en ru

Pomozte zastavit plýtvání surovinami, vyzývají nevládky a odborníci ministra

13.5.2014 - PRAHA | Tiskové zprávy
Ilustrační obrázek
Přes padesát osobností z nevládních organizací vyzývá ministra životního prostředí Richarda Brabce, aby zabránil dalšímu plýtvání cennými surovinami a podpořil recyklaci. Žádají, aby předložil zákony, které dále zajistí předcházení vzniku odpadů nebo spravedlivé poplatky za svoz odpadu. Takovou legislativu Česku doporučuje i Evropská komise a experti z ekologických organizací. Nečinnost Brabcových předchůdců vedla ke stále většímu zaostávání České republiky za vyspělými evropskými zeměmi.

Každý občan z Německa či Rakouska vytřídí desetkrát více bioodpadu a čtyřikrát více ostatních materiálů než občan ČR. Tyto sousední státy totiž dokáží svým občanům vytvořit mnohem lepší podmínky pro třídění a mnohem lépe je k němu motivovat.

pdfPřečtěte si Odpadovou výzvu >>431.28 KB

Evropská komise doporučila České republice sedm kroků, jež povedou ke zlepšení odpadového hospodářství (Roadmap for Czech Republic) a také ke splnění příslušných požadavků evropských směrnic v oblasti odpadů. K těmto krokům patří:

  • Zvýšit poplatek za skládkování a jeho výnosy použít na podporu prevence a recyklace.
  • Zavést poplatek za spalování odpadů a jeho výnosy použít na podporu prevence a recyklace.
  • Umožnit domácnostem, aby za směsný komunální odpad platily podle množství, které skutečně vyprodukují.
  • Přijmout a uplatňovat strategii pro nižší skládkování bioodpadů.
  • Zlepšit recyklační služby pro domácnosti i živnostníky, zajistit, aby třídění odpadů bylo stejně snadné jako sypat odpady do popelnice.
  • Rozšířit a zlepšit systémy zpětného odběru.
  • Rozšířit spolupráci a konzultace na všech úředních úrovních.

Stejné návrhy prosazují ekologické organizace již mnoho let. Projednání příslušného legislativního návrhu je však řadu let odkládáno. Namísto toho Nečasova vláda novelou zákona o podpoře obnovitelných zdrojů od loňského roku prosadila finanční podporu pro spalování směsných odpadů, tedy druhého nejhoršího způsobu nakládání s odpady.

Nečinnost Nečasovy vláda vedla dokonce k poklesu recyklace domácích odpadků [1]. Teprve pod vedením Richarda Brabce začalo ministerstvo životního prostředí opět pracovat na přípravě příslušné legislativy a obnovilo spolupráci s experty z ekologických organizací. Na zákoně o odpadech hodlá pracovat až do příštího roku, v září předloží teprve jeho věcný záměr [2].

„Naše zaostávání za vyspělou Evropou prohloubili ministři, kteří šli na ruku spalovnářské lobby a ignorovali aktuální evropské trendy. Cestou do budoucna nejsou spalovny, ale předcházení vzniku odpadu a spravedlivé motivační poplatky za svoz odpadu, které ušetří peníze těm rodinám, které budou produkovat málo směsného odpadu,“ uvádí Jindřich Petrlík ze sdružení Arnika.

„Nový zákon by měl zajistit, abychom v recyklaci dohnali země západní Evropy. Měl vést také ke snížení množství zbytkových směsných odpadů v popelnicích. Brabcovi úředníci však plánují většinu těchto směsných odpadů pálit. Ministr by po nich požadovat, aby posoudili i jiné technologie, které se ukazují jako levnější a životnímu prostředí příznivější než extrémně drahé megaspalovny,“ říká Ivo Kropáček z Hnutí DUHA.

„Je dobře, že nový ministr životního prostředí už nevylučuje ekologické experty z debaty o odpadovém zákonu. Budeme ale pečlivě sledovat, zda skutečně předloží návrh, který by ukončil nehorázné plýtvání cennými surovinami,“ dodává Daniel Vondrouš z asociace Zelený kruh.

  • Tiskový mluvčí: Vratislav Vozník, vratislav.voznik@arnika.org, tel. 222 781 471, 606 727 942
Sledujte nás:

Přehled zpráv emailem

captcha 
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu