en ru

Šampioni v Písku: skvěle třídí a vyhazují o třetinu méně odpadu než průměrní Češi

28.7.2015 - PÍSEK | Tiskové zprávy
Starostka Písku Eva Vanžurová přebírá gratulace a kytici od mluvčího Arniky Vratislava Vozníka
Jiří Votýpka, MěÚ Písek
Mnohem lépe třídí (1), až osmkrát lépe zpracovávají bioodpad a do popelnice vyhodí o třetinu méně odpadků než průměrní Češi. Řeč je o obyvatelích jihočeského Písku, kteří tak svému městu vybojovali titul Odpadový Oskar. Pamětní plaketu dnes převzala starostka Písku Eva Vanžurová z rukou organizátora soutěže Milana Havla z Arniky. Písek je spolu s Chvalšinami a odpadovým systémem na Mikulovsku místem, kde se podle odborné poroty (2) mohou zástupci ostatních obcí a měst inspirovat, jak odpadové hospodářství svého města řešit.

„Písek tak boří mýty o tom, že ve velkých městech není možné produkovat málo odpadu a dobře třídit. Na Písku oceňujeme zejména dlouhodobou snahu o co nejmenší produkci odpadu, čemuž odpovídá jak množství a organizace sběrných míst, tak cílevědomé informování obyvatel. Jedním z pozitivních důsledků je, že náklady na likvidaci odpadu jsou v Písku o zhruba čtvrtinu i třetinu na obyvatele a rok nižší, než je průměr celé republiky. Písek se tak pomalu přibližuje nejlepším regionům v Evropě, kde vyhodí jen zhruba šedesát kilo odpadu na obyvatele a rok,“ komentuje výhru Písku odpadový expert Arniky Milan Havel.

„Udělení Odpadového Oskara od Arniky je oceněním ani ne tak pro mne, ale hlavně pro občany města Písku. Poděkovat bych chtěla nejen odboru životního prostředí, ale všem občanům, kteří si uvědomují potřebu třídit odpad. Výsledkem je čistější město pro nás i další generace a navíc jsou platby za vytříděné suroviny příjmem do městské kasy, díky čemuž můžeme snížit poplatek za popelnice všem obyvatelům, rodiny s malými dětmi od něj dokonce osvobodit,“ děkuje Písečanům starostka Eva Vanžurová.

Město Písek s téměř třiceti tisíci obyvateli své odpadové hospodářství dlouhodobě a koncepčně rozvíjí. Provozuje skládku, třídící linku pro plasty a papír, kompostárnu, sedm sběrných dvorů. V Písku se třídí papír, plasty společně s nápojovými kartony, směsné sklo, bioodpady, textil, elektroodpad. Ve městě je 145 sběrných stanovišť na separovaný odpad, 12 kontejnerů na textil a 12 kontejnerů na elektroodpad. Po městě je rozmístěno 2000 nádob na bioodpad (o objemu 240 litrů). V roce 2014 se v Písku na 1 obyvatele vytřídilo 50 kg papíru, plastů a skla, 216 kg bioodpadů, směsného odpadu se vyvezlo pouze 134 kg na obyvatele. Písek je největší české město s produkcí směsných odpadů pod 150 kg na 1 obyvatele.

Česká republika doposud zdaleka nevyčerpala možnosti, které nabízí důsledná recyklace. Upozorňuje na to kampaň Nespaluj, recykluj! sdružení Arnika. Spalovna zničí tisíce tun kvalitních druhotných surovin. Jejich recyklací se uspoří mnohem více energie, než dodá jejich spálení. Zároveň není nutné vytěžit a dovézt tisíce tun ropy. Stejně tak spalovny ničí bioodpad, který lze přetvořit v tuny kvalitního kompostu pro využití na zahrádkách a v zemědělství. Předcházení vzniku odpadů, lepší podmínky pro jeho třídění a motivační systém plateb za likvidaci komunálního odpadu pak zajistí, že se Česko přiblíží moderním evropským regionům, jako jsou například belgické Flandry.

Poznámky:
(1) Vývoj odpadového hospodářství a třídění v Písku:

Rok / Druh odpadu 2010 2011 2012 2013 2014

Průměr ČR

2014

  (kg/obyv.) (kg/obyv.) (kg/obyv.) (kg/obyv.) (kg/obyv.) (kg/obyv.)
papír 32,9 32,2 28,0 26,0 24,4  
plasty 16,0 16,8 14,9 14,7 14,5  
sklo 10,0 9,3 8,1 8,6 11,2  
bioodpad 45,6 39,2 69,0 150,5 215,9 +- 30
směsný odpad 213,9 204,2 149,7 140,5 133,5 198,7
objemný odpad - - 29,3 29,1 32,2  

 

(2) Odbornou porotu soutěže Odpadový Oskar tvořili:
Ondřej Procházka, šéfredaktor Waste fórum, redaktor Odpadové fórum z Českého ekologického manažerského centra
Tomáš Hodek, předseda organizace Ekodomov a manažer kampaně Kompostuj.cz
Ivo Kropáček, expert na odpady z Hnutí DUHA
Milan Havel a Matěj Man, odborníci na systémy odpadového hospodářství z Arniky

 

  • Tiskový mluvčí: Vratislav Vozník, vratislav.voznik@arnika.org, tel. 222 781 471, 606 727 942
Sledujte nás:

Přehled zpráv emailem

captcha 
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu