Rekodifikace stavebního práva: zrychlení výstavby nebo poškození životního prostředí a dalších veřejných zájmů?: Seminář

4.7.2020 - Praha | Novinky
Rekodifikace stavebního práva: Zrychlení výstavby nebo poškození životního prostředí a dalších veřejných zájmů? Pořádá Výbor pro životní prostředí Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve spolupráci s Arnikou pod záštitou Dany Balcarové, předsedkyně výboru pro životní prostředí, Jitky Seitlové, senátorky a členky senátního výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí a Jana Chvojky, místopředsedy sněmovního ústavně právního výboru. 

Územní a stavební řízení u nás trvají příliš dlouho. Na tom se shodnou politikové, investoři, úředníci i občanské spolky. Rozchází se už ale v tom, kde leží příčiny. V loňském roce se naši poslanci a senátoři rozhodli vyřešit problém tak, že vyloučili z rozhodování občany. Oklikou při novele stavebního zákona zasáhli do úplně jiného předpisu, do § 70 zákona o ochraně přírody a krajiny. K takovému kroku neměli žádné podklady. Ani ministerstvo pro místní rozvoj nemá přesná data o účasti veřejnosti v řízeních a nelze tedy zjednodušeně říci, že by právě účast nesla vinu za průtahy ve správních řízeních. Může vést vyškrtnutí občanů z rozhodování o místě, kde žijí ke zrychlení a zjednodušení povolování staveb? Jaké jsou příčiny dlouhých řízení?

 

Termín: 2.července 2020 od 14 do 18 hodin

Místo: Malostranské náměstí 7/19 

seminar1

 

1. Úvodní slovo

Ing. Dana Balcarová, předsedkyně výboru pro životní prostředí PSP ČR  

 

2. Úvodní slovo

RNDr. Jitka Seitlová, členka výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu, životní prostředí Senátu

 

3.  Dlouhé povolování staveb v Česku: Data, praxe a nová legislativa

Mgr. Václav Orcígr, Arnika

4. Zastavené stavby: Závěry šetření Otevřené společnosti

Marta Smolíková, ředitelka Otevřené společnosti

5. Proměny návrhu nového stavebního zákona a stanoviska Nejvyššího správního soudu

JUDr. Ing. Filip DIentsbier PhD., Nejvyšší správní soud

 6. Stanovisko Ministerstva životního prostředí ČR a jednotné environmentální povolení

Ing. Vladimír Mana, náměstek pro řízení sekce státní správy

7. Stanovisko Ministerstva kultury ČR, postavení orgánů památkové péče

JUDr. Martin Zídek, ředitel Památkové inspekce

 

 8.Společenské potřeby veřejného zájmu a ochrana kulturního dědictví

Mgr. et Mgr. Petr Spejchal, první náměstek generální ředitelky Národního památkového ústavu

 9. Aktuální stav rekodifikace stavebního zákona

Ing. Marcela Pavlová, náměstkyně ministryně pro místní rozvoj

 10. Debata po příspěvku náměstkyně Pavlové

 11. Hypertrofie stavebního práva

Ing. Hana Landová, předsedkyně sekce územního a regionálního rozvoje

12.Nový stavební zákon: Ochrana veřejných zájmů a účast veřejnosti

JUDr. Petr Svoboda PhD., Právnická fakulta UK, projekt měníme klima v legislativě

13.Stavební zákon: Promarněná příležitost!?

Mgr. Petra Kolínská, Asociace nevládních organizací Zelený kruh

14. Závěrečná diskuse

 

 Prezentace přednášejících naleznete níže. K dispozici jsou také na stránkách výboru, doplněné o kompletní audio záznam. Fotogalerie je zveřejněna na našich stránkách.

 

 

 

 

Přednášející

Prezentace

Fotogalerie

Video

 

 

 

 

 

 

Banner-stika

Sledujte nás: