Projekt vsetínské spalovny má vážné nedostatky. Vsetín si zaslouží investice do lepší recyklace a prevence vzniku odpadů

29.7.2019 - VSETÍN | Tiskové zprávy
Foto: Marzper, Wikimedia Commons
K dokumentaci EIA k plánované spalovně komunálního odpadu ve Vsetíně se v polovině července sešly připomínky. Projekt firmy MVV Energie má navzdory veškerým upozorněním vážné trhliny. Investor totiž v dokumentaci vůbec nepopisuje technologii spalování, zachycování spalin všech toxických látek, ani neporovnává šetrnější varianty nakládání s odpady. A bez těchto zásadních informací nelze vliv spalovny na životní prostředí v rámci procesu EIA vůbec vyhodnotit. Takový projekt si zaslouží buď výrazně přepracovat, nebo úplně zamítnout. Místní obyvatelé se proto právem obávají, že se spalovna stane významným znečišťovatelem regionu.

„Předložená dokumentace EIA má několik zásadních nedostatků, bez nichž není vůbec možné vliv na životní prostředí určit. Firma MVV Energie měla podle připomínek k oznámení záměru podklady dopracovat, ale vůbec to neudělala. Je možné, že si informace šetří na pozdější fázi, kdy se už nemůže vyjádřit veřejnost. To je ovšem nepřijatelné, proto požadujeme přepracování nebo zamítnutí projektu. Budeme raději, když se bude investovat do lepší recyklace odpadů a předcházení jejich vzniku,“ upozorňuje Jindřich Petrlík z Arniky.

Přečtěte si připomínky Arniky k dokumentaci EIA

Spalovny produkují obrovské množství nebezpečných škodlivin, jako jsou dioxiny nebo těžké kovy včetně rtuti a mohou velmi negativně ovlivnit prostředí pro život. Přesto se z dokumentace veřejnost nedozví, jakou konkrétní technologii spalování hodlá investor použít nebo jak chce sledovat vypouštěné spaliny plné toxických látek. Nikdo tedy nemůže zhodnotit, zda zařízení bude správně fungovat v praxi. Například ve spalovně nebezpečných odpadů v Lysé nad Labem použili neodzkoušenou technologii pro zachycování dioxinů a důsledkem byla závažná havárie v dubnu 2013.

Dále se můžeme pouze domnívat, jakým způsobem firma zabezpečí plochy, kde se mají skladovat kontejnery s popelem a nejtoxičtější zbytky po čištění spalin, nebo zamezí jejich rozptylování do okolí. V předložené dokumentaci chybí navíc řešení sledování potenciálních dopadů na okolí a v neposlední řadě srovnání variant nakládání s odpady i zásobování Vsetína teplem šetrnějších k životnímu prostředí. 

Obyvatelé Vsetína ročně vyprodukují v průměru zhruba 140 kg směsných odpadů za rok a patří mezi rekordmany České republiky ve snižování jejich množství. Vzhledem k malému množství nebude plánované ZEVO Vsetín s roční kapacitou 12 tisíc tun ročně pálit jen odpad ze Vsetína. Projekt pochopitelně vzbuzuje v místních lidech obavy. Protestního pochodu se proto ve Vsetíně zúčastnily téměř dvě stovky lidí a pod petici proti spalovně podepsalo 4500 odpůrců. V současné době obyvatelé Vsetína čekají na zpracování posudku a na termín veřejného projednání, který by mělo v nejbližší době navrhnout Ministerstvo životního prostředí.

  • Tiskový mluvčí: Jiří Kaňa, jiri.kana@arnika.org, +420 606 727 942

Banner-stika

Sledujte nás:
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu