Projekt jezu na Labi může ovlivnit každý – na připomínky jsou ještě 2 týdny

8.3.2012 - DĚČÍN / PRAHA | Tiskové zprávy
Již potřetí se Ředitelství vodních cest snaží přesvědčit laiky i odborníky, že případná stavba Plavebního stupně Děčín nebude mít žádný dopad na životní prostředí v údolí Labe. Ospravedlnit pětimetrovou hráz na území Chráněné krajinné oblasti Labské pískovce se jim již dvakrát nepovedlo, neboť dokumentace nesplňovala podmínky dané zákonem. Až do 22. března se k dokumentaci pro posouzení vlivu záměru na životní prostředí může vyjádřit každý občan a poslat Ministerstvu životního prostředí své připomínky.

Dokumentace k projektu, o nějž rejdaři usilují od roku 2005, čítá včetně příloh více než 1000 stran, přičemž na její prostudování má veřejnost 30 dní. „Ve shrnutí autoři dokumentace tvrdí, že nedělat nic, tedy nestavět jez, je méně ekologické, než Labe splavnit pro lodní nákladní dopravu. To je samozřejmě omyl. Vzdutí hladiny, změna dynamiky toku řeky, to vše logicky musí mít i přes navržená kompenzační opatření vliv na přírodu, která je unikátní v evropském kontextu," říká Jana Vitnerová z Arniky. Navíc tento argument kalkuluje s hypotetickým splavněním celého Labe. Toho ale jez u Děčína, jehož vlivu na životní prostředí se dokument týká, nedosáhne.

Stavba jezu by kromě nevratného poškození Labského kaňonu znamenala i zhoršení životního prostředí v Děčíně. Počítá s využitím překladiště v Děčíně-Rozbělesích, jímž by mělo projet 200 kamionů denně. Ty by pak jezdily přes centrum města směrem na dálnici D8. Stavba plavebního stupně u Děčína odporuje i mezinárodním dohodám, například evropské směrnici o ochraně úhoře říčního.

Nepodložený je také stále se opakující argument, že jez přinese rozvoj regionu. Bude znamenat mimo jiné vybetonování břehů, zaplavení stávajících cyklostezek a nutnost vybudovat nové. Splavní se pouhých devět kilometrů řeky – viz ilustrační obrázek níže. Příjmy, které případné splavnění a nárůst lodní dopravy na Labi může přinést, poputují především do kapes rejdařů. Vybetonované břehy na rozdíl od živé přírody těžko budou lákat turisty, což se dotkne podnikatelů v cestovním ruchu. Vodáci, sportovní rybáři, cyklisti – ti všichni mohou ale nyní k projektu plavebního stupně podat své připomínky.

K dokumentaci je možné vyjádřit se písemně, prostřednictvím e-mailu či datové schránky nebo dodáním připomínek do podatelny Ministerstva životního prostředí. Sdružení Arnika nabízí občanům také bezplatné poradenství se zpracováním připomínek.

Mapka splavnosti Labe:

mapka-popis pod

Další informace:

Shrnutí k dokumentaci:
http://arnika.org/soubory/dokumenty/voda/Labe/EIA2012/TextDokumentace/doplnek_EIA_PSD_FINAL.pdf

Kompletní dokumentace k vlivu záměru na životní prostředí v Informačním systému EIA:
http://tomcat.cenia.cz/eia/detail.jsp?view=eia_cr&id=MZP102

O procesu EIA:
http://arnika.org/eia

Další tiskové zprávy:

Evropská komise dala českým nevládním organizacím za pravdu (9. 8. 2011)
http://arnika.org/evropska-komise-dala-ceskym-nevladnim-organizacim-za-pravdu

Odbytou a předraženou dokumentaci k jezu vrátilo ministerstvo k přepracování (27. 5. 2011)
http://arnika.org/odbytou-a-predrazenou-dokumentaci-k-jezu-vratilo-ministerstvo-k-prepracovani

Jez na Labi může být jedno jen rybám z těsta (14. 3. 2011)
http://arnika.org/jez-na-labi-muze-byt-jedno-jen-rybam-z-testa

  • Tiskový mluvčí: Vratislav Vozník,vratislav.voznik@arnika.org, tel. 222 781 471, 606 727 942

Banner-stika

Sledujte nás:
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu