Nová studie potvrdila přítomnost rtuti v krémech zesvětlujících pokožku

18.4.2010 - BERLÍN / GÖTEBORG / PRAHA | Články
V krémech zesvětlujících pleť z Indie, Keni a Mexika byla zjištěna toxická rtuť. V Mexiku byly nalezeny produkty obsahující až 0,8 ppm, v jednom krému zesvětlujícím kůži byl analyzován obsah rtuti 1325 ppm. Byla to nejvyšší úroveň. Je to pouze jeden z výsledků širšího výzkumu představeného v nedávno vydané zprávě „Analýza trhu s některými produkty obsahujícími rtuť“. Práci na této studii koordinovalo sdružení Arnika jménem mezinárodní sítě IPEN.

Rtuť v produktech odeslaných k testování z Indie a Keni byla pod limitem kvantifikace (0,07 ppm), tedy na nízké, ale detekovatelné úrovni. Pravděpodobně byla přítomna jako kontaminant jiných složek krémů. V Mexiku byly nalezeny produkty obsahující 0,8 ppm, v jednom krému zesvětlujícím kůži byl nalezen opravdu vysoký obsah rtuti 1325 ppm.

Studie „Analýza trhu s některými produkty obsahujícími rtuť“ v angličtině.

Studii financovalo německé spolkové ministerstvo životního prostředí, ochrany přírody a jaderné bezpečnosti (BMU).

Cíle studie

Cílem tohoto projektu bylo shromáždit a analyzovat informace týkající se dostupnosti, vhodnosti a nákladů na produkty obsahující rtuť versus alternativy k nim dostupné na trzích v rozvojových zemích a zemích s transformujícími se ekonomikami.

Metodologie

Pro získání celkového obrazu o globální situaci byly vybrány vždy dvě země zastupující každý ze čtyř zvolených regionů OSN. Konkrétně to byly Brazília a Mexiko z Latinské Ameriky, Rusko a Kyrgyzstán za oblast Střední a východní Evropy, Indie a Čína z Asie a Keňa a Senegal reprezentující Afriku.

V každé z těchto zemí provedly průzkum místní nevládní organizace (NNO) ve dvou nebo více vybraných velkých městech podle připravených dotazníků.

Studie podává přehled o vybraných výrobcích obsahujících rtuť a jejich alternativách bez rtuti ve výše uvedených zemích. V rámci tohoto přístupu byly zváženy následující široce používané spotřebitelské produkty:

    teploměry a měřiče krevního tlaku používané v nemocnicích a v lékařské praxi,
    teploměry pro použití v domácnosti,
    kosmetika pro zesvětlení kůže,
    běžné baterie a
    dentální materiály používané k obnově zubů.

Informace byly získány prostřednictvím rozhovorů s místními maloobchodníky, zdravotnickými pracovníky, profesionály a spotřebiteli. Vzhledem k poměrně omezenému počtu partnerů v rozhovoru pro každou zemi (většinou mezi 10 a 25) nemůže průzkum poskytnout úplný obraz o jednotlivých zemích. Výsledky je třeba chápat jako pilotní průzkum, který umožňuje identifikaci obecných problémů souvisejících s produkty obsahujícími rtuť.

Kromě toho byly odebrány vzorky baterií a produktů zesvětlujících pokožku a poslány do GRS pro další analýzu.

Podrobněji se s výsledky můžete seznámit v anglickém textu stočtyřicetistránkové studie, která má posloužit i jako podklad pro vyjednávání nové mezinárodní úmluvy o rtuti.

 

Banner-stika

Sledujte nás:
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu