Nevládní organizace a zastupitelé se spojily proti toxickému znečištění

14.12.2003 - PRAHA | Novinky
Na víkendovém semináři pořádaném sdružením Arnika se sešlo 30 zástupců nevládních organizací a místních samospráv, aby se poradili, jak bojovat se znečištěním toxickými látkami. S tím, jak by měla být v České republice naplňována Stockholmská úmluva o perzistentních organických látkách (mezi ně patří dioxiny, PCB, DDT a řada dalších) účastníky seznámil profesor Masarykovy univerzity Brno Ivan Holoubek.

Na víkendovém semináři pořádaném sdružením Arnika se sešlo 30 zástupců nevládních organizací a místních samospráv, aby se poradili, jak bojovat se znečištěním toxickými látkami.

S tím, jak by měla být v České republice naplňována Stockholmská úmluva o perzistentních organických látkách (mezi ně patří dioxiny, PCB, DDT a řada dalších) účastníky seznámil profesor Masarykovy univerzity v Brně Ivan Holoubek. Ten mimo jiné uvedl, že i přes klesající trend znečištění polychlorovanými bifenyly patříme stále k nejvíce zamořeným zemím těmito látkami v Evropě.

Na semináři se nevládní organizace se zastupiteli dohodli na vytvoření sítě zaměřené na důsledné naplnění Stockholmské úmluvy. "V praxi to znamená prosazování nespalovacích technologií k likvidaci nebezpečných odpadů namísto spaloven, náhrada chlorovaných látek jako PVC jinými alternativními materiály. Při jejich výrobě, použití i likvidaci se totiž do životního prostředí uvolňuje celá řada toxických látek včetně dioxinů," upřesnil zaměření sítě RNDr. Jindřich Petrlík ze sdružení Arnika.

Na semináři se hovořilo nejenom o problémech, ale také o možnostech řešení. S originální českou technologií k likvidaci perzistentních organických látek posluchače seznámil Dr. Vladimír Pekárek z Ústavu chemických procesů Akademie věd ČR. "Tato technologie je schopna čistit i podobné ekologické zátěže té ve Spolaně Neratovice. Nemáme však zatím finance na její průmyslový provoz," řekl Pekárek.

Síť vzniklá na semináři bude také usilovat o vyčištění míst zamořených toxickými pesticidy, polychlorovanými bifenyly a dioxiny. Jednou z priorit je pomoc s vyčištěním objektu v Klatovech - Lubech, kde rodina Rychtaříkových získala v restituci zpět budovy zamořené DDT, lindanem a dalšími pesticidy. Václav Rychtařík seznámil účastníky semináře se svým případem a ti žasli nad tím, jak je možné, že jsou v České republice ještě skryta místa takto znečištěná DDT. Rovněž odsuzovali přístup předešlých majitelů (Agrochemického podniku), kteří odmítli nést zodpovědnost za vyčištění budov.

"V případě polychlorovaných bifenylů se odhaduje, že zhruba třetina z jejich celosvětové produkce, tedy půl milionu tun, se dostala do životního prostředí. Jejich stopy mohou v prostředí zůstat ještě dalších 400 - 500 let," dokumentoval profesor Holoubek zákeřnost látek, o nichž byla o víkendu řeč v pražském hotelu Prokopka, kde se seminář konal.

Dioxiny, polychlorované bifenyly (PCB), DDT a další perzistentní organické látky mají vysokou schopnost se kumulovat v živých organismech. Jsou lipofilní a poškozují hormonální a imunitní systém člověka. Některé z nich jsou karcinogenní, mohou poškozovat játra či ledviny. Výroba PCB i DDT je v České republice dnes již zakázána. Podobné vlastnosti vykazují i látky, které člověk vyrábí ve velkém i dnes: například chlorované parafiny a polybromované difenylétery (PBDE). Proto se také účastníci semináře shodli na podpoře nové chemické politiky EU (REACH).

Banner-stika

Sledujte nás: