#Klatovy Luby

Sklad pesticidů v Klatovech - Lubech

Sklad pesticidů v Klatovech - Lubech

Danajský dar, tak by se dalo nazvat navrácení hospodářských budov v Klatovech - Lubech v restituci rodině původních majitelů. Stát jim budovy v padesátých letech 20. století vzal...

Rodina Rychtaříkových žije v zamořeném prostředí. K vyčištění skladu a studny se nezná předchozí majitel ani stát

Rodina Rychtaříkových žije v zamořeném prostředí. K vyčištění skladu a studny se nezná předchozí majitel ani stát

Před čtyřiceti lety se v sousedství obytného domu rodiny Rychtaříkových začaly skladovat a připravovat pesticidy. Před téměř deseti lety získali bývalý sklad, dědictví po svých...

Riziková analýza potvrdila vysokou kontaminaci bývalého skladu pesticidů a doporučila jeho dekontami

Riziková analýza potvrdila vysokou kontaminaci bývalého skladu pesticidů a doporučila jeho dekontami

Riziková analýza bývalého skladu pesticidů v Klatovech – Lubech (1), kterou financoval Plzeňský kraj a zadalo Město Klatovy, prošla oponentním řízením a ve čtvrtek 27. listopadu...

Nová česká technologie umí vyčistit staré ekologické zátěže, poradila by si i se zamořeným skladem v Klatovech

Nová česká technologie umí vyčistit staré ekologické zátěže, poradila by si i se zamořeným skladem v Klatovech

Na semináři v Pardubicích se veřejnost seznámila s českým patentem, který pomůže s likvidací odpadů s obsahem DDT , polychlorovaných bifenylů (PCB), lindanu , dioxinů a dalších...

Je třeba posoudit rizika plynoucí z ekologické zátěže v Klatovech - Lubech, potvrdila studie

Je třeba posoudit rizika plynoucí z ekologické zátěže v Klatovech - Lubech, potvrdila studie

Sdružení Arnika dnes zveřejnilo a předalo radnímu Plzeňského kraje pro životní prostředí Doc. MUDr. Borisi Kreuzbergovi, CSc. (KDU-ČSL) studii (1) shrnující dosavadní znalosti o...

Nové rozbory potvrdily nutnost dekontaminace

Nové rozbory potvrdily nutnost dekontaminace

Výsledky nejnovějších rozborů omítek, smetků z podlah a půdy z bývalého skladu pesticidů v Klatovech - Lubech potvrdily nutnost sanace objektu. Ukázalo se, že zamoření budov...

Posudek potvrdil, že zdrojem kontaminace Drnového potoka v Klatovech je bývalý sklad v areálu Rychtaříkových

Posudek potvrdil, že zdrojem kontaminace Drnového potoka v Klatovech je bývalý sklad v areálu Rychtaříkových

Posudek a rozbory sedimentů, které sdružení Arnika nechalo zpracovat u Výzkumného ústavu rybářského a hydrobiologického ve Vodňanech a u specializované laboratoře Vysoké školy...

Ryby z Drnového potoka v Klatovech obsahují vysoké koncentrace dávno nepoužívaných pesticidů

Ryby z Drnového potoka v Klatovech obsahují vysoké koncentrace dávno nepoužívaných pesticidů

Ryby v Drnovém potoce pod bývalým skladem pesticidů v Klatovech - Lubech obsahují vysoké koncentrace reziduí nebezpečných látek, které se v tomto skladu připravovaly a...

Autorka knihy o REACHi navštívila Klatovy - Luby

Autorka knihy o REACHi navštívila Klatovy - Luby

Uplynulo již deset let od doby, kdy manželé Rychtaříkovi převzali v restituci objekt zamořený toxickými pesticidy. Jejich problém není dodnes vyřešen a rodina Rychtaříkových je...

Kauza manželů Rychtaříkových z Klatov se dostala před celosvětové fórum v Nairobi

Kauza manželů Rychtaříkových z Klatov se dostala před celosvětové fórum v Nairobi

O svízelné situaci manželů Rychtaříkových s kontaminovaným objektem v Klatovech - Lubech se tento týden dozvědělo celosvětové fórum v Nairobi. Sdružení Arnika informovalo o...

Rychtaříkovi jsou dále nuceni žít na kontaminované půdě

Rychtaříkovi jsou dále nuceni žít na kontaminované půdě

Ani po letech vyjednávání s úřady nemají manželé Rychtaříkovi v ruce konkrétní příslib řešení problému se skladem kontaminovaným pesticidy , který jim byl vrácen v restituci...

Úmluva omezující toxické znečištění vstoupí v platnost v pondělí

Úmluva omezující toxické znečištění vstoupí v platnost v pondělí

V pondělí 17. května vstoupí i v České republice v platnost Stockholmská úmluva (1), která zavádí přísnější kontrolu toxického znečištění. Úmluva zakazuje výrobu a použití deseti...

Toxické látky

Prosazujeme svět bez toxického znečištění a důsledný zákaz zdraví i přírodě nebezpečných látek a odpadů

Řeky bez jedů Plasty Databáze chemických látek Globální znečištění Česko bez jedů Scan4Chem Znecistovatele.cz

Odpady

Protože nejlepší odpad je takový, který vůbec nevznikne, Arnika prosazuje prevenci vzniku odpadů a jeho recyklaci. Varujeme i před riziky spalování odpadů.

Odpadový Oskar Tipy na předcházení vzniku odpadů Kampaň Nespaluj, recykluj! Odpady v zahraničí Web Nespaluj, recykluj Web koalice Pro 3R

Praha – město pro život

Chceme, aby Praha byla příjemná pro život a dostupná všem. Soustředíme se na územní plán, který určuje, kde a co se v Praze smí stavět. Prosazujeme ochranu zeleně, informujeme obyvatele a pomáháme lidem zapojovat se do rozhodovacích procesů.

Územní plánování Město a klima Bydlení Letiště Petice Nechceme Sjezdovku Petice 30 pro Prahu Facebook Praha město pro život

Stromy

Chráníme stromy a aleje podél silnic, ve městech a obcích i ve volné krajině. Chráníme tím zdravé životní prostředí, biodiverzitu i živočichy, kteří ve stromech žijí.

Jak zachránit strom Alej roku Tour de aleje Konference a semináře Poodří žije

Řeky

Chráníme přirozený charakter vodních toků, oponujeme ničení řek ve jménu „ekologické“ vodní dopravy. Podporujeme zavádění soustavy Natura a udržení přírodní rozmanitosti.

Živé Labe

Biodiverzita

Podporujeme zavádění soustavy Natura 2000 a udržení přírodní rozmanitosti – biodiverzity – údržbou cenných lokalit v Českém Středohoří.

Chráníme staré stromy vytvářející dutiny, které jsou domovem mnoha vzácných a ohrožených živočichů, včetně páchníka hnědého v Poodří.

Natura 2000 Bořena

Účast veřejnosti

Arnika se dlouhodobě zasazuje o účast veřejnosti v územních a stavebních řízeních a další procesech, jež souvisejí s ochranou životního prostředí, i přes opakovanou snahu toto právo veřejnosti omezit.

Vy tu stavíte, my tu žijeme Měníme klima v legislativě