Ošetřené stromy nejsou nebezpečné

26.2.2009 - JIHLAVA | Tiskové zprávy
Často zbytečnému kácení vzrostlých stromů ve městech z obav o zdraví a životy lidí lze zabránit jednoduchou a nepříliš nákladnou péčí o dřeviny. „Chápeme obavy zástupců měst a obcí o bezpečí občanů. Panika spojená s hromadnou likvidací stromů však není na místě. Nehodám lze předejít vhodným ošetřením stromů,“ upozorňuje Jana Vitnerová z jihlavské pobočky Arniky. „Řada měst a obcí ale o své dřeviny nepečuje vůbec a právě masivní kácení prozrazuje dlouhodobé zanedbávání stromů. Přitom existují různé možnosti, jak na péči o stromy získat finanční dotace,“ připomněla.

Rozpočty obcí sice mnohdy počítají například s květinovou výsadbou nebo údržbou trávníků, na péči o stromy se zapomíná a dlouho opomíjený problém se pak řeší krátkozrace rovnou pokácením stromů. Přitom preventivní opatření jsou dostupná a například Agentura ochrany přírody a krajiny navíc na takové úkony poskytuje finanční dotace (1). „Kromě prostředků na ošetření stromů můžeme obcím poskytnout i základní pomoc při žádosti o dotaci,“ upřesnil Ing. Václav Hlaváč z Agentury ochrany přírody a krajiny v Havlíčkově Brodě.

Ošetření stromů se provádí příklad formou vazby v korunách stromů, která zabrání vylomení větví (2). Pomůže také odborné prořezání větví, případně snížení koruny stromu a její prosvětlení. Ošetřovat by se měly i vzniklé praskliny a dutiny v kmenech, v nichž se mohu uchytit houby a plísně. Práci však musejí vždy provádět odborníci, aby nedocházelo k nevratnému zničení stromů, jako například v Proseči (3), kde byly zdravé lípy neprofesionálně ořezány do podob nevzhledných torz.

Pozitivním příkladem, kdy jsou výsledkem efektivního ošetření dlouhodobě zdravě vypadající a svou funkci bezproblémově plnící stromy, je pětice lip v Horní Cerekvi. Jejich ošetření přišlo na 22 tisíc korun (včetně ošetření dalšího stromu na jiném místě v obci). Jde navíc o dlouhodobý efekt - po ošetření není 5 až 10 let zpravidla nutná výraznější péče o dřeviny. Naopak vysazení jednoho nového stromu stojí přibližně 15-20 tisíc Kč. Do těchto nákladů se započítává také pětiletá péče o mladý strom, která je pro jeho přežití nezbytná. Navíc funkce vzrostlého stromu – zachycování prachu, vypařování vody a s tím spojený klimatizační efekt apod. – dosáhne nově vysazená dřevina nejdříve po pěti, spíše ale deseti letech života.

Problémem českých měst a obcí je zanedbávání péče o stromy. Mnohé odbory životního prostředí nepožadují ani pětiletou péči o nově vysázené dřeviny, ani pravidelně neošetřují vzrostlé stromy. Mladé výsadby tak mnohdy trpí nedostatkem vody, neupravované koruny stromů mohou časem vést ke vzniku tlakových vidlic a vylamování větví. „Podle našich zjištění mnohé úřady nekontrolují ani to, zda byly provedeny například náhradní výsadby místo pokácených stromů. Pravidelnou kontrolu a údržbu zeleně pak mnohde nestíhají vůbec,“ uvedl Martin Skalský.

Tlak na rozsáhlé kácení dřevin ve městech a v obcích vyvolal i pád stromu ve Zlíně, který zabil dvě děti a další lidi zranil. Jak tento případ ukázal, ani ošetření stromů nemusí zabránit všem nehodám – strom může mít skryté vady nebo nemoci. „Jsou to ale výjimečné případy, které nemohou obhájit záměry plošného kácení, s nimiž se setkáváme takřka denně,“ upozornil Martin Skalský, vedoucí Centra pro podporu občanů, které v rámci sdružení Arnika často pomáhá občanům při ochraně zeleně v jejich okolí.

Přílohy a poznámky:

1) Snímky správně ošetřených stromů

2) Finanční nástroje péče o přírodu a krajinu:

Agentura ochrany přírody a krajiny (AOPK)
Operační program Životní prostředí (OP ŽP) poskytuje Ministerstvo životního prostředí Péče o dřeviny.

 • OP ŽP 6.3. Obnova krajinných struktur
  Popis:
  Péče o významné nebo památné stromy a aleje jako obnova a zachování historických krajinných prvků
  Výše podpory: až 90 %
  Územní vymezení: Celé území ČR mimo území hlavního města Prahy
  Žadatel: Široký okruh žadatelů, zejména fyzické osoby, právnické osoby, obce, města, kraje, občanská sdružení, příspěvkové organizace (Správy NP) a další 
 • OP ŽP 6.5. Podpora regenerace urbanizované krajiny
  Popis:

  Péče o významné a památné stromy a aleje v urbanizované krajině
  Výše podpory: až 90 %
  Územní vymezení: Celé území ČR mimo území hlavního města Prahy
  Žadatel: Široký okruh žadatelů, zejména fyzické osoby, právnické osoby, obce, města, kraje, občanská sdružení, příspěvkové organizace (Správy NP) a další
 • Program péče o krajinu (PPK) poskytuje Ministerstvo životního prostředí 

  • Péče o dřeviny v chráněných územích
   Popis:
   Péče o památné a jinak významné stromy, jejich ochrana a ošetřování
   Výše podpory: 100 %
   Územní vymezení: V ZCHÚ a jejich ochranných pásmech, v ptačích oblastech, na jejichž území se nachází NP, CHKO, NPR, NPP
   Žadatel: AOPK ČR a Správy NP. Příslušná pracoviště uzavírají pro realizaci opatření vyplývajícího z plánu péče smlouvy o dílo s preferencí vlastníka nebo nájemce. Náměty na realizaci opatření může podávat kdokoliv v průběhu celého roku.
 • Péče o dřeviny ve volné krajině
  Popis:
  Péče o památné a jinak významné stromy, jejich ochrana a ošetřování
  Výše podpory: až 100 %
  Územní vymezení: Celé území ČR mimo ZCHÚ
  Žadatel: Organizační složka státu, fyzická nebo právnická osoba (vlastník, nájemce, podnájemce) s právním vztahem k pozemkům. Z pověření vlastníka či nájemce pozemku může být žadatelem o finanční prostředky i jiná fyzická nebo právnická osoba.
 • Státní fond životního prostředí (SFŽP), poskytuje Ministerstvo životního prostředí

  http://www.sfzp.cz/sekce/94/narodni-programy/

  Možná podpora větších projektů na obnovu krajinných prvků (alejí), ale výzva již končí

  Program rozvoje venkova, osa II (poskytuje Ministerstvo zemědělství)

  Nadace Partnerství

 • Místo pod stromy
  Grantový podprogram na obnovu a zakládání zelených odpočinkových ploch v intravilánu. Ošetření stromů a úprava prostranství pod nimi.
  http://www.nadacepartnerstvi.cz/p-12480&exp=male132
 • (3) Lípy v aleji v Proseči na Chrudimsku nechali tamní radní na konci ledna 2008 ořezat drastickým způsobem, některým byly kmeny doslova uříznuty v polovině. Více ve zprávě Arniky z 20.února 2008: http://arnika.org/stolete-lipy-v-proseci-jsou-zmrzacene-ale-prezily.

  • Tiskový mluvčí: Vratislav Vozník,vratislav.voznik@arnika.org, tel. 222 781 471, 606 727 942

  Banner-stika

  Sledujte nás:
  kniha Jak žít dobře
  Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
  183 Kč Vstoupit do e-shopu