Územní plán Prahy: jaká je situace a co dál?

18.10.2011 - PRAHA, Café Na půl cesty, Centrální park Pankrác (mezi ulicemi Milevská a Pujmanové), Praha 4 | Akce
Pracovní seminář pro zástupce pražských nevládních organizací, zástupce veřejnosti, dotčené vlastníky nemovitostí a pro komunální politiky 16:30 - 19:00 hodin

Více informací o kampani Arniky k územnímu plánu

Aktuální situace

  • co se stalo od podání připomínek ke konceptu
  • kdy bude zveřejněn návrh územního plánu
  • práce zastupitelstva a výboru územního rozvoje
  • jak probíhá schvalování změn

Soudní přezkum územních plánů

  • obecné možnosti a podmínky žalob
  • poslední novelizace zákona a vývoj judikatury
  • konkrétní zkušenosti z Prahy

Výstava kauz

Věnujete se ochraně životního prostředí a namítáte konkrétní problémy spojené s územním plánem? Informujte ostatní! Na semináři nebude dostatek času na to, aby každý účastník mohl podrobně vysvětlit problém, kterému se věnuje. Připravte si proto plakát formátu A2 nebo A1 a na něm problém popište, případně doplňte obrázky. Každý se tak bude moci s Vaší kauzou seznámit. Instalace plakátů může probíhat už od 16 hodin (před začátkem semináře).


 

Seminář se koná v rámci watchdogového inkubátoru, kterého se lze rovněž zúčastnit:

Inkubator-logo-prouzek-pro-web


Tento seminář se koná za podpory Nadace Open Society Fund Praha z Programu Transparentnost a veřejná odpovědnost, Nadace Partnerství a Nadace VIA pro místní iniciativy

open-society-fund-praha

Nadace Partnerstvi

logo VIA

Banner-stika

Sledujte nás: