Plánovaná spalovna komunálního odpadu v Mníšku pod Brdy

Středočeský kraj | Kauzy - Spalovny | Aktualizováno 19.12.2019
3D vizualizace zařízení
Zdroj: dokumentace oznámení záměru
Za projektem rekonstrukce nepoužívané uhelné kotelny se skrýval plán stavby nové spalovny komunálního odpadu s kapacitou necelých 10 000 tun odpadu za rok.

S oznámením o plánovaném záměru se firma „UVR Mníšek pod Brdy, a.s“ obrátila na krajský úřad Středočeského kraje na konci roku 2011. Rekonstruovaná kotelna měla spalovat určité frakce produkované mechanicko-biologickou úpravnou odpadu (MBÚ). Zařízení pro tuto úpravu odpadu však v Česku zatím v průmyslovém měřítku nefunguje. Investor měl zároveň s projektem rekonstrukce kotelny podané také oznámení o plánované výstavbě zařízení MBÚ ve stejném areálu.

Samotné oznámení záměru stavby spalovny a la rekonstrukce kotelny bylo velmi stručné a neobsahovalo dostatek informací, na což upozornily v závěru zjišťovacího řízení v rámci procesu EIA také orgány státní správy. Nebylo například jasné, jaký další odpad kromě výstupů z MBÚ měl být v zařízení spalován a v jakém množství. Chyběl také popis nakládání s odpady, které měly při spalování vznikat. Investor v rozptylové studii provedl srovnání produkce emisí z uhelné kotelny, která již 12 nefunguje, a budoucího zařízení, což je nepřípustné. Jednalo by se totiž o zcela nový zdroj emisí, nikoli o náhradu zdroje stávajícího.

Dokumentace záměru měla mnoho nedostatků. Nebyly zde dostatečně definované správní celky, kterých by se provoz přímo dotknul. Existoval předpoklad, že nová spalovna bude mít významný vliv na životní prostředí. Z těchto důvodů nařídil krajský úřad Středočeského kraje projednání záměru v plném rozsahu podle zákona 100/2001 o posuzování vlivů na životní prostředí (EIA).

20. 4. 2018 byl proces posuzování vlivů záměru na životní prostředí ukončen, zámer totiž v litopadu 2017 pozbyl platnosti, protože investor nepředložil dokumentaci.

 

Vývoj kauzy:

  • 21. 12. 2011 - oznámení o záměru
  • 23. 1. 2012 - zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
  • 20. 4. 2018 - zveřejnění oznámení o ukončení procesu posuzování vlivů záměru na životní prostředí - záměr pozbyl k 1. 11. 2017 platnosti z důvodu nepředložení dokumentace

 

Odkaz na veškerou dokumentaci související s procesem posuzování vlivů záměru na životní prostředí naleznete zde.

Banner-stika

Sledujte nás: