#Spolana

Spolana si odveze kontejnery a pokácí stromy

Ve středu má Spolana zahájit převoz kontejnerů, které jí díky její nedbalosti během povodně uplavaly a zastavily se u Štěpánského mostu u Obříství. Sdělila to dnes ČTK. Aby je...

Nestačí odvolat vedení Spolany

Podle prohlášení Jana Papeže, které se dnes objevilo ve všech novinách, vedení Spolany Neratovice nemůže za havárie v důsledku povodní. Nemohli s tak velkou vodou počítat. Ve...

Proti Spolaně Neratovice stojí sdružení okolních obcí

Obce v okolí Neratovic zřejmě založí sdružení hájící kolektivně bezpečnost obyvatelstva před provozem zdejší chemičky Spolana. U zrodu sdružení stojí zatím radnice Brandýsa nad...

Může Spolana ohrozit hlavní město?

Může znečištěné ovzduší z neratovické Spolany, z níž v uplynulých dvou týdnech dvakrát unikl chlór, ohrozit i Pražany?

Chlor způsobil v okolí Neratovic podzim

Podzimní krajinu nyní, na konci prázdnin, připomíná několik obcí v okolí Neratovic, které byly zasaženy chlorem ze Spolany. Toxická látka zasáhla rozsáhlé území především v...

Tři sudy už chemička odvezla

I přes ujišťování, že nehrozí nebezpečí, se lidé z Obříství sudů báli a tlačili na Spolanu, aby je co nejdříve odstranila.

Fotografie oblasti zasažené chlorem ze Spolany

Arnika právě zveřejnila fotografie stromů a rostlin z okolí Neratovic, které byly zasaženy chlorem ze Spolany. Jsou z nich dobře patrné důsledky poleptání toxickou látkou. Obce v...

Ze Spolany unikly tuny chemických látek

Neratovická Spolana zveřejnila ve čtvrtek přehled chemických látek, které z chemičky unikly během povodní do Labe a do ovzduší.

Arnika: Spolana se konečně přestala tvářit ekologicky

Chemička Spolana Neratovice se konečně přestala tvářit jako firma ohleduplná k životnímu prostředí a přestala používat značku "Responsible Care" (Odpovědná péče), kterou jí již...

Spolana z nás udělala psance

Špatná pověst města Neratovice, kterou má chemička na svědomí, poškodí majitele pozemků i nemovitostí.

Spolana vyzvedne sud z lodě

Spolana vyzvedne sud z lodě

Spolana už minulý týden z levého břehu Labe odvezla tři prázdné sudy po látce hexen 1 podobné benzinu a tři kontejnery s téměř neškodnými uhlovodíky. Stalo se tak ale až po...

Ze Spolany unikly rakovinotvorné látky

Z neratovické Spolany se do labské vody dostaly rakovinotvorné látky jakými jsou například vinylchlorid a dichlorethan. Kromě nich však ve vodě byla zjištěna celá řada dalších...

Toxické látky

Prosazujeme svět bez toxického znečištění a důsledný zákaz zdraví i přírodě nebezpečných látek a odpadů

Řeky bez jedů Plasty Databáze chemických látek Globální znečištění Česko bez jedů Scan4Chem Znecistovatele.cz

Odpady

Protože nejlepší odpad je takový, který vůbec nevznikne, Arnika prosazuje prevenci vzniku odpadů a jeho recyklaci. Varujeme i před riziky spalování odpadů.

Odpadový Oskar Tipy na předcházení vzniku odpadů Kampaň Nespaluj, recykluj! Odpady v zahraničí Web Nespaluj, recykluj Web koalice Pro 3R

Stromy

Chráníme stromy a aleje podél silnic, ve městech a obcích i ve volné krajině. Chráníme tím zdravé životní prostředí, biodiverzitu i živočichy, kteří ve stromech žijí.

Jak zachránit strom Alej roku Tour de aleje Konference a semináře Poodří žije

Voda a biodiverzita

Chráníme přirozený charakter vodních toků, oponujeme ničení řek ve jménu „ekologické“ vodní dopravy. Podporujeme zavádění soustavy Natura a udržení přírodní rozmanitosti – biodiverzity – i prakticky údržbou cenných lokalit v Českém Středohoří.