Otevřený dopis Arniky Grischi Kahlenovi, předsedovi představenstva PDI, a.s.

23.11.2012 - PRAHA / LIBEREC / DUBÁ | Články
Ilustrační foto
Chápeme snahu pana Grische Kahlena o minimální odchylky v projektu společnosti PDI. Nemůžeme ale nechat bez odezvy několik indicií, na základě kterých jsme přesvědčeni, že součástí zařízení v Dubé, na území CHKO Kokořínsko, má být i spalovna. Před několika hodinami jsme jej proto elektronickou i klasickou poštou vyzvali, aby rozptýlil podezření z výstavby spalovny v Dubé. Dopis jsme zaslali na vědomí také paní starostce Dubé Zdeňce Šepsové.

Přečtěte si kompletní znění pdfOtevřeného dopisu >>336.53 KB
Jsme si také vědomi, že několik hodin není dostatečný čas na odpověď, věříme však, že odpověď dostaneme v brzkém termínu.

Co vyvolává obavy Arniky:

- Při projednávání podobného projektu plazmového zplyňování ve Stříbře 26. dubna 2012 se pan Grisha Kahlen zmiňoval, že "...příští rok už budou mít v ČR jednu instalaci". Stejně tak prohlašoval, že má firma vydané územní rozhodnutí na území CHKO. Jsme si vědomi toho, že ve Stříbře hovořil za firmu Solena, která je ovšem se společností PDI personálně propojená a má využívat stejnou patentovanou technologii.

- "Materiály na bázi uhlíku", které zmiňuje projektová dokumentace, jsou různé suroviny. Může to být uhlí, dřevo, ale také plasty, odpadní papír, biologické složky odpadu a podobně.

- V Dubé má prý stát vědecko technický park, ve kterém se nebudou spalovat odpady, ve Stříbře ale o spalování odpadů jít mělo.

- Citace z dokumentace doložené investorem (vč. umístění ve struktuře dokumentu):
C - Souhrnná technická zpráva
5. Stanovení podmínek pro přípravu stavby
b. Údaje o ochranných pásmech a hranicích chráněných území dotčených výstavbou se zvláštním zřetelem na stavby, které jsou kulturními památkami nebo nejsou kulturnímu památkami, ale jsou v památkových rezervacích nebo památkových zónách a s uvedením způsobu jejich ochrany.

Stavba se nachází ve III. zóně odstupňované ochrany přírody na území CHKO Kokořínsko a Chráněné oblasti přirozené akumulace vody CHOPAV Severočeská křída.


Co má PDI prostřednictvím pana Kahlena zodpovědět, aby vyvrátilo podezření (zde jsou otázky ve zkrácené podobě, v plném znění jsou v přiloženém otevřeném dopise) a uklidnilo místní obyvatele:

- Co konkrétně, jaké materiály, chtějí v Dubé spalovat? Dokumentace deklaruje pouze to, že zařízení nebude spalovat nebezpečné odpady.

- Kterou konkrétní instalaci, která má příští rok stát, měl Grischa Kahlen při projednávání ve Stříbře na mysli? Pokud nešlo o instalaci v Dubé, ve které další chráněné krajinné oblasti má PDI vydáno územní rozhodnutí pro svou zplyňovací technologii?

- Na základě čeho by chtěl použít technologii, která nebude spalovat odpad, jako ukázkový příklad pro spalovny?

Sledujte nás:

Přehled zpráv emailem

captcha 
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu