Spalovna odpadů v Komořanech u Mostu

Ústecký kraj | Kauzy - Spalovny | Aktualizováno 3.6.2020
V Komořanech u Mostu, v regionu zatíženém až do současnosti těžkým průmyslem a potýkajícím se se znečištěným životním prostředí, by měl vyrůst další rizikový provoz: velká spalovna odpadů. Plánované zařízení má spalovat 150 000 tun komunálního odpadu ročně. Spalovna má navazovat na stávající sítě Teplárny Komořany, již provozuje United Energy, a.s., která je i investorem plánované spalovny. Jak bývá v Čechách bohužel zvykem při rozhodování o podobném záměru,  orgány ochrany životního prostředí ani hygienická stanice nevyslaly  na veřejné projednání na konci roku 2011 své zástupce, přitom zaznělo množství připomínek směřovaných právě na zmíněné státní orgány.

 

Vybrané informace o záměru EVO Komořany:

Zadavatel záměru: United Energy a.s.

Investor: EVO Komořany a.s.

Kapacita: 150 000 tun spáleného odpadu ročně

Produkce odpadu (popele, popílku, škváry): 46 225 tun ročně, z toho

popílek s obsahem toxických látek: 1 540 tun ročně

filtrační koláče po mokrém čištění spalin: 1 275 tun ročně

Produkce odpadní vody: 48 400 m3/rok

Umístění: v blízkosti stávajícího areálu teplárny Komořany

Produkce elektřiny: 76 460 MWh/rok

Produkce tepla: 64 306 MWh/rok

 

Historie a vývoj záměru EVO Komořany

 • konec roku 2009 – United Energy připravuje dokumentaci pro zahájení jednání o stavbě spalovny
 • 8. 3. 2010 - oznámení záměru plánované stavby ZEVO Komořany
 • 20. 4. 2010 - zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení, nařízeno zpracování posuzování vlivu na životní prostředí EIA
 • 24. 11. 2010 - zveřejněná dokumentace EIA
 • 23. 12. 2010 - podány připomínky k dokumentaci EIA
 • 25. 2. 2011 - zveřejněn posudek vlivu záměru na životní prostředí
 • 23. 3. 2011 - veřejné ústní projednání EIA
 • květen 2011 - MŽP vydává souhlasné stanovisko k EIA
 • 28. 11. 2011 - veřejné ústní projednání územního řízení a předání pdfpřipomínek Arniky k územnímu řízení
 • 21. 12. 2011 - zveřejněno vypořádání připomínek územnímu řízení
 • 23. 1. 2012 - odvolání všech účastníků řízení, jejichž připomínky byly zamítnuty
 • 3. 2. 2012 - vyrozumění o podaném odvolání
 • 15. 8. 2012 - zamítnutí všech odvolání a potvrzení původního rozhodnutí
 • 26. 4. 2013 - zahájení stavebního řízení
 • 20. 5. 2013 - podány připomínky ke stavebnímu řízení

Projektu spalovny v Komořanech se věnuje také Asociace ALERTA:
http://cista-alternativa.cz/

Banner-stika

Sledujte nás: