Proběhlo jednání o spalovně v Mydlovarech

3.11.2005 - MYDLOVARY | Novinky
Zda bude možno vozit odpady ze zahraničí do plánované spalovny v Mydlovarech a jakým způsobem se budou odpady do spalovny dopravovat, to byly dvě nejdiskutovanější otázky, které se řešily při projednávání integrovaného povolení pro spalovnu v Mydlovarech. Předkladatel žádosti firma E.ON Energie, a.s. slovy svých zástupců z firmy Teploinvest trval na tom, že neplánují spalovnu, ale energetický zdroj, který by využíval odpad.

Pokud bude spalování směsných komunálních odpadů považováno za energetické využití odpadů, bude možné do ČR dovážet odpady za účelem jejich pálení ve spalovnách. Firmy z Rakouska a Německa, kde jsou ceny za likvidaci odpadů podstatně vyšší než v ČR, se budou snažit vozit odpady k nám. Takovýto pokus byl již učiněn v případě spalovny TERMIZO v Liberci.

Druhým hlavním tématem byl způsob dopravy odpadů do spalovny. Zatížení lokality by se významně snížilo, kdyby se alespoň část odpadu do ní vozila po železnici. To je možné a projekt s tím počítá. Dokonce se předpokládá výstavba 6 překládacích stanic s kapacitou 10 až 15 tisíc tun, a existuje i dohoda s Českými drahami, které by dopravu zajišťovaly. Investor však odmítl se k tomu zavázat.

S výstavbou spalovny nesouhlasí občané Mydlovar, kteří se obávají dalšího zatížení již tak zkoušené oblasti. Někteří z nich například vlastní byty v ochranném pásmu plánované spalovny. Nevládní ekologické organizace zase považují projekt za málo přínosný a drahý.

Poznámka:

Celý název plánované spalovny je "Karolína Mydlovary, zařízení pro energetické využívání odpadů".

Banner-stika

Sledujte nás: