en ru

Přemluv svého poslance, aby Ti nevzal občanská práva

8.6.2012 - PRAHA | Články
pátek 15. června bude parlament hlasovat o pozměňovacích návrzích k vládnímu návrhu novely stavebního zákona. Novela ztěžuje občanům možnost účastnit se rozhodování, omezuje tak míru demokracie a nahrává korupci na stavebních úřadech. Nedostatky je možné zmírnit schválením návrhů, které se nám podařilo prosadit do hlasování. Přemluvte svého poslance, ať neomezuje Vaše práva! 
Nenechme se vybagrovat! - podepište petici

 

Happening Arniky s názvem Vytrhávání jazyků na Staroměstském rynku upozornil v červnu 2011 na plán ministra pro místní rozvoj Jankovského omezit právo občanů účastnit se stavebních řízeníHappening Arniky "Vytrhávání jazyků na Staroměstském rynku" upozornil v červnu 2011 na plán ministra pro místní rozvoj Jankovského omezit právo občanů účastnit se stavebních řízení

Co hrozí?

Někteří politikové popřávají sluchu průmyslníkům a developerům a snaží se naši zemi, pokud jde o míru demokracie, posunout na Východ. Vyloučení občanů z rozhodovacích procesů nahrává korupci, kterou se tato vláda zavázala vymýtit. Je známo, že nejvyspělejší země Evropy se vedle silné ekonomiky vyznačují také silnými demokratickými principy. To by mělo být i cílem České republiky.

Podle pozměňovacích návrhů, které navrhli poslanci z hospodářského výboru (PN A31), by občané směli v buddoucnu vznášet připomínky pouze k vlivu staveb a dalších projektů na vzhled krajiny, chráněné druhy zvířat a rostlin či veřejnou zeleň, nesměli by se ale už vyjadřovat k vlivu staveb na zdraví a kvalitu života lidí.

V současné době stavební úřady běžně uznávají připomínky týkající se prašnosti či hluku. Lidé často nemají nic například proti stavbě nového supermarketu v sousedství, vadí jim ale, pokud je investor hodlá obtěžovat nočním provozem stavebních strojů a těžkou nákladní dopravou. Pozměňovací návrh by úřadům zabránil, aby tuto typickou připomínku řešily. Navíc směřuje k úpravě zákona o ochraně přírody a krajiny, který se stavebním zákonem nesouvisí. Jde tedy o takzvaný legislativní přílepek, o němž by podle Ústavního soudu poslanci vůbec neměli hlasovat.

Doporučujeme proto poslancům, aby hlasovali následovně:

K1-K7
 pro     zachování účasti občanů v rozhodová
A31

 proti  

omezení účast iobčanů a pravomocí České inspekce životního prostředí
B39, G, H  proti   protiústavní přílepek k zemědělskému půdnímu fondu

Omezení účasti občanů v rozhodování by nijak neurychlilo správní řízení, protože jeho pevné lhůty zůstávají beze změn. Ve skutečnosti bývá protahování řízení způsobeno chybami úřadů. Pravým důvodem omezování účasti veřejnosti je skutečnost, že lidé již mnohokrát v minulosti upozornili na případy, kde byla následně prokázána korupce či porušování zákonů.

Co můžete udělat

Do pátečního hlasování zbývá jen pár dní. Během nich potřebujeme Vaši pomoc. Pomozte nám přesvědčit poslankyně a poslance, aby podpořili pozitivní návrhy a zamítly ty negativní.

Napište poslancům
1/ Připojte se k petici!

Petice "Nenechme se vybagrovat" žádá poslankyně a poslance, aby při novelách zákonů neomezovali práva občanů. Doporučte petici svým příbuzným a známým. Do hlasování potřebujeme získat co nejvíce podpisů.

Mluvčí Arniky předává dopis ministru životního prostředí při jeho příchodu do parlamentu.
2/ Navštivte svého poslance či poslankyni!

Kontaktujte některého ze zákonodárců zvolených ve Vašem kraji a navštivte jej přímo v parlamentu. Každý (v nejhorším i telefonický) rozhovor je důležitý. Kontakty najdete na webu. Návštěva Vám zabere třeba půlhodinu.

Jak s nimi mluvit

Poslankyně a poslanci by se od Vás měli dozvědět, že účast veřejnosti v rozhodování o umísťování staveb (územní řízení) či o provozu staveniště, dopravě či výsadbě zeleně (stavební řízení) považujete za důležitou. Případně, že ji využíváte. Že víte o hrozbě omezení občanských práv. Proto se obracíte na svého poslance, aby takovým snahám čelil. Nejlépe přímo řekněte: Pokud nám toto právo zrušíte, nebudeme vás (já, mí příbuzní, přátelé a kolegové) volit.

trziste pripominek foto Vojtech Marek 
3/ Napište jim!

Svého poslance či poslankyni snadno najdete na portálu Napištejim.cz. Z tohoto webu jim rovnou můžete napsat. Hledáte inspiraci? Můžete využít námi připraveného textu dopisu, který můžete obohatit o Vaše zkušenosti.

Návrh textu dopisu pro poslance

Vážená paní poslankyně, vážený pane poslanče,

čistý vzduch a voda, úrodná půda, zachování rázu české krajiny i kvalitního prostředí měst a obcí pro život jsou důležitými prvky spoluvytvářejícími ekonomickou prosperitu. Zásadně nesouhlasíme s tím, aby byly změkčovány zákony na ochranu životního prostředí. Odmítáme také omezování lidských práv účastnit se rozhodovacích procesů; tato práva mají v demokratické společnosti patřit k samozřejmostem.

Chystané úpravy zákonů by snad zvýšily zisky některým průmyslovým podnikům a developerům, ale poškodily by jiné podnikatele a zhoršily by podmínky pro život většiny obyvatel České republiky.

V úvahách o „konkurenceschopnosti“ nemůžete brát v úvahu pouze miliardy, které mohou ušetřit podniky v případě, že jim dovolíte přestat brát ohledy na životní prostředí, na menší firmy, a když zbavíte lidi práva spolurozhodovat o tom, v jakém prostředí žijí. Znečištěný vzduch, zamořená voda i půda a zničená příroda povedou k zesílení negativních přírodních jevů a ke zhoršení zdravotního stavu populace. Náklady s tím spojené, včetně léčby vážných onemocnění, přitom zatím nikdo nespočítal.

Žádáme Vás konkrétně, abyste prosazovali:

1.   zachování procesu posuzování vlivů na životní prostředí (tzv. EIA) jako samostatné procedury v kompetenci orgánů ochrany životního prostředí a rozšíření možnosti občanů žalovat chybné závěry EIA u nezávislého soudu,

2.   zachování práva občanů a občanských sdružení účastnit se stavebních řízení a zahrnutí také obecních samospráv mezi účastníky stavebních řízení,

3.   zachování práva občanských sdružení účastnit se správních řízení, v nichž se jedná o životním prostředí (kácení stromů, otevírání lomů a dolů, nakládání s odpady apod.), zahrnutí také občanů žijících v daném místě a vlastníků dotčených nemovitostí do těchto řízení, a zachování práv občanů a vlastníků nemovitostí v místě velkých dopravních, vodních a energetických staveb.

S pozdravem

Sledujte nás:

Přehled zpráv emailem

captcha 
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu