Mapa zatížení rtutí

Arnika sleduje kontaminaci rtutí v různých matricích v ČR i v zahraničí. Mapa zobrazuje výsledky analýz kontaminace Hg zejména v rybách, v sedimentech i v lidských tkáních. 

 

Zdroje
 • Mach V., Petrlík J., Žulkovská K.,Podracká M. (2019): Rtuť v rybách v Praze.
 • Výskyt rtuti ve volně žijících rybách, rybách zakoupených v obchodní síti a lidských
  vlasech na území hl. města Prahy. Arnika.
 • Český statistický úřad (2010): Statistická ročenka hl. m. Prahy 2009.
 • Kraus F. (2018): Znečištění pražských vodních toků a vodních ploch těžkými
  kovy, Arnika - program Toxické látky a odpady.
 • Žlábek V., Svobodová Z., Randák T., Valentová O. (2005): Mercury content in
  the muscle of fish from the Elbe River and its tributaries. Czech Journal of Animal
  Science 50 (11): 528–534.
 • Musil, J., et al. (2015). Provedení analýzy svaloviny ryb, včetně jejich odlovu z
  řeky Labe a pískovny Mlékojedy. Závěrečná zpráva, Výzkumný ústav
  vodohospodářský T. G. Masaryka Praha: 54.
 • Maršálek P., Svobodová Z., Randák T., Švehla J. (2005): Mercury and Methyl-
  mercury Contamination of Fish from the Skalka Reservoir: A Case Study. Acta
  Veterinaria Brno 74: 427-434.
  Hlavní město Praha (2018): Statistická ročenka hl. m. Prahy 2017, B2 Voda.
 • Koncentrace rtuti v rybách vzorkovaných spolkem Arnika. (2008): Nepublikovaná data

Publikace

Ponořte se do našich publikací, které nabízíme zdarma ke stažení.
další publikace

Toxické látky

Prosazujeme svět bez toxického znečištění a důsledný zákaz zdraví i přírodě nebezpečných látek a odpadů

Řeky bez jedů Plasty Databáze chemických látek Globální znečištění Česko bez jedů Scan4Chem Znecistovatele.cz

Odpady

Protože nejlepší odpad je takový, který vůbec nevznikne, Arnika prosazuje prevenci vzniku odpadů a jeho recyklaci. Varujeme i před riziky spalování odpadů.

Odpadový Oskar Tipy na předcházení vzniku odpadů Kampaň Nespaluj, recykluj! Odpady v zahraničí Web Nespaluj, recykluj Web koalice Pro 3R

Stromy

Chráníme stromy a aleje podél silnic, ve městech a obcích i ve volné krajině. Chráníme tím zdravé životní prostředí, biodiverzitu i živočichy, kteří ve stromech žijí.

Jak zachránit strom Alej roku Tour de aleje Konference a semináře Poodří žije

Voda a biodiverzita

Chráníme přirozený charakter vodních toků, oponujeme ničení řek ve jménu „ekologické“ vodní dopravy. Podporujeme zavádění soustavy Natura a udržení přírodní rozmanitosti.

Živé Labe Stop kanálu Dunaj-Odra-Labe