Organizace Arnika, CCMS a EcoLur se obrátily na OSN, aby poskytla podporu obyvatelům těžařských oblastí

11.5.2020 - PRAHA / JEREVAN | Novinky
FOTO: EcoLur
Česká nezisková organizace Arnika a arménské spolky CCMS a informační portál EcoLur se obrátily na zpravodaje OSN pro otázky lidských práv a životního prostředí Davida R. Boyda a Baskuta Tuncaka. Představitelé těchto tří organizací zaslali dotyčným zpravodajům dopis, ve kterém je informují o situaci v severní Arménii:

„V roce 2018 začala česká organizace Arnika spolu s arménskou CCMS z Alaverdi a informačním portálem EcoLur z Jerevanu pracovat na ambiciózním projektu v severní Arménii, zaměřeném na města Alaverdi a Akhtala v provincii Lori na severu země. Tento region je centrem těžby a tavení kovů. V Alaverdi je jedna továrna na tavení mědi a v Akhtale se nachází tři odkaliště (dvě z toho v samotném městě a jedno ve vesnici Mets Ayrum). V těchto podnicích se používají zastaralé technologie, které mají silně škodlivé účinky na zdraví obyvatel i na životní prostředí - půda a voda v oblasti jsou vysoce kontaminované těžkými kovy.

Obyvatelé žijící v blízkosti odkaliště trpí zdravotními potížemi, které jsou s největší pravděpodobností způsobené únikem a odpařováním nebezpečných látek a prachových částic. 

Region také trpí sociálními problémy kvůli uzavření tavící továrny v Alaverdi, která byla pro místní významným zaměstnavatelem. Obecní zastupitelé a těžařský průmysl nepodporuje místní v ochraně jejich práv na zdravé životní prostředí a někdy je dokonce nutí přestat bojovat za svá základní ekologická práva. 

Od začátku projektu podporujeme obyvatele žijící v blízkosti dolů, odkališť a továren v aktivitách, které mají chránit jejich zdraví a životní prostředí. Pomáháme místním analyzovat situaci a organizovat kampaně za zlepšení situace.

V letech 2018 a 2019 provedla Arnika s partnery dvě studie, které se zabývaly znečištěním v důsledku těžby. První studie z roku 2018 analyzovala vzorky půdy a vodních sedimentů z řeky Debed a zjišťovala přítomnost těžkých kovů. V sedimentech i půdě se potvrdila kontaminace mědí, zinkem, molybdenem, olovem i arzenikem. Většina oblastí, ze kterých se vzorky odebíraly, se ukázala jako znečištěná. Zdrojem tohoto znečištění je s největší pravděpodobností místní průmysl. 

V roce 2019 jsme odebírali vzorky z ovoce, zeleniny a půdy z místních farem a zahrádek, aby se zjistila úroveň kontaminace potravního řetězce. Také jsme analyzovali vzorky vlasů lidí, žijících v místech znečištění (u odkaliště v Mets Ayrum, u dolů v Akhtale a u továrny na tavení mědi v Alaverdi). Znovu se potvrdilo, že většina míst, ze kterých byly vzorky odebrány, je znečištěná. Všechny vzorky půdy byly kontaminované arzenikem - ukázalo se, že konzumace těchto potravin může být z dlouhodobého hlediska karcinogenní. Také jsme objevili vysoké koncentrace dioxinů ve vejcích z Alaverdi.“

 

Banner-stika

Sledujte nás: