Spalovna plastů v Plané nad Lužnicí

Jihočeský kraj | Kauzy - Spalovny | Aktualizováno 3.11.2020
Spalovna plastů EVECONT v Plané nad Lužnicí.
Foto: Jindřich Petrlík (Arnika)
Také teplárna v Plané nad Lužnicí přemýšlí o částečném přechodu z pálení uhlí na pálení odpadů. Takzvané ZEVO, tedy zařízení na energetické využití odpadů, o roční kapacitě zhruba 50 000 tun odpadu chce společnost C-Energy Planá ve svém areálu postavit do roku 2026. Mezitím si společnost nechala ve svém areálu firmou EVECO Brno zprovoznit zařízení na spalování plastů, které má roční kapacitu pouze 2 400 tun. To tak nemuselo projít procesem posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) a místní obyvatelé, město ani veřejnost tak neměli možnost se k jeho provozu v rámci tohoto procesu vyjádřit. Došlo k tomu i přesto, že areál teplárny se nachází mezi Planou nad Lužnicí a Sezimovým Ústím, jen několik set metrů od obytné zástavby.

Novinky

Elektrárna Mělník

Občané EU mají nyní přístup k údajům o teplárnách a elektrárnách znečišťujících jejich okolí

25.09.2020 - BRUSEL / PRAHA
I přesto, že se Evropská unie snaží snižovat emise skleníkových plynů a toxických látek vypouštěných do životního prostředí, až doposud tu chyběla platforma,… více zde
Zařízení EVECONT v areálu teplárny v Plané nad Lužnicí.

V Plané nad Lužnicí se bude pálit plast, místní nedostali možnost se vyjádřit

28.07.2020 - PLANÁ NAD LUŽNICÍ
Společnost C-Energy Planá bude v teplárně v Plané nad Lužnicí pálit plastový odpad, aniž by místní obyvatelé dostali možnost se k tomu vyjádřit. Areál teplárny… více zde

Fotogalerie

Další informace

Zařízení, které teplárna v Plané nad Lužnicí ve svém areálu zprovoznila, nedosahuje kapacity 2 500 tun spáleného odpadu z kategorie "ostatní" ročně. V takovém případě není podle zákona nutné, aby záměr prošel procesem posuzování vlivů na životní prostředí (EIA). V tiskové zprávě, kterou společnost C-Energy vydala 28. srpna 2019, se ovšem píše: „Primárním posláním je využít v jednotce EVECONT odpady, které vzniknou v těsném sousedství jednotky – tedy především v průmyslové zóně Planá nad Lužnicí.“ Lze se tedy domnívat, že část odpadu, který má zařízení spalovat, může spadat i do kategorie "nebezpečný odpad". V takovém případě je však podle zákona nutné, aby záměr procesem posuzování vlivů na životní prostředí prošel.

EVECO Brno chce zařízení EVECONT prodávat také dalším zájemcům o jeho provoz. Společnost při tom předpokládá, že v nových zařízeních se bude likvidovat nejen plastový odpad, ale mimo jiné také nebezpečný odpad z nemocnic nebo čistírenské kaly. Podle veřejně dostupných informací by výhradním dodavatelem plastů, které budou v EVECONTu páleny, měla být společnost Rumpold. Ta provozuje mimo jiné také spalovnu nebezpečných odpadů ve Strakonicích, známou mezi místními zápachem, kterým obtěžuje své okolí.

Tvůrci EVECONTu ho nazývají "zařízením pro environmentálně šetrné využití" plastového odpadu, ve skutečnosti však jde o klasické ZEVO, tedy takzvané zařízení na energetické využití odpadů, kde jsou plasty páleny. Plasty stejně jako většina dalších materiálů, které jsou tímto způsobem likvidovány, jsou při tom vyráběny z ropy. Jde tedy o pálení fosilních paliv, stejně jako v případě uhlí, pouze v jiné formě. Provoz zařízení EVECONT naopak nijak nepřispívá k recyklaci odpadů nebo k předcházení jejich vzniku. Rozhodně tedy nelze říct, že by nové zařízení bylo environmentálně šetrné. Naopak, jeho provoz odvádí pozornost od skutečného problému, kterým je příliš velké množství produkovaných odpadů a malá míra jejich recyklace, znovupoužívání materiálů nebo kompostování a využívání bioodpadu.

Vývoj kauzy

Spalovna v Plané nad Lužnicí je se svou kapacitou 2 400 tun spáleného plastu za rok podlimitním záměrem, proto toto zařízení nemuselo projít procesem posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) a veřejnost neměla v podstatě žádný vliv na zahájení jeho provozu. Podle vyjádření společnosti C-Energy Planá je takzvané zařízení EVECONT pouze předvojem pro později plánovanou výstavbu mnohem větší spalovny.

Banner-stika

Sledujte nás: