Nesouhlasné stanovisko ke spalovně v Rybitví potvrzuje, že hlas občanů má váhu

1.2.2010 - PARDUBICE / PRAHA | Tiskové zprávy
Arnika vítá vydání nesouhlasného stanoviska k záměru firmy AVE CZ zprovoznit v Pardubicích spalovnu nebezpečných odpadů. S některými jeho částmi však není spokojena.

Sdružení Arnika přivítalo vydání nesouhlasného stanoviska na závěr procesu posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) spalovny nebezpečných odpadů, kterou chce na místě staršího provozu zprovoznit společnost AVE CZ. „Rozhodně nemáme v úmyslu se proti vydanému stanovisku odvolat. Má-li AVE CZ soudnost, od svého záměru zprovoznit v Rybitví spalovnu ustoupí. Závěrečné stanovisko v procesu EIA má sice jen doporučující charakter pro následná řízení, ale prakticky představuje výrazný blok pro vydání jak stavebního povolení, tak integrovaného povolení, která by spalovna musela pro svůj provoz získat. O stanovisko lze opřít i případná odvolání, pokud by jmenovaná povolení byla pro spalovnu kladná,“ řekla tisková mluvčí Arniky Mgr. Zora Kasiková.

  „Na vydání nesouhlasného stanoviska měl nepochybně vliv především jasný nesouhlas občanů Pardubicka, kteří byli v odporu vůči záměru obnovit provoz spalovny v areálu Synthesie jednotní a v počtu téměř 48 tisíc podepsali petici proti tomuto záměru. Opět se tak ukázalo, že petiční akce,  vytrvalý tlak na politickou reprezentaci a účast v procesech posuzování vlivů na životní prostředí se veřejnosti vyplatí a že na její názor je brán ohled. Projekt spalovny má však i řadu věcných nedostatků, například nedostatečné zabezpečení skladu odpadů, vypouštění a bilance látek jako jsou dioxiny. Na tyto problematické otázky jsme v procesu EIA úspěšně upozorňovali a autorem posudku nebyly ani v závěrečném vypořádání uspokojivě vysvětleny (1). Domníváme se proto, že ani z věcného hlediska nemohlo Ministerstvo životního prostředí ČR vydat jiné, než záporné stanovisko,“ reagoval na verdikt ministerstva vedoucí programu Toxické látky a odpady sdružení Arnika RNDr. Jindřich Petrlík.

I přes celkový nesouhlas se záměrem zůstávají ve vydaném stanovisku varovná vyjádření. „Znepokojující je zejména naznačení, že s nebezpečnými odpady se nedá dělat nic moc jiného, než je spálit. To vůbec neodpovídá současným technologickým možnostem ani požadavkům mezinárodních úmluv na ochranu životního prostředí před úniky toxických látek. Bude proto nyní na vedení Pardubického kraje, aby zkusilo aktualizovat Plán odpadového hospodářství a vpravit do něj mimo jiné nespalovací technologie například ke zpracování odpadů ze starých ekologických zátěží anebo ze zdravotnických zařízení,“ shrnul Petrlík výzvu, kterou stanovisko ministerstva představuje pro kraj. Alternativou ke spalování odpadů, jako jsou například zeminy kontaminované ropnými látkami, je čištění biodegradací. Odpady s obsahem persistentních organických sloučenin (POPs) lze čistit chemickou cestou.

Dalším znepokojujícím momentem je jednoduchost, s jakou posudkář ve vydaném stanovisku ministerstva odbývá požár meziskladu a konstatuje, že byly dodrženy předpisy a tudíž je vlastně vše v pořádku. „Spalovna nebezpečných odpadů nemůže dobře fungovat bez řádně zabezpečeného skladu nebezpečných odpadů a mezideponie, na které došlo k požáru, takovým skladem prostě být nemůže. Myslíme si, že by tuto událost měla Česká inspekce životního prostředí ještě jednou důkladně prozkoumat. Dáme k tomu podnět,“ uzavřel Petrlík.

Arnika již dříve také upozornila na skutečnost, že firma AVE CZ je součástí konsorcia, jež se uchází o zakázku na čištění všech ekologických zátěží v České republice. Pokud by ji získalo, nejspíš by v Pardubicích končily odpady z mnoha lokalit v České republice (2).

Poznámky:

 (1)   I v závěrečném stanovisku Ministerstva životního prostředí ČR opakuje zpracovatel posudku chyby co se týče vypouštění dioxinů do povrchových vod anebo bilance těchto látek v odpadech produkovaných spalovnou. Stejně tak zlehčuje problematiku havárií, k nimž především ve spalovnách nebezpečných odpadů dochází celkem často. Dioxiny jsou látky, které vznikají jako nezamýšlený produkt spalováním chlorovaných látek. Jsou nebezpečné již ve stopových množstvích. Do lidského těla se dostávají převážně potravou. V souvislosti s jejich vypouštěním do povrchových vod by mohlo dojít například ke zvýšení zátěže rybí populace v Labi.

(2)    Viz tiskovou zprávu Arniky z 10.12.2009: Spalovna v Pardubicích: Arnika upozornila na možnou souvislost s miliardovou zakázkou

  • Tiskový mluvčí: Vratislav Vozník,vratislav.voznik@arnika.org, tel. 222 781 471, 606 727 942

Banner-stika

Sledujte nás:
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu