en ru


Spalovna v Jihlavě - debata přinesla další otázky

16.2.2012 - JIHLAVA | Novinky
Proč vlastně stavět na Vysočině spalovnu, na to měla odpovědět debata k Integrovanému systému nakládání s odpady v Kraji Vysočina (ISNOV), které se včera v Jihlavě zúčastnilo okolo sto padesáti lidí. Do panelu organizátoři pozvali  bohužel jen zastánce spalovny, kteří navíc použili i některé nepravdivé argumenty, například ten, že spalovna by pomohla ovzduší.

Pozornost budí i konstatování, že pokud spalovnu nepostaví svazek měst a obcí, postaví ji jiná, soukromá společnost.„Otázka především stojí, zda je spalovna potřeba a co přinese,“ říká RNDr. Jindřich Petrlík, vedoucí programu Toxické látky a odpady sdružení Arnika, který se debaty účastnil v plénu. K dobrým zprávám patří, že primátor Jihlavy Jaroslav Vymazal by byl ochoten vypsat o stavbě spalovny referendum.„Lidé v Jihlavě se určitě budou umět správně rozhodnout, zda chtějí nebo nechtějí spalovnu. Úřady i zastupitelé by jim však měli především nabídnout co nejširší spektrum názorů, než jen stanoviska stoupenců návrhu,“ dodal Petrlík.

Radní Kraje Vysočina Zdeněk Ryšavý upozornil na důležitý aspekt předcházení vzniku odpadů. Zmínil, že bychom se měli pokoušet omezit množství používaných obalů, kdy se kvůli několika kolečkům salámu vyprodukuje zbytečný odpad. Ing. Zbyněk Bouda z Energetické agentury Vysočiny naopak přiznal, že  ISNOV až tolik nezabýval předcházením vzniku odpadů, recyklací a kompostováním, a to údajně z toho důvodu, protože tyto způsoby nakládání s odpady jsou podle něj na dobré úrovni jak na Vysočině, tak v celé ČR.

„Není to pravda, protože z grafu, který pan Ing. Bouda ukazoval, bylo na první pohled patrné, že Česká republika patří co do míry recyklace odpadů k těm horším státům v Evropě,“ oponuje Jindřich Petrlík

Otázka umístění spalovny je stále nejasná. Často padá jako navrhovaná lokalita Pístov. „Spalovna by pak stála těsně u lokality s výskytem chráněných rostlin a živočichů. Toto území by si zasloužilo zákonnou ochranu. Velká část pozemků je dosud v majetku armády, proto je zde pouze vyhlašována tzv. předběžná ochrana," vysvětlila Jana Vitnerová, vedoucí jihlavské pobočky Arniky.

Pro stavbu spalovny ve Žďáře se vyjádřil jeho místarosta Jaromír Brychta (ODS), doslova řekl: „Nám by to ve Žďáře vyčistilo ovzduší.“ Je zarážející, aby bez diskuse s občany zástupce města deklaroval podporu spalovně, zvlášť použije-li k tomu zavádějící argument, že spalovna by vyčistila tamní ovzduší. „V České republice nenajdeme ani jeden případ, kdy by se po výstavbě spalovny dodávající teplo a elektřinu zcela zavřel nějaký stávající velký zdroj znečištění ovzduší spalující uhlí,“ komentoval Petrlík výroky ohledně ovzduší.

Fotogalerie z debaty:

 

Stránky kampaně Nespaluj, recykluj:

http://arnika.org/nespaluj-recykluj

Sledujte nás:

Přehled zpráv emailem

captcha