Ryby v pražských vodách jsou méně kontaminované toxickou rtutí než kupované

21.11.2019 - PRAHA | Tiskové zprávy
Bezpečnou dávku doporučovanou v USA mírně překročily 2 ze 14 vzorků ryb odlovených v Praze ve Vltavě. U kupovaných ryb limit nesplňovalo 5 vzorků z 28, z nichž jeden překročil denní dávku víc než pětinásobně. Vyplývá to ze studie Arniky, která zkoumala znečištění ryb rtutí v Praze. Šlo o dravé ryby, jejichž zvýšené konzumaci by se lidé měli určitě vyhnout. Rtuť totiž může poškozovat zejména nervový a kardiovaskulární systém.

Běžná populace přijímá nejvíce rtuti v rybách a mořských plodech. Arnika proto ve Státním veterinárním ústavu v Praze podrobila analýze 14 ryb ze 4 lokalit na Vltavě a dále z Motolského a Kyjského rybníku. Bezpečnou dávku pro příjem rtuti 0,22 mg/kg[i]  překročily 2 vzorky – cejn odlovený ve slepém rameni Vltavy v Libni (0,281 mg/kg) a okoun z Klecánků za prvním jezem po výpusti Ústřední čistírny odpadních vod v Podbabě (0,254 mg/kg). 

Stáhněte si studii Rtuť v rybách v Praze

V obchodní síti na území Prahy bylo zakoupeno celkem 28 vzorků mořských i sladkovodních ryb, z nichž bezpečné dávce nevyhovovalo 5 ryb. Nejvíce rtuti obsahoval mořský ďas z Dánska (0,242 mg/kg) nebo tuňák ze Srí Lanky (0,317 mg/kg). Naměřené hodnoty v mečounu ze Srí Lanky (1,117 mg/kg) překračovaly bezpečnou dávku více než pětkrát. Naměřené množství rtuti v žádném vzorku nepřekračovalo evropské limity, kromě vzorku mečouna zakoupeného v obchodní síti. Ty jsou však natolik mírné, že neodráží skutečné zdravotní riziko[ii] .

Vzorky vlasů byly odebrány 10 ženám ve věku od 24 do 53 let, které žijí na území Prahy a ryby pravidelně konzumují. Jde o nejohroženější skupinu, protože rtuť poškozuje nervový systém nejen u dospělých lidí, ale především u nenarozených dětí. Naměřené hodnoty byly naštěstí zanedbatelné. Jako obyvatelé vnitrozemí nejíme ryby nebo mořské plody v takové míře jako například Španělé, kteří v rybách konzumují daleko vyšší množství toxické rtuti.

„Ryby jsou významným zdrojem omega-3 nenasycených mastných kyselin, které jsou naprosto nezbytné pro zdravý vývoj. Děti a těhotné ženy by ryby ze svého jídelníčku neměly vynechat, určitě by se však měly vyhnout dravým rybám. To se nedávno potvrdilo, když Státní veterinární správa nařídila skupině Hamé stáhnout právě kvůli obsahu rtuti 4500 balení dětské výživy s tuňákem,“ doporučuje Karolína Brabcová z Arniky.

Mezi nejvýznamnější zdroje rtuti v Praze patří závod společnosti Českomoravský cement, a.s. v Radotíně, spalovna Malešice a Ústřední čistírna odpadních vod v Praze. Největším zdrojem rtuti emisí rtuti do ovzduší je v České republice spalování hnědého uhlí při výrobě elektrické energie a v lokálních topeništích. 

„Jedním z hlavních zdrojů rtuti v rybách je průmyslová činnost, včetně výroby chlóru pomocí rtuti nebo elektřiny v hnědouhelných elektrárnách. Toxický kov tak doputuje až do oceánů, odkud se prostřednictvím potravního řetězce akumuluje v rybách, které končí na našem jídelníčku. Česká republika se podpisem Minamatské úmluvy zavázala, že emise rtuti do životního prostředí bude omezovat. Z toho důvodu by měla upustit od rozšiřování těžby uhlí a hlavně odmítnout žádosti o výjimky z limitů pro znečištění rtutí pro uhelné elektrárny,“ upozorňuje vedoucí programu Toxické látky a odpady z Arniky, Jindřich Petrlík.

Od 24. do 29. listopadu v Ženevě proběhne schůzka Minamatské úmluvy, na které budou politické špičky projednávat další pravidla pro naplňování této mezinárodní dohody. Těchto jednání se zúčastní také zástupci Arniky. 

 

Koncentrace rtuti ve vzorcích ryb odchycených ve vodních tělesech na území hlavního města Praha

Druh Počet jedinců Lokalita

Koncentrace rtuti

(mg/kg čerstvé váhy)

Plotice obecná 2 Podbaba – Roztocká, Vltava za výpustí ČOV 0,161
Cejn velký 2 Libeň, Povltavská, řeka Vltava 0,281
Okoun říční 3 Libeň, mrtvé rameno Vltavy při ústí Rokytky 0,193
Okoun říční 1 Klecánky, řeka Vltava 0,254
Plotice obecná 1 Klecánky, řeka Vltava 0,132
Kapr obecný 1 Kyjský rybník 0,117
Plotice obecná 1 Kyjský rybník 0,084
Plotice obecná 2 Motolský rybník 0,053
Kapr obecný 1 Motolský rybník 0,019

 

Koncentrace rtuti ve vzorcích ryb zakoupených v obchodní síti na území hlavního města Praha

Druh Země/místo původu

Koncentrace rtuti

(mg/kg čerstvé váhy)

Kambala Španělsko / moře (oceán) 0,037
Okoun nilský Tanzánie / Viktoriino jezero 0,138
Tuňák žlutoploutvý Omán / moře (oceán) 0,317
Štika obecná ČR / Chlumec nad Cidlinou (rybník) 0,067
Treska (filety) USA / Tichý oceán 0,081
Pstruh duhový Turecko / sladkovodní chov ryb 0,008
Pstruh duhový Turecko / sladkovodní chov ryb 0,010
Pstruh duhový (lososovitý) (filety) Turecko / sladkovodní chov ryb 0,011
Tresčí játra v konzervě Severovýchodní Atlantik 0,020
Tuňák v konzervě Středovýchodní Atlantik 0,020
Tuňák v konzervě Severovýchodní Atlantik 0,018
Treska (filety) Beringovo moře 0,012
Tuňák v konzervě Španělsko / moře (oceán) 0,269
Makrela obecná (uzená) Severní moře 0,125
Mečoun obecný (filety) Srí Lanka / Indický oceán 1,117
Úhoř říční ČR / Chlumec nad Cidlinou 0,179
Mořský ďas Dánsko / moře 0,242
Tuňák žlutoploutvý Srí Lanka / Indický oceán 0,296
Treska tmavá (filety) Norsko / Atlantský oceán 0,042
Lín obecný ČR / Chlumec nad Cidlinou 0,018
Losos obecný (filety) Norsko / chovná farma 0,018
Pstruh duhový ČR / Chlumec nad Cidlinou 0,029
Tresčí játra v konzervě Norsko / Severovýchodní Atlantik 0,015
Tuňák v konzervě Ekvádor / Tichý oceán 0,119
Tresčí játra v konzervě Island / Atlantický oceán 0,021
Sardinky v konzervě Polsko / Baltické moře 0,011
Treska (rybí prsty) Tichý oceán 0,006

 

Koncentrace rtuti ve vzorcích vlasů odebraných lidem žijícím na území hlavního města Praha

Pohlaví Věk Výhřev v domácnosti Konzument ryb / frekvence týdně Kuřák Kuřák v rodině Koncentrace rtuti (mg/kg)
žena 52 plyn ano/1-2 ne ne 0,217
žena 41 ústřední topení ano/1-3 ne ne 0,300
žena 53 elektrické ano ne ano 0,102
žena 28 plyn ano/1-2 ne ne 0,250
žena 28 ústřední topení ano/1-2 ano ne 0,121
žena 27 ústřední topení ano/1-2 ne ne 0,507
žena 37 kombinovaný kotel ano ne ne 0,120
žena 44 ústřední topení ano ne ne 0,287
žena 25 plyn ano ano ne 0,332
žena 24 plyn ano ne ne 0,146


 

[i]  Doporučená maximální koncentrace rtuti v rybách spočtená na základě maximálního doporučeného denního příjmu rtuti Agentury pro ochranu přírody USA (US EPA) pro konzumenty o průměrné hmotnosti 70 kg a nadprůměrné konzumaci ryb odpovídající jednomu rybímu pokrmu týdně činí 0,22 mg/kg. Tato hodnota se používá pro celkový obsah rtuti v rybách při doporučeních konzumentům v USA.

[ii]  Limity pro obsah rtuti v rybách platné v EU jsou 1 mg/kg pro dravé mořské ryby a pro ostatní 0,5 mg/kg živé váhy.

  • Tiskový mluvčí: Jiří Kaňa, jiri.kana@arnika.org, +420 606 727 942

Banner-stika

Sledujte nás:
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu