Obyvatelé Kruščice svolali pokojný protest proti kontroverzním přehradám

15.11.2018 - TRAVNIK (BOSNA A HERCEGOVINA) | Novinky
FOTO: Rijekebih.org
"Naší řeky se nevzdáme!," dali ve čtvrtek najevo lidé ze středobosenské vesničky Kruščica spolu se zástupci Koalice pro ochranu řek Bosny a Hercegoviny. Občané se shromáždili před budovou úřadu v kantonálním hlavním městě, aby vyjádřili svůj nesouhlas s výstavbou malých vodních elektráren na řece Kruščici. Demonstraci předcházelo pondělní slyšení ohledně výstavby prvního ze dvou kontroverzních vodních děl, o druhé elektrárně se bude v Travniku jednat příští pátek 23. listopadu.

 

Přečtěte si původní článek: "Mirno okupljanje protiv nelegalne gradnje mHE na rijeci Kruščici"

Tímto shromážděním se místní obyvatelé společně s ochránci životního prostředí a aktivisty snaží zvýšit povědomí veřejnosti o dopadech, které bude mít výstavba přehrad na životní prostředí a kvalitu života tamních lidí.

"Očekáváme, že soud zváží veškeré okolnosti, za kterých investoři potřebná povolení získali, neboť k tomu docela jistě nedošlo podle zákonných procedur. Soud by měl proto tyto licence anulovat," uvedla Tahira Mika Tibold, předsedkyně komunity v Kruščici.

Koalice pro ochranu řek Bosny a Hercegoviny zdůrazňuje, že protestující se v Travniku sešli, aby podpořili obyvatele Kruščice v jejich boji za zajištění základního lidského práva - přístupu k pitné vodě. V Kruščici není zajištěn spolehlivý potrubní systém přestože dvě větší a vzdálenější města, Vitez a Zenica, jsou vodou z řeky zásobena už 49 let.

Podle příslušného zákona je využívání řeky pro zásobování pitnou vodou, hygienickou potřebu a požární pohotovost nadřazeno všem jiným účelům, včetně získávání elektřiny, poukazují ekologové.

Soukromí investoři přitom nedodržovali platný postup při získávání potřebných povolení. Podle územního plánu Vitezu, pod který Kruščica spadá, vypracovaného pro období 2005-2025 byla oblast od rozpadu Rakouska-Uherska chráněna coby přírodní park. Tento územní plán byl však 9. března 2016 změněn tak, aby umožnil výstavbu vodních elektráren na Kruščici.

Hlavním cílem místních je obnovit bývalý chráněný status přírodního území, aby se z jeho krásy mohly radovat i budoucí generace a zároveň poskytnout všem obyvatelům vesničky přístup k pitné vodě. Tento boj začal v srpnu 2017, kdy lidé zablokovali dřevěný most a zabránili tak stavební technice přijet ke korytu řeky. Navzdory několika násilným zásahům policie se nevzdávají a hlídají řeku dodnes.

Banner-stika

Sledujte nás: