Projekt spalovny je vadný, povolení nelze vydat, tvrdí nevládní organizace

22.12.2014 - CHEB | Tiskové zprávy
Ilustrační obrázek (velikost chebské spalovny by byla menší)
Dnes odpoledne se pravděpodobně zapotí ti, kteří se v Chebu snaží prosadit výstavbu poměrně experimentální spalovny. Ve 14 hodin totiž na chebském městském úřadu začne veřejné projednání k územnímu povolení pro plánovanou spalovnu na Švédském vrchu. Dnešek je také posledním dnem, kdy je možné se k projektu vyjádřit. Arnika se svými odborníky rozsáhlou dokumentaci prostudovala a zjistila, investor vedle řady dalších nedostatků neuvádí, jaké odpady by měla spalovna likvidovat nebo že spotřebuje dvaapůlkrát více elektřiny, než dodá. Nevládní organizace navíc podává námitku podjatosti všech pracovníků městského úřadu Cheb, kteří by neměli v povolování stavby spalovny figurovat.

pdfProhlédněte si kompletní znění připomínek Arniky k projektové dokumenti chebské spalovny >>227.4 KB

„Není možné, aby o povolování stavby spalovny rozhodovali zaměstnanci, kteří jsou přímo podřízení jednomu z vlastníků investorské firmy. Firma Terea, která je investorem spalovny, je z poloviny vlastněná městem Cheb, které také zaměstnává všechny pracovníky městského úřadu. Jsme přesvědčeni, že jediným transparentním postupem je, aby územní řízení vedl nezávislý a nezainteresovaný stavební úřad,“ odůvodňuje podání námitky podjatosti odborník Arniky na spalovny Matěj Man.

Za jednu ze zásadních vad dokumentace považuje Man fakt, že z poloviny městská Terea nikde neuvádí, jaké odpady bude spalovna likvidovat. Přehled povolených typů odpadů ke spalování nedodal investor ani v předcházejícím posuzování vlivu stavby na životní prostředí (EIA). Souhlasné stanovisko EIA je dokonce platné pouze za podmínky, že v návazném řízení investor tento seznam dodá. Jelikož se tak nestalo, nelze územní povolení pro spalovnu vydat.

Z technické dokumentace dále plyne znepokojivý závěr, že by spalovna měla ročně spotřebovávat dvouapůlnásobek elektrické energie, než kolik má dodávat. Navíc zcela chybí energetická bilance zařízení. Není jasné, kolik tepla se ročně vyrobí pro vytápění, jestli bude na toto teplo odbyt a zda bude možné v létě přesměrovat energetický tok do vyšší výroby elektřiny. Za podezřelou část technologie označují odborníci v tomto ohledu kondenzátor, který by měl sloužit k „likvidaci“ přebytečného vyprodukovaného tepla.

„Pokud se na stavbu spalovny v Chebu podíváme v širším kontextu, pak je třeba dodat, že město Cheb má v odpadovém hospodářství velké rezervy. Třídění odpadu zdaleka nedosahuje možného maxima. Neexistuje motivační program, který by finančně zvýhodňoval ty obyvatele, kteří odpad poctivě třídí. Velké rezervy jsou také ve třídění bioodpadu. Město Cheb se také odmítlo zapojit do celokrajského integrovaného systému nakládání s odpady, který mimo jiné koncepčně slibuje zvyšování recyklace. Za těchto podmínek, považujeme stavbu spalovny za cestu k nezodpovědnému plýtvání cennými surovinami,“ dodává mluvčí Arniky Vratislav Vozník.

Přečtěte si podrobnější informace o celé kauze hrozící výstavby spalovny v Chebu >>

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.

Logo NROS

 

  • Tiskový mluvčí: Vratislav Vozník, vratislav.voznik@arnika.org, tel. 222 781 471, 606 727 942

Banner-stika

Sledujte nás:
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu

Arnika v zahraničí