en ru


Snížit úniky nebezpečné rtuti - cíl rokování světových expertů i s českou účastí

6.3.2015 - PRETORIA (JAR)/PRAHA (ČR) | Novinky
RNDr. Jindřich Petrlík z Arniky na jednom z mezinárodních jednání
Foto: Arnika
O tom, jakým směrem se mají vyvíjet techniky a praktiky v odvětvích spalování odpadu, cementáren, elektráren a tepláren, jedná mezinárodní skupina expertů v jihoafrické Pretorii. Cílem je, aby došlo k markantnímu snížení emisí nebezpečné rtuti (1) a dopadu na životní prostředí. Mezinárodní síť více než sedmi set nevládních organizací sítě IPEN (2) na schůzce zastupuje vedoucí programu Toxické látky a odpady RNDr. Jindřich Petrlík z Arniky.

Výsledkem několikadenního jednání bude dokument, který má pomoci naplňovat celosvětovou úmluvu o rtuti (3) nesoucí název „Minamantská" podle místa jedné z největších tragédií, jakou rtuť ve světě způsobila (4). Dokument pak bude možné používat například při vyjednávání integrovaných povolení či posuzování vlivu na životní prostředí pro konkrétní provozy i v Česku.

 

Síť IPEN (International POP´s Elimination Network), včetně Arniky, usiluje o to, aby dokument pomohl lépe kontrolovat úniky rtuti do všech částí životního prostředí, včetně nakládání s odpady obsahujícími rtuť. „Snažíme se také, aby se v zájmu naplnění jedné úmluvy nezvýšily emise látek regulovaných jinými úmluvami, například dioxinů,“ doplnil Petrlík jeden z cílů IPENu při jednání.

 

Poznámky:

(1) Vliv rtuti na lidské zdraví shrnují informace na http://arnika.org/rtut-a-zdravi

(2) Zapojení Arniky do sítě IPEN: http://arnika.org/pracovni-skupina-ipenu-pro-tezke-kovy a http://arnika.org/koordinacni-centrum-ipenu-pro-stredni-a-vychodni-evropu

(3) Více informací o úmluvě je na http://arnika.org/mezinarodni-umluvy-o-rtuti

(4) O co šlo u Minamaty: http://chemickehavarie.arnika.org/393346_item.php

Sledujte nás:

Přehled zpráv emailem

captcha