Plánovaná plazmová spalovna odpadů v Horním Benešově

Moravskoslezský kraj | Kauzy - Spalovny | Aktualizováno 10.9.2020
Skládka společnosti SMOLO v Horním Benešově, kde by měla spalovna stát.
Foto: Leopold Benda
V únoru 2019 zveřejnila společnost SMOLO svůj záměr postavit v lokalitě současné skládky v Horním Benešově takzvané zařízení na ekologickou transformaci odpadu, využívající technologii plazmového zplyňování. Společnost při tom plánuje využít zplyňovací technologii společnosti Westinghouse Plasma Corporation. Plánovaná kapacita zařízení je 360 000 tun odpadu ročně a v případě dokončení tak půjde o jedno z největších zařízení tohoto druhu. Zařízení by mělo díky své obrovské kapacitě pojmout nejen odpad z Moravskoslezského, ale také Olomouckého kraje.  

Novinky

Doprava zplyňovací jednotky do Bohostic.

Z plastů palivo? Slepá ulička, která škodí životnímu prostředí

07.07.2020 - USA/BERKELEY
Organizace GAIA vydala novou studii, jejímiž autory jsou chemičtí inženýři Dr. Andrew Neil Rollinson a Dr. Jumoke Oladejo. Tato zpráva odhaluje, že takzvaná… více zde

Plazmové zplyňování je spalovna, zplyňovat veškerý odpad je nesmyslné

15.04.2019 - MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
Podle Bruntálského a krnovského Deníku produkuje Moravskoslezský kraj tolik odpadu, že plánované zařízení na ekologickou transformaci odpadu v Horním Benešově,… více zde

Dokumentaci k zařízení na plazmové zplyňování v Horním Benešově čeká přepracování

08.04.2019 - HORNÍ BENEŠOV
V rámci procesu posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) došel záměr stavby zařízení na transformaci odpadu využívající technologii plazmového zplyňování,… více zde
Skládka společnosti SMOLO v Horním Benešově, kde by měla spalovna stát

Zastupitelé proti plánovanému zařízení na zplyňování odpadu v Horním Benešově

03.04.2019 - HORNÍ BENEŠOV
Takzvané zařízení na ekologickou transformaci odpadu využívající technologii plazmového zplyňování chce v Horním Benešově postavit společnost SMOLO, a to v… více zde
Plazmová spalovna s technologií od Westinghouse ve Velké Británii musela být kvůli technologickým problémům odstavena

Kvůli nové megaspalovně vzroste nákladní doprava na trojnásobek. Moravskoslezský kraj ji skutečně nepotřebuje

02.04.2019 - HORNÍ BENEŠOV
Vedle skládky v Horním Benešově plánuje firma SMOLO, a.s. postavit plazmovou spalovnu komunálních odpadů. Obří spalovna s přemrštěnou kapacitou 360 tisíc tun… více zde

Fotogalerie

Další informace

Technologie plazmového zplyňování se zatím potýkala spíš s obtížemi, mimo jiné i v důsledku technologických problémů, způsobených příliš velkou kapacitou zařízení. Jde tedy o poměrně neprověřenou technologii, zvlášť v plánovaném rozsahu.

Zařízení by mělo díky své obrovské kapacitě pojmout nejen odpad z Moravskoslezského, ale také Olomouckého kraje. Dá se tak očekávat zásadní zvětšení objemu dopravy a další zatížení již nyní značně zatěžovaných a pro takový typ dopravy nedostačujících silnic. Jde navíc o lokalitu Nízkého Jeseníku a místní se tak bojí negativních dopadů na životní prostředí.

Vývoj kauzy

Oznámení záměru společnosti SMOLO bylo v Informačním systému EIA zveřejněno 20. února 2019. V rámci zjišťovacího řízení se k němu vyjádřilo 12 subjektů, včetně Arniky. Ministerstvo životního prostředí následně rozhodlo o tom, že záměr bude v rámci EIA posuzován v plném rozsahu, tedy včetně veřejného projednávání. Závěry zjišťovacího řízení byly zveřejněny 4. dubna 2019.

V současné chvíli se čeká na vypracování dokumentace, která bude muset zohlednit a vypořádat všechny relevantní požadavky a připomínky, uvedené v doručených vyjádřeních.

Odkaz na dokumenty zveřejněné v Informačním systému EIA naleznete zde.

Banner-stika

Sledujte nás: