Rtuť v rybách

Jakmile se rtuť uvolní do prostředí, začne její přeměna s pomocí bakterií na organickou formu, např. methylrtuť, zejména ve vodním prostředí. Rtuť se kumuluje v tělech živočichů. Pak se přenáší dále potravním řetězcem. S vyšším stupněm potravního řetězce se můžeme setkat s vyššími koncentracemi rtuti. To platí zvláště u ryb.

Proto nechaly nevládní organizace sdružené v mezinárodní síti Zero Mercury Working Group v roce 2008 analyzovat vzorky dravých (převážně mořských) ryb na přítomnost rtuti. Studie  ukázala, že působení methylrtuti přijímané také z rybího masa a z mořských živočichů živících se rybami jsou pro lidské zdraví významné. Na setrvalost problému s přítomností rtuti v rybách také v České republice poukazují výsledky rozborů ryb, jež zadala Arnika v roce 2008 a 2012 (viz níže).

V roce 2008 jsme nechali souběžně s celosvětově prováděnou studií zpracovat analýzy přítomnosti rtuti ve 33 vzorcích volně žijících ryb odchycených ve 4 různých řekách a jedné pískovně a pro srovnání ve 4 vzorcích ryb z prodejní sítě odlovených v třeboňských rybnících. Výsledky ukázaly, že ze zkoumaných lokalit se nejvyšší  koncentrace rtuti nacházejí v rybách z Labe v Obříství, tedy pod Spolanou Neratovice, odkud pocházely také jediné dva vzorky ryb překračující hygienický limit 0,5 mg rtuti/kg. Ovšem zvýšené hodnoty rtuti byly i ve vzorcích z Odry v Ostravě, kde lze zvýšený obsah rtuti zdůvodnit kumulací průmyslových zdrojů, především hutí, koksáren a energetických provozů. Podle výsledků výzkumu zadaného Ministerstvem zemědělství ČR v roce 2007 patří k lokalitám s vysokým obsahem rtuti v rybách ještě nádrž Skalka na řece Ohři.

V roce 2012 provedla mezinárodní síť nevládních organizaci IPEN ve spolupráci s americkým vědeckým institutem BRI výzkum kontaminace ryb a lidských vlasů rtutí v 29 zemích světa. Arnika z pozice sekretariátu pracovní skupiny IPEN pro těžké kovy tento celosvětový výzkum koordinovala a zajišťovala odběr vzorků v České republice. Analýzy ukázaly, že ve v jednom ze dvou vzorků karasa obecného a ve dvou ze čtrnácti vzorků cejna velkého odebraných v ČR v roce 2012 byla překročena nejvyšší povolená koncentrace rtuti v rybách v Evropské unii (ta je stanovena na 0,5 mg/kg). Několik dalších vzorků vykazovalo hodnoty pohybující se těsně pod hranicí hygienického limitu. Všechny ryby obsahující nadlimitní množství rtuti byly opět chyceny v blízkosti Spolany Neratovice, kde je tento toxický těžký kov doposud využíván k výrobě chloru.

Dalším únikům rtuti do životního prostředí má zabránit mezinárodní úmluva o rtuti přijatá v roce 2017.

Zde je možno nalézt celou zprávu z výzkumu provedeného v roce 2012: Chlorové chemičky: Neratovice, Ústí nad Labem a další ohniska znečištění rtutí v ČR.

Zde je ke stažení zpráva o globálním znečištění rtutí: IPEN-BRI GLOBAL MERCURY REPORT (English)

Publikace

Ponořte se do našich publikací, které nabízíme zdarma ke stažení.
další publikace

Toxické látky

Prosazujeme svět bez toxického znečištění a důsledný zákaz zdraví i přírodě nebezpečných látek a odpadů

Řeky bez jedů Plasty Databáze chemických látek Globální znečištění Česko bez jedů Scan4Chem Znecistovatele.cz

Odpady

Protože nejlepší odpad je takový, který vůbec nevznikne, Arnika prosazuje prevenci vzniku odpadů a jeho recyklaci. Varujeme i před riziky spalování odpadů.

Odpadový Oskar Tipy na předcházení vzniku odpadů Kampaň Nespaluj, recykluj! Odpady v zahraničí Web Nespaluj, recykluj Web koalice Pro 3R

Stromy

Chráníme stromy a aleje podél silnic, ve městech a obcích i ve volné krajině. Chráníme tím zdravé životní prostředí, biodiverzitu i živočichy, kteří ve stromech žijí.

Jak zachránit strom Alej roku Tour de aleje Konference a semináře Poodří žije

Voda a biodiverzita

Chráníme přirozený charakter vodních toků, oponujeme ničení řek ve jménu „ekologické“ vodní dopravy. Podporujeme zavádění soustavy Natura a udržení přírodní rozmanitosti.

Živé Labe Stop kanálu Dunaj-Odra-Labe