Přihlašte se na úřadě o informace o povolování staveb

9.7.2011 - JUDr. Ondřej Tošner | Články
Zástupci občanských sdružení by měli touto dobou věnovat trochu pozornosti administrativě. Dle úpravy účasti občanských sdružení ve správních řízeních (územní a stavební řízení dle stavebního zákona a další řízení), platí žádost o informování o zamýšlených zásazích a zahajovaných řízeních (tzv. generální žádost podle § 70 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny) pouze jeden rok ode dne jejího podání.
V případě, že od podání vaší žádosti již uplyne lhůta jednoho roku, je nutné pro zajištění kontinuity informování a účasti ve správních řízeních na příslušné úřady tuto žádost podat znovu (týká se to zejména těch sdružení, která loni touto dobou rozesílala věcně a místně specifikované žádosti).
I. Řízení a zásahy, jimž mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny
 

Vzhledem k tomu, že od 1. 1. 2007 se řada podkladových stanovisek a souhlasů (např. dle zákona č. 114/1992 Sb.) vydává formou závazného stanoviska, je nutné neopomenout požadovat jak informování o zahajovaných řízeních, tak i o zamýšlených zásazích (úřad by tedy sdružení měl informovat i tehdy, nevede-li řízení).

Připomínáme, že žádosti musí být věcně a místně specifikovány. I nadále platí, že účast v konkrétním řízení je nutno oznámit úřadu písemně do 8 dnů od data, kdy úřad na základě vaší generální žádosti oznámí jeho zahájení. Za den oznámení informace o zahájení řízení se považuje den doručení jejího písemného vyhotovení nebo první den jejího zveřejnění na úřední desce správního orgánu a současně způsobem umožňujícím dálkový přístup. Je tedy třeba sledovat úřední desky!

II. Vodoprávní řízení

Také žádost o informování o zahajovaných správních řízeních vedených podle vodního zákona - vodoprávní řízení - není neomezná, ale i tato žádost (co do předmětu a místa řízení specifikovaná) je platná jen jeden rok ode dne jejího podání (lze ji však podávat opakovaně).

Máte-li tedy podánu žádost o informování o zahajovaných správních řízeních vedených podle vodního zákona (vodoprávní řízení), je nezbytné ji též včas na další rok obnovit.

Občanské sdružení má potom postavení účastníka řízení vedeného podle vodního zákona, jestliže písemně požádá o postavení účastníka řízení do 8 dnů ode dne sdělení informace o zahájení vodoprávního řízení, přičemž dnem sdělení informace o zahájení řízení se rozumí den doručení jejího písemného vyhotovení nebo první den jejího zveřejnění na úřední desce správního orgánu (a současně způsobem umožňujícím dálkový přístup). Je tedy třeba sledovat úřední desky!

Sledujte nás:

Přehled zpráv emailem

captcha 
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu