Poslanci na základě výzvy Arniky žádají zpřísnění kontroly úniků kyanidů

4.11.2020 - PRAHA | Tiskové zprávy
Foto: Twitter Michala Berga
Výbor pro životní prostředí Poslanecké sněmovny dnes vyzval vládu, aby zpřísnila monitoring i nakládání s vysoce nebezpečnými kyanidy. Poslanci dále žádají, aby se nově začaly sledovat úniky perfluoralkylovaných látek (PFAS), které mohou otrávit zdroje pitné vody a škodí rybám a vodním organismům. Oba požadavky předložil zpravodaj výboru pro tento bod, poslanec František Elfmark (Piráti) na základě výzvy Řeky bez jedů spolku Arnika, kterou podepsalo více než 5 tisíc lidí. V budoucnu se tak má zabránit haváriím, k jaké došlo nedávno na Bečvě.

“Je to skvělá zpráva. Věřím, že tento prvotní úspěch napomůže tomu, aby se ekologické katastrofy, jakou byla otrava Bečvy, neopakovaly. Zdlouhavé pátrání stále probíhá a ani po 45 dnech není kauza vyřešena. Přesto pevně doufám, že se viníka podaří najít,” říká Jindřich Petrlík z Arniky.

Podepiště petici Řeky bez jedů

Pro zpřísnění ohlašovacích prahů pro kyanidy do Integrovaného registru znečišťování (IRZ) a zařazení perfluoralkylovaných látek (PFAS - mezi nejznámější patří PFOA nebo PFAS) na seznam látek ohlašovaných v únicích do vody a v odpadech do IRZ hlasovalo sedm přítomných poslanců, nikdo nehlasoval proti, zatímco čtyři se zdrželi. Před samotným projednáním Arnika zaslala výzvu Řeky bez jedů všem poslankyním a poslancům z Výboru pro životní prostředí PSP.

Zasedání sněmovního výboru se zúčastnil také ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO), který nepřetržitě odmítal vyvrátit spekulace kolem průběhu vyšetřování havárie na Bečvě, aby údajně neovlivnil a nezmařil vyšetřování Policie ČR. Poukázal pouze na to, že až 20. prosince mají být předloženy znalecké posudky, které by mohly vést k odhalení viníka. Členka výboru, poslankyně Eva Fialová (ANO) opakovaně žádala, aby jednání dokonce probíhalo za zavřenými dveřmi bez účasti novinářů a veřejnosti.

“Nad celou kauzou se od jejího počátku vznáší mnoho otazníků a veřejnosti chybí jasné informace. Způsob jednání, který navrhovala poslankyně Fialová, akorát vede k dalším spekulacím,” doplňuje Petrlík.

Budoucnost vidíme bez jedů.

Podepište petici

Bezjedu barPodepište výzvu "Řeky bez jedů"

Kyanidy, které z Bečvy udělaly mrtvou řeku, jsou vyvrcholením úniků toxických látek do vod, k nimž dochází v poslední době stále častěji. Ochrana vod polevila kvůli nedostatečnému monitoringu toxických látek a je také důsledkem benevolentního povolování dalších a dalších zdrojů znečištění.

Žádáme proto:

Řádné vyšetření havárie, ke které došlo 20. září 2020 na Bečvě pod Valašským Meziříčím, a exemplární potrestání jejích viníků.

Vody ohrožují nejen kyanidy, ale život v nich otravuje i celá řada dalších chemických látek, které se ani neměří a jejichž skladování v sousedství vodních toků není dostatečně omezené. Ke zvýšení prevence znečištění vod proto žádáme zlepšení monitorování toxických látek, konkrétně:

  1. Pro kyanidy snížení ohlašovacích prahů do Integrovaného registru znečišťování (IRZ) tak, aby bylo možné lépe sledovat vypouštění i nakládání s těmito vysoce nebezpečnými látkami.
  2. Snížení ohlašovacích prahů do IRZ pro další nebezpečné látky v únicích do vody a v odpadech.
  3. Zpřísnění limitů pro vypouštění látek nebezpečných pro vodní organismy, včetně mědi a zinku.
  4. Sledovat větší škálu látek ohrožujících kvalitu vody povrchové i zdrojů pitné vody, ke kterým patří široká škála perfluoralkylovaných látek (PFAS). Žádáme jejich zařazení na seznam látek ohlašovaných v únicích do vody a v odpadech (do IRZ).
  5. Zveřejnění snadno dostupného seznamu starých ekologických zátěží, z nichž trvale unikají toxické látky kontaminující vodní organismy a ryby.
  6. Zpracování plánu na omezení zátěže vodních toků a ryb rtutí.

V Praze a Ostravě 26. září 2020

Adresáti: Vláda ČR, Ministr životního prostředí ČR, Parlament ČR, zastupitelstva krajů i obcí, krajské a obecní úřady

Výzvu Řeky bez jedů podepsalo na těchto stránkách 6875 lidí.

Jméno*
Napište své jméno.

Příjmení*
Napište své příjmení.

Ulice a číslo*
Zadejte ulici a číslo.

Město / obec*
Zadejte město nebo městskou část, v níž žijete.

PSČ*
Zadejte poštovní směrovací číslo.

Telefon
Povoleny jsou pouze číslice

E-mail*
Emailová adresa není platná nebo už byla použita.

Zaměstnání / funkce
Neplatný Vstup


* Údaje označené hvězdičkou je třeba vyplnit.

Podepsáním petice uděluji spolku Arnika souhlas se zpracováním svých osobních údajů. Poskytnuté údaje budou použity v souladu se zákonem č. 85/1990 sb., o právu petičním a dále za účelem dalšího informování. Máte právo přístupu ke svým údajům, právo na jejich opravu či vymazání a další práva stanovená zákonem č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů.

 
  • Tiskový mluvčí: Jiří Kaňa, jiri.kana@arnika.org, +420 606 727 942

Banner-stika

Sledujte nás:
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu

Arnika v zahraničí