#Klatovy Luby

Sklad pesticidů v Klatovech - Lubech

Sklad pesticidů v Klatovech - Lubech

Danajský dar, tak by se dalo nazvat navrácení hospodářských budov v Klatovech - Lubech v restituci rodině původních majitelů. Stát jim budovy v padesátých letech 20. století vzal...

Rodina Rychtaříkových žije v zamořeném prostředí. K vyčištění skladu a studny se nezná předchozí majitel ani stát

Rodina Rychtaříkových žije v zamořeném prostředí. K vyčištění skladu a studny se nezná předchozí majitel ani stát

Před čtyřiceti lety se v sousedství obytného domu rodiny Rychtaříkových začaly skladovat a připravovat pesticidy. Před téměř deseti lety získali bývalý sklad, dědictví po svých...

Riziková analýza potvrdila vysokou kontaminaci bývalého skladu pesticidů a doporučila jeho dekontami

Riziková analýza potvrdila vysokou kontaminaci bývalého skladu pesticidů a doporučila jeho dekontami

Riziková analýza bývalého skladu pesticidů v Klatovech – Lubech (1), kterou financoval Plzeňský kraj a zadalo Město Klatovy, prošla oponentním řízením a ve čtvrtek 27. listopadu...

Nová česká technologie umí vyčistit staré ekologické zátěže, poradila by si i se zamořeným skladem v Klatovech

Nová česká technologie umí vyčistit staré ekologické zátěže, poradila by si i se zamořeným skladem v Klatovech

Na semináři v Pardubicích se veřejnost seznámila s českým patentem, který pomůže s likvidací odpadů s obsahem DDT , polychlorovaných bifenylů (PCB), lindanu , dioxinů a dalších...

Je třeba posoudit rizika plynoucí z ekologické zátěže v Klatovech - Lubech, potvrdila studie

Je třeba posoudit rizika plynoucí z ekologické zátěže v Klatovech - Lubech, potvrdila studie

Sdružení Arnika dnes zveřejnilo a předalo radnímu Plzeňského kraje pro životní prostředí Doc. MUDr. Borisi Kreuzbergovi, CSc. (KDU-ČSL) studii (1) shrnující dosavadní znalosti o...

Nové rozbory potvrdily nutnost dekontaminace

Nové rozbory potvrdily nutnost dekontaminace

Výsledky nejnovějších rozborů omítek, smetků z podlah a půdy z bývalého skladu pesticidů v Klatovech - Lubech potvrdily nutnost sanace objektu. Ukázalo se, že zamoření budov...

Posudek potvrdil, že zdrojem kontaminace Drnového potoka v Klatovech je bývalý sklad v areálu Rychtaříkových

Posudek potvrdil, že zdrojem kontaminace Drnového potoka v Klatovech je bývalý sklad v areálu Rychtaříkových

Posudek a rozbory sedimentů, které sdružení Arnika nechalo zpracovat u Výzkumného ústavu rybářského a hydrobiologického ve Vodňanech a u specializované laboratoře Vysoké školy...

Ryby z Drnového potoka v Klatovech obsahují vysoké koncentrace dávno nepoužívaných pesticidů

Ryby z Drnového potoka v Klatovech obsahují vysoké koncentrace dávno nepoužívaných pesticidů

Ryby v Drnovém potoce pod bývalým skladem pesticidů v Klatovech - Lubech obsahují vysoké koncentrace reziduí nebezpečných látek, které se v tomto skladu připravovaly a...

Autorka knihy o REACHi navštívila Klatovy - Luby

Autorka knihy o REACHi navštívila Klatovy - Luby

Uplynulo již deset let od doby, kdy manželé Rychtaříkovi převzali v restituci objekt zamořený toxickými pesticidy. Jejich problém není dodnes vyřešen a rodina Rychtaříkových je...

Kauza manželů Rychtaříkových z Klatov se dostala před celosvětové fórum v Nairobi

Kauza manželů Rychtaříkových z Klatov se dostala před celosvětové fórum v Nairobi

O svízelné situaci manželů Rychtaříkových s kontaminovaným objektem v Klatovech - Lubech se tento týden dozvědělo celosvětové fórum v Nairobi. Sdružení Arnika informovalo o...

Rychtaříkovi jsou dále nuceni žít na kontaminované půdě

Rychtaříkovi jsou dále nuceni žít na kontaminované půdě

Ani po letech vyjednávání s úřady nemají manželé Rychtaříkovi v ruce konkrétní příslib řešení problému se skladem kontaminovaným pesticidy , který jim byl vrácen v restituci...

Úmluva omezující toxické znečištění vstoupí v platnost v pondělí

Úmluva omezující toxické znečištění vstoupí v platnost v pondělí

V pondělí 17. května vstoupí i v České republice v platnost Stockholmská úmluva (1), která zavádí přísnější kontrolu toxického znečištění. Úmluva zakazuje výrobu a použití deseti...

Toxické látky

Prosazujeme svět bez toxického znečištění a důsledný zákaz zdraví i přírodě nebezpečných látek a odpadů

Budoucnost bez plastů Řeky bez jedů Databáze chemických látek Globální znečištění Česko bez jedů Scan4Chem Znecistovatele.cz

Odpady

Protože nejlepší odpad je takový, který vůbec nevznikne, Arnika prosazuje prevenci vzniku odpadů a jeho recyklaci. Varujeme i před riziky spalování odpadů.

Budoucnost bez plastů Odpadový Oskar Tipy na předcházení vzniku odpadů Kampaň Nespaluj, recykluj! Odpady v zahraničí Web Nespaluj, recykluj Web koalice Pro 3R

Praha – město pro život

Chceme, aby Praha byla příjemná pro život a dostupná všem. Soustředíme se na územní plán, který určuje, kde a co se v Praze smí stavět. Prosazujeme ochranu zeleně, informujeme obyvatele a pomáháme lidem zapojovat se do rozhodovacích procesů.

Územní plánování Město a klima Bydlení Publikace Pražská bytová krize Linktree Praha město pro život Instagram Praha město pro život Facebook Praha město pro život

Stromy

Chráníme stromy a aleje podél silnic, ve městech a obcích i ve volné krajině. Chráníme tím zdravé životní prostředí, biodiverzitu i živočichy, kteří ve stromech žijí.

Jak zachránit strom Chci dostávat stromové novinky Alej roku Tour de aleje Konference a semináře Poodří žije

Řeky

Chráníme přirozený charakter vodních toků, oponujeme ničení řek ve jménu „ekologické“ vodní dopravy. Podporujeme zavádění soustavy Natura a udržení přírodní rozmanitosti.

Živé Labe

Biodiverzita

Podporujeme zavádění soustavy Natura 2000 a udržení přírodní rozmanitosti – biodiverzity – údržbou cenných lokalit v Českém Středohoří.

Chráníme staré stromy vytvářející dutiny, které jsou domovem mnoha vzácných a ohrožených živočichů, včetně páchníka hnědého v Poodří.

Natura 2000 Bořena Petice za obnovu české přírody

Účast veřejnosti

Arnika se dlouhodobě zasazuje o účast veřejnosti v územních a stavebních řízeních a další procesech, jež souvisejí s ochranou životního prostředí, i přes opakovanou snahu toto právo veřejnosti omezit.

Vy tu stavíte, my tu žijeme Měníme klima v legislativě