#Spolana

Fotografie oblasti zasažené chlorem ze Spolany

Arnika právě zveřejnila fotografie stromů a rostlin z okolí Neratovic, které byly zasaženy chlorem ze Spolany. Jsou z nich dobře patrné důsledky poleptání toxickou látkou. Obce v...

Ze Spolany unikly tuny chemických látek

Neratovická Spolana zveřejnila ve čtvrtek přehled chemických látek, které z chemičky unikly během povodní do Labe a do ovzduší.

Arnika: Spolana se konečně přestala tvářit ekologicky

Chemička Spolana Neratovice se konečně přestala tvářit jako firma ohleduplná k životnímu prostředí a přestala používat značku "Responsible Care" (Odpovědná péče), kterou jí již...

Spolana z nás udělala psance

Špatná pověst města Neratovice, kterou má chemička na svědomí, poškodí majitele pozemků i nemovitostí.

Spolana vyzvedne sud z lodě

Spolana vyzvedne sud z lodě

Spolana už minulý týden z levého břehu Labe odvezla tři prázdné sudy po látce hexen 1 podobné benzinu a tři kontejnery s téměř neškodnými uhlovodíky. Stalo se tak ale až po...

Ze Spolany unikly rakovinotvorné látky

Z neratovické Spolany se do labské vody dostaly rakovinotvorné látky jakými jsou například vinylchlorid a dichlorethan. Kromě nich však ve vodě byla zjištěna celá řada dalších...

Chemičky by měly havárie včas hlásit i Praze

Pražský primátor chce prosadit, aby Středočeský kraj měl ze zákona povinnost bezodkladně informovat magistrát a radnice městských částí o ekologických haváriích na svých územích.

Měření dioxinů ze Spolany

Podle měřeních, zadaných Českým rozhlasem a Českou televizí (pořad Fakta), se z kontaminovaných prostor Spolany Neratovice při povodni vyplavily jedovaté dioxiny do Labe.

Dioxiny, které vyplavila voda do areálu Spolany, byly odklizeny

V areálu neratovické chemičky Spolana dnes specializovaná firma dokončila povrchovou očistu území, do kterého voda při srpnových povodních vyplavila nebezpečné dioxiny ze dvou...

Spolana musí zbourat dvě budovy zamořené dioxiny

Spolana musí zbourat dvě budovy zamořené dioxiny

Česká inspekce životního prostředí rozhodla o tom, že Spolana musí dvě dioxiny nejzamořenější budovy zbourat. Fond národního majetku ve výběrovém řízení nyní najde firmu, která...

V Libiši se bude diskutovat o Spolaně

Do Libiše se v úterý, 17. září 2002 mají na 16. hodinu sjet starostové okolních obcí, aby diskutovali o Spolaně Neratovice a jejím vlivu na okolní životní prostředí. Diskusi...

Starostové žádají monitoring znečištění okolí Spolany Neratovice

Starostové obcí Libiš, Tuhaň, Tišice a Kly dnes v Libiši odsouhlasili společné prohlášení, kterým se obracejí na Vládu ČR, aby zadala vypracování studie o míře zasažení...

Toxické látky

Prosazujeme svět bez toxického znečištění a důsledný zákaz zdraví i přírodě nebezpečných látek a odpadů

Budoucnost bez plastů Řeky bez jedů Databáze chemických látek Globální znečištění Česko bez jedů Scan4Chem Znecistovatele.cz

Odpady

Protože nejlepší odpad je takový, který vůbec nevznikne, Arnika prosazuje prevenci vzniku odpadů a jeho recyklaci. Varujeme i před riziky spalování odpadů.

Budoucnost bez plastů Odpadový Oskar Tipy na předcházení vzniku odpadů Kampaň Nespaluj, recykluj! Odpady v zahraničí Web Nespaluj, recykluj Web koalice Pro 3R

Praha – město pro život

Chceme, aby Praha byla příjemná pro život a dostupná všem. Soustředíme se na územní plán, který určuje, kde a co se v Praze smí stavět. Prosazujeme ochranu zeleně, informujeme obyvatele a pomáháme lidem zapojovat se do rozhodovacích procesů.

Územní plánování Město a klima Bydlení Publikace Pražská bytová krize Linktree Praha město pro život Instagram Praha město pro život Facebook Praha město pro život

Stromy

Chráníme stromy a aleje podél silnic, ve městech a obcích i ve volné krajině. Chráníme tím zdravé životní prostředí, biodiverzitu i živočichy, kteří ve stromech žijí.

Jak zachránit strom Chci dostávat stromové novinky Alej roku Tour de aleje Konference a semináře Poodří žije

Řeky

Chráníme přirozený charakter vodních toků, oponujeme ničení řek ve jménu „ekologické“ vodní dopravy. Podporujeme zavádění soustavy Natura a udržení přírodní rozmanitosti.

Živé Labe

Biodiverzita

Podporujeme zavádění soustavy Natura 2000 a udržení přírodní rozmanitosti – biodiverzity – údržbou cenných lokalit v Českém Středohoří.

Chráníme staré stromy vytvářející dutiny, které jsou domovem mnoha vzácných a ohrožených živočichů, včetně páchníka hnědého v Poodří.

Natura 2000 Bořena Petice za obnovu české přírody

Účast veřejnosti

Arnika se dlouhodobě zasazuje o účast veřejnosti v územních a stavebních řízeních a další procesech, jež souvisejí s ochranou životního prostředí, i přes opakovanou snahu toto právo veřejnosti omezit.

Vy tu stavíte, my tu žijeme Měníme klima v legislativě