval tedy limit pro obsah perzistentních organických látek (POPs) stanovený Basilejskou úmluvou. Popílek by tak měl být kvůli obsahu POPs považován za toxický (nebezpečný) odpad. Weber dospěl k závěru, že extrémně vysoké emise PCDD/Fs spojené s použitím katalyzátoru vyžadují okamžité odstranění tohoto produktu z trhu.

Článek vznikl s použitím zdroje: Weidemann, E., et al. (2016). "14th congress of combustion by-products and their health effects—origin, fate, and health effects of combustion-related air pollutants in the coming era of bio-based energy sources." Environmental Science and Pollution Research 23(8): 8141-8159.

Banner-stika

Sledujte nás:
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu