#Spolana

Co říkají nová data z IRZ: Ubylo formaldehydu, přibylo škodlivin ze Spolany Neratovice a ze spaloven odpadů

Co říkají nová data z IRZ: Ubylo formaldehydu, přibylo škodlivin ze Spolany Neratovice a ze spaloven odpadů

Spolana Neratovice, Třinecké železárny – to jsou některé z podniků, které tradičně figurují mezi největšími znečišťovateli. Za poslední rok patří navíc k těm, které své emise...

I po druhé schůzce k mezinárodní úmluvě o rtuti zbývá mnoho nevyřešených témat

I po druhé schůzce k mezinárodní úmluvě o rtuti zbývá mnoho nevyřešených témat

Delegáti z více než 120 zemí včetně České republiky celý minulý týden v japonské Chibě vyjednávali o tom, jaká opatření vůči zdrojům znečištění by měla obsahovat nová závazná...

Integrovaný registr ukazuje na největší zdroje znečištění vodních toků

Integrovaný registr ukazuje na největší zdroje znečištění vodních toků

Arnika poprvé představuje největší znečišťovatele Labe a jeho přítoků. Použity byly údaje, které podniky každoročně samy hlásí do Integrovaného registru znečišťování (IRZ) 1) . Z...

Méně rakovinotvorných látek a více nebezpečných emisí do vody: to byly střední Čechy hledáčkem IRZ v roce 2009

Méně rakovinotvorných látek a více nebezpečných emisí do vody: to byly střední Čechy hledáčkem IRZ v roce 2009

V roce 2009 bylo životní prostředí Středočeského kraje méně znečišťováno rakovinotvornými látkami z průmyslových podniků. Dobrou zprávou pro tamní obyvatele jsou také výrazně...

Znečišťovatelé Labe v roce 2009

Znečišťovatelé Labe v roce 2009

Kvalita vody v českých řekách se za posledních 20 let významně zlepšila. Vyčištěním komunálních odpadních vod se z vody podařili odstranit nespecifickou organickou hmotu,...

Spolana Neratovice nechce dodržet harmonogram pro náhradu rtuti

Sdružení Arnika nesouhlasí se změnou integrovaného povolení, kterou požaduje Spolana Neratovice pro svoji výrobu chloru, ve které stále ještě používá pro zdraví a životní...

Spolana musí skončit s rtutí do roku 2014

Spolana musí skončit s rtutí do roku 2014

Spolana Neratovice bude muset ukončit provoz amalgámové technologie výroby chlóru do roku 2014 a do roku 2010 bude muset předložit novou žádost o integrované povolení. S tímto...

Vylepšete Směrnici o průmyslových emisích, vzkazují občanská sdružení české vládě

Vylepšete Směrnici o průmyslových emisích, vzkazují občanská sdružení české vládě

Organizace zaměřené na ochranu životního prostředí odmítají snahu průmyslových svazů o oslabení legislativy, jež má chránit životní prostředí. Sdružení Arnika společně s dalšími...

Arnika pomáhá lidem postiženým úniky látek ze Spolany

Sdružení Arnika zřídilo Asistenční centrum, jehož cílem je účinná pomoc lidem postiženým úniky toxických látek ze Spolany Neratovice. Ti zde najdou odpověď na to, jak získat...

Spolana musí přepracovat dokumentaci o zamoření rtutí

Spolana Neratovice musí předložit přepracovanou a doplněnou dokumentaci týkající se sanace zamoření podniku toxickou rtutí. Z podkladů předložených Spolanou ministerstvu životní...

Hlavní kandidát Arniky na Ropáka, Švarc, skutečně získal titul

Nejžhavější kandidát Arniky na Ropáka roku 2002 – generální ředitel UNIPETROLu Ing. Pavel Švarc – nakonec skutečně získal nechvalně proslulý titul v anketě Dětí Země. Podle...

Dioxinové zamoření okolí Spolany přesahuje běžné hodnoty

Ekologické organizace Greenpeace a Arnika přivítaly, že ministerstvo životního prostředí (MŽP) konečně zpřístupnilo veřejnosti souhrn analýz znečištění okolí Spolany Neratovice...

Toxické látky

Prosazujeme svět bez toxického znečištění a důsledný zákaz zdraví i přírodě nebezpečných látek a odpadů

Řeky bez jedů Plasty Databáze chemických látek Globální znečištění Česko bez jedů Scan4Chem Znecistovatele.cz

Odpady

Protože nejlepší odpad je takový, který vůbec nevznikne, Arnika prosazuje prevenci vzniku odpadů a jeho recyklaci. Varujeme i před riziky spalování odpadů.

Odpadový Oskar Tipy na předcházení vzniku odpadů Kampaň Nespaluj, recykluj! Odpady v zahraničí Web Nespaluj, recykluj Web koalice Pro 3R

Stromy

Chráníme stromy a aleje podél silnic, ve městech a obcích i ve volné krajině. Chráníme tím zdravé životní prostředí, biodiverzitu i živočichy, kteří ve stromech žijí.

Jak zachránit strom Alej roku Tour de aleje Konference a semináře Poodří žije

Voda a biodiverzita

Chráníme přirozený charakter vodních toků, oponujeme ničení řek ve jménu „ekologické“ vodní dopravy. Podporujeme zavádění soustavy Natura a udržení přírodní rozmanitosti – biodiverzity – i prakticky údržbou cenných lokalit v Českém Středohoří.