#Spolana

Životní prostředí neohrožují jen chemičky, ale i zpracovatelé dřeva nebo výrobci izolačních hmot

Životní prostředí neohrožují jen chemičky, ale i zpracovatelé dřeva nebo výrobci izolačních hmot

Údaje, jež byly dnes zveřejněny v Integrovaném registru znečišťování (IRZ) (1), přinesly několik překvapivých zjištění. Na rozdíl od předchozích let se vedle chemických továren,...

Rtuť v rybách vzbuzuje celosvětové obavy a volá po globální úmluvě

Rtuť v rybách vzbuzuje celosvětové obavy a volá po globální úmluvě

Mezinárodní pracovní skupina Zero Mercury (Zero Mercury Working Group - ZMWG) dnes zveřejnila novou studii upozorňující na přítomnost rtuti v rybách. Studii připravila síť...

Arnika vítá sanaci dioxinové zátěže, ale kritizuje otálení s dekontaminací staré amalgámové elektrolýzy ve Spolaně

V chemičce Spolana Neratovice byla ukončena sanace dvou budov kontaminovaných dioxiny , při níž byly použity technologie BCD a termická desorpce. „Jsme rádi, že tato dioxinová...

Ve Středočeském kraji nejvíce znečišťovaly prostředí Spolana a elektrárna ČEZu Mělník

Ve Středočeském kraji nejvíce znečišťovaly prostředí Spolana a elektrárna ČEZu Mělník

Na prvních příčkách žebříčků největších znečišťovatelů Středočeského kraje se nejčastěji umístila Spolana Neratovice a v těsném závěsu za ní pak elektrárna ČEZu Mělník. Vyplynulo...

Největší znečišťovatelé životního prostředí: Chemičky, hutě a elektrárny

Chemičky, hutě a elektrárny nejvíce znečišťovaly životní prostředí v roce 2006. Chemické továrny se v žebříčcích dostaly na vyšší místa nežli v předchozích letech a vytlačily z...

Mezi největšími znečišťovateli ve Středočeském kraji jsou elektrárny a chemičky, ale také čistírna a laminátovna

Mezi největšími znečišťovateli ve Středočeském kraji jsou elektrárny a chemičky, ale také čistírna a laminátovna

Nejčastěji se na prvních místech žebříčků největších znečišťovatelů Středočeského kraje umístila elektrárna Mělník patřící firmě ČEZ. Vypustila do ovzduší nejvíc látek...

Spotřeba rtuti ve Spolaně se ztrojnásobila, konstatuje studie Arniky

Každý rok provozu amalgámové elektrolýzy ve Spolaně Neratovice navíc představuje zátěž životního prostředí minimálně půl tunou až více jak jeden a půl tunou rtuti . Vyplývá to ze...

Spolana tají veřejnosti informace v žádosti o integrované povolení pro amalgámovou elektrolýzu

Neratovická Spolana zažádala u Krajského úřadu Středočeského kraje o integrované povolení pro „Výrobu chloru a louhu amalgámovou (rtuťovou) elektrolýzou“. V žádosti, která je...

Na výstavě Arniky o chemických haváriích je k vidění unikátní fotografie

Na výstavě Arniky „Chemické havárie: Neštěstí, o kterých průmysl nemluví – rizika, kterým můžeme předejít“, která měla včera vernisáž v Domu kultury v Ústí nad Labem, jsou k...

Arnika na celosvětové konferenci publikovala informace o znečištění rtutí

Sdružení Arnika publikovalo v Budapešti souhrn studie, která poukazuje na problém znečišťování životního prostředí rtutí v České republice provozy chlorové chemie ve Spolaně...

Navržené limity toxických látek v odpadech degradují Stockholmskou úmluvu

Limity navržené na úrovni Evropské unie pro jedny z nejnebezpečnějších látek na světě, takzvané perzistentní organické látky (POPs) (1) v odpadech, jsou tak nízké, že neřeší...

Arnika zveřejnila seznam největších znečišťovatelů životního prostředí

Sdružení Arnika provedlo analýzu Integrovaného registru znečišťování a na dnešní tiskové konferenci poprvé zveřejnilo seznam firem, které vypouštějí do životního prostředí...

Toxické látky

Prosazujeme svět bez toxického znečištění a důsledný zákaz zdraví i přírodě nebezpečných látek a odpadů

Budoucnost bez plastů Řeky bez jedů Databáze chemických látek Globální znečištění Česko bez jedů Scan4Chem Znecistovatele.cz

Odpady

Protože nejlepší odpad je takový, který vůbec nevznikne, Arnika prosazuje prevenci vzniku odpadů a jeho recyklaci. Varujeme i před riziky spalování odpadů.

Budoucnost bez plastů Odpadový Oskar Tipy na předcházení vzniku odpadů Kampaň Nespaluj, recykluj! Odpady v zahraničí Web Nespaluj, recykluj Web koalice Pro 3R

Praha – město pro život

Chceme, aby Praha byla příjemná pro život a dostupná všem. Soustředíme se na územní plán, který určuje, kde a co se v Praze smí stavět. Prosazujeme ochranu zeleně, informujeme obyvatele a pomáháme lidem zapojovat se do rozhodovacích procesů.

Územní plánování Město a klima Bydlení Publikace Pražská bytová krize Linktree Praha město pro život Instagram Praha město pro život Facebook Praha město pro život

Stromy

Chráníme stromy a aleje podél silnic, ve městech a obcích i ve volné krajině. Chráníme tím zdravé životní prostředí, biodiverzitu i živočichy, kteří ve stromech žijí.

Jak zachránit strom Chci dostávat stromové novinky Alej roku Tour de aleje Konference a semináře Poodří žije

Řeky

Chráníme přirozený charakter vodních toků, oponujeme ničení řek ve jménu „ekologické“ vodní dopravy. Podporujeme zavádění soustavy Natura a udržení přírodní rozmanitosti.

Živé Labe

Biodiverzita

Podporujeme zavádění soustavy Natura 2000 a udržení přírodní rozmanitosti – biodiverzity – údržbou cenných lokalit v Českém Středohoří.

Chráníme staré stromy vytvářející dutiny, které jsou domovem mnoha vzácných a ohrožených živočichů, včetně páchníka hnědého v Poodří.

Natura 2000 Bořena Petice za obnovu české přírody

Účast veřejnosti

Arnika se dlouhodobě zasazuje o účast veřejnosti v územních a stavebních řízeních a další procesech, jež souvisejí s ochranou životního prostředí, i přes opakovanou snahu toto právo veřejnosti omezit.

Vy tu stavíte, my tu žijeme Měníme klima v legislativě