Semické stromy – jedinečná lipová alej je zřejmě odsouzena k záhubě

21.4.2014 - Milan Husák | Váš příběh - Stromy
V obci Semice se podél silnice v celé délce obce nalézá stromová lipová alej, kterou se může pochlubit v dnešní době opravdu málo obcí. Alej je stará zhruba 60−70 let a dotváří celkový příjemný vzhled vsi ve středním Polabí. Obecní úřad i mnozí občané se chovají k aleji více než macešsky, ale vzhledem k obrovské zemědělské a dopravní činnosti v obci má tato alej neochvějně své místo v ochraně ovzduší.

Obecní úřad Semice se na aleji podepsal nevratným způsobem. Nechal stromy nejen vykácet (a to ne zcela v souladu se zákonem), ale také  „odbornou" firmou odborně“ ořezat. Stromy měly již dlouholeté sekundární koruny, některé z nich byly sesazeny již v minulém roce a na torzech (jiné vhodnější označení mne nenapadlo) byly mladé výmladkové koruny z loňského roku. Odborná firma stromy upravila po svém.  

semicke lipy 5

Na stromech s velkou sekundární korunou vznikly obrovské řezné plochy, které do budoucna jistě výrazně sníží životnost stromů, možná je tím u některých stromů život definitivně ukončen.  Každopádně se jedná o výrazné poškození stromů, nikoliv o odborný zásah. Obec sice urychleně nechala vysadit nové stromy -  náhradní výsadbu -  na dvou místech, ale to jí nezbavuje přímé odpovědnosti za likvidaci aleje.

semicke lipy 4

Náhradní výsadbu provedla obec na místě původních stromů (v jiném sponu), ale v těsné blízkosti jsou inženýrské sítě a jsem přesvědčen, že provozovatel sítí požádá o odstranění této nové výsadby s ohledem na možný zásah kořenových systémů do sítí.  To obec nebrala vůbec v potaz. Jedinečná lipová alej, se kterou se může pochlubit málokterá obec, je zmrvena a odsouzena k záhubě. Místo toho, aby se zastupitelstvo obce snažilo zmírnit nebo alespoň omezit neúnosnou intenzitu provozu  kamionů a velké zemědělské techniky v obci ,  ještě usnadnila  průjezdnost, což se projevilo i zrychlením jízdy v obci.

Milan Husák

ČSOP Semice