#Spolana

Arnika říká: „Toxické látky nepatří do vody“

Dnešní den - 22. březen byl OSN vyhlášen Světovým dnem vody. Sdružení Arnika využilo této příležitosti k tomu, aby Pražany seznámilo s ekologickými škodami, které způsobily úniky...

Arnika vynesla Sporanu – symbol zla ze Spolany

Členové sdružení Arnika dnes od bran Spolany Neratovice vynesli Sporanu – symbol toxického znečištění řeky i okolní přírody nechvalně proslulou chemičkou. Průvod se pak vydal...

Arnika navrhla na Ropáka roku šéfa UNIPETROLu

Generální ředitel UNIPETROLu, hlavního akcionáře Spolany Neratovice , Ing. Pavel Švarc se stal nejžhavějším kandidátem Arniky na titul „Ropáka roku 2002“. Podle vedoucího...

Spolana je daleko zamořenější, než se myslelo

Areál Spolany Neratovice je toxickými látkami zamořen daleko více než se myslelo a než bylo kdy vedení chemičky ochotno připustit. Ukázalo se, že významným zdrojem prudce...

Obce nemají úplnou Bezpečnostní zprávu Spolany

Obce v blízkosti Spolany Neratovice nedostaly k dispozici úplnou Bezpečnostní zprávu chemičky a občané ani instituce ji tedy nemohou řádně připomínkovat. Zprávu navíc dostaly...

Česko je nejzamořenější zemí PCB v Evropě

Česká republika je silně zamořena polychlorovanými bifenyly. Koncentrace této toxické látky v mléce českých a slovenských matek jsou nejvyšší v Evropě. Potvrdil to profesor...

Odborníci z celého světa budou hledat cesty jak na jedy ve Spolaně

Dvaatřicet odborníků z celého světa přijede do Prahy jednat o možnostech likvidace nejtoxičtějších látek světa, takzvaných perzistentních organických látek - POPs (persistent...

Spolana neví, kolik má chloru

Spolana Neratovice neví, jaké množství toxického chloru se nachází v jejích provozech. Vyplývá to z posudku bezpečnostní zprávy Spolany, který pro Arniku zpracoval nezávislý...

Arnika trvá na zastavení znovuspuštěných provozů Spolany

Varování sdružení Arnika se naplnila: sotva Spolana Neratovice spustila výrobu PVC a chlorové chemie, již došlo k prvnímu úniku chlóru. „Toxická látka tentokrát neopustila areál...

Spuštění provozu PVC může být pro Polabí hrobem

NERATOVICE/PRAHA – Stovky mrtvých stromků a mnoho dalších rostlin, které nepřežily zásah chlorem; toxickými látkami kontaminovaná voda, půda i těla domácích zvířat. Tak vypadá...

Arnika požaduje bezpečnou Spolanu

Ukvapené spuštění provozu PVC ve Spolaně Neratovice představuje podle sdružení Arnika neúnosné riziko pro obyvatele a životní prostředí v širokém okolí podniku. Pokud Spolana...

Spolana zatěžuje okolí toxickými látkami

Z chemických analýz sedimentů a půd z okolí Spolany vyplývá, že nejvíce je toxickými látkami kontaminovaná strouha vedoucí od Spolany pod obcí Libiš a vlévající se do Labe u...

Toxické látky

Prosazujeme svět bez toxického znečištění a důsledný zákaz zdraví i přírodě nebezpečných látek a odpadů

Řeky bez jedů Plasty Databáze chemických látek Globální znečištění Česko bez jedů Scan4Chem Znecistovatele.cz

Odpady

Protože nejlepší odpad je takový, který vůbec nevznikne, Arnika prosazuje prevenci vzniku odpadů a jeho recyklaci. Varujeme i před riziky spalování odpadů.

Odpadový Oskar Tipy na předcházení vzniku odpadů Kampaň Nespaluj, recykluj! Odpady v zahraničí Web Nespaluj, recykluj Web koalice Pro 3R

Stromy

Chráníme stromy a aleje podél silnic, ve městech a obcích i ve volné krajině. Chráníme tím zdravé životní prostředí, biodiverzitu i živočichy, kteří ve stromech žijí.

Jak zachránit strom Alej roku Tour de aleje Konference a semináře Poodří žije

Voda a biodiverzita

Chráníme přirozený charakter vodních toků, oponujeme ničení řek ve jménu „ekologické“ vodní dopravy. Podporujeme zavádění soustavy Natura a udržení přírodní rozmanitosti – biodiverzity – i prakticky údržbou cenných lokalit v Českém Středohoří.