Plánovaná spalovna komunálního odpadu v Přerově

Olomoucký kraj | Kauzy - Spalovny | Aktualizováno 19.12.2019
Protesty proti spalovně v Přerově
  Boom spaloven postihl také olomoucký kraj. Tamní úředníci a politici už řadu let uvažují o výstavbě spalovny komunálních opadů v kraji a nejpříhodnější lokalitou z celého kraje se zdá být Přerov.

Na začátku roku 2011 si Olomoucký kraj u společnosti FITE objednal zpracování Integrovaného systému nakládání s odpady (ISNO). Závěrem tohoto dokumentu a jeho studie proveditelnosti byla nutnost postavit v kraji obří spalovnu komunálního odpadu o kapacitě minimálně 200 000 tun odpadu ročně. Zajímavé je, že k velmi podobnému závěru dospěla firma FITE při vypracování studie ISNO i v dalších krajích.

Nejen Arnika, ale i další sdružení a místní občané se stavbou spalovny v Olomouckém kraji nesouhlasí. Ke schválení studie ISNO byla zřízena pracovní skupina, které na svém 4. zasedání 7. 11. 2012 přijala studii proveditelnosti a vyzvala účastníky, aby podali případné připomínky k ní. Arnika tak vzápětí učinila.

Občané Přerova se stavbou spalovny nesouhlasí, což vyjádřili hlučnou demonstrací a pochodem proti spalovně. Místní obyvatelé při tom vyjádřili požadavek větší informovanosti a především vyhlášení veřejného referenda, ve kterém by mohli vyjádřit svůj názor. Referendum se nejprve mělo konat na konci roku 2013, později bylo přeloženo nazačátek roku 2014, což, jak se později ukázalo, znamenalo na neurčito. Přerovská radnice to zdůvodnila tím, že zatím stále nemá o projektu dostatek základních informací.

V posledních dvou letech se místo výstavby samostatně stojící spalovny mluvilo o rekonstrukci přerovské teplárny tak, aby mohla kromě uhlí spalovan také takzvané tuhé alternativní palivo (TAP), vyráběné z komunálních a ostatních odpadů. Na začátku roku 2018 podepsali zástupci vedení přerovské radnice a společnosti Veolia memorandum, ve kterém se dohodli na spolupráci při budování takového zařízení. Rekonstrukce teplárny by měla spočívat v tom, že se postaví dva nové kotle a zrekonstruuje se kotel, který je v současné době zakonzervován. Takto vzniklé zařízení by mělo spalovat odpad z celého přerovska. Přerovská radnice si od tohoto kroku slibuje vyřešení problému s odpady, který pravděpodobně vznikne v důsledku změny odpadového zákona, který výrazně omezí možnost skládkování, teplárně zase rokem 2022 končí licence na kotle, v nichž dnes topí černým uhlím.

V červnu roku 2019 dostal projekt zelenou v podobě souhlasného závazného stanoviska v rámci procesu posuzování vlivů na životní prostředí (EIA).

Banner-stika

Sledujte nás: