Spalovny odpadů v Jihlavě

Vysočina | Kauzy - Spalovny | Aktualizováno 1.5.2018
Podle studie proveditelnosti zveřejněné na začátku roku 2014 měla v Jihlavě vyrůst krajská spalovna komunálních odpadů s kapacitou asi 100 tisíc tun spalovaného odpadu ročně. Šlo o předimenzovaný projekt, který by Kraji Vysočina nepřidal ani na kráse, ani by nebyl nejlepším řešením nakládání s odpady v něm. Proti výstavbě spalovny se v říjnu 2016 vyjádřila i naprostá většina lidí hlasujících v referendu v Jihlavě. To však kvůli malé účasti nebylo platné, bylo potřeba, aby se ho zúčastnilo minimálně 35% oprávněných voličů města. V březnu 2017 se Sdružení obcí Vysočiny rozhodlo, že bude směsný odpad po roce 2024 vozit do spalovny v Brně. Kromě toho v Jihlavě už dvě spalovny odpadů jsou. Jedna je v Motorpalu a spaluje nebezpečné odpady, druhá spalující čistírenské kaly je v areálu Čistírny odpadních vod Jihlava v Hruškových Dvorech. V Jihlavě v Motorpalu také došlo v roce 1993 k jedné z největších havárií spaloven odpadů v České republice.

Novinky

Odběr vzorku popílku u spalovny

Končí extrémně toxický popílek ze spaloven jako stavební materiál? To netuší ani ministerstvo

14.08.2019 - PRAHA
Kdo a kam vozí popílek ze spaloven nebezpečných odpadů nebo jakou používá technologii pro jeho přepracování a rozložení nebezpečných látek v něm, aby nedošlo k… více zde
Primátor Jihlavy PaeDr. Ing. Rudolf Chloupek přebírá Odpadového Oskara z rukou Milana Havla z Arniky

Mistři v Jihlavě: výborně třídí a vyhazují o třetinu méně odpadu než průměrní Češi

07.06.2018 - JIHLAVA
Obyvatelé Jihlavy mnohem lépe třídí a do popelnice vyhodí o třetinu méně odpadků než průměrní Češi a díky tomu svému městu vybojovali titul Odpadový Oskar.… více zde
Provozovna v Hůrce u Temelína

Kam mizí toxické dioxiny z Hůrky u Temelína?

29.03.2017 - České Budějovice
Nebezpečné odpady, které do své provozovny v Hůrce u Temelína přijala společnost Quail, obsahovaly až osmkrát vyšší množství dioxinů (1), než kolik jich ze… více zde
Jedno z míst v okolí provozu v Hůrce, kde Arnika provedla odběry vzorků

Krajský úřad rozhodl, že Quail nesmí do Hůrky u Temelína vozit nebezpečné popílky

23.03.2017 - České Budějovice
Společnost Quail s.r.o. nadále nesmí přijímat ke zpracování popílky ze spaloven nebezpečných odpadů. Ty se pravděpodobně podílely na kontaminaci toxickými… více zde

Jihlava a Čína - podobný přístup k rozhodování o životním prostředí

02.10.2014 - JIHLAVA
Jihlavští radní a magistrát dosáhli svého – referendum o výstavbě spalovny komunálních odpadů se nebude konat zároveň s letošními komunálními volbami.… více zde
Havárie spalovny v Lysé nad Labem

Havárie evropských spaloven vydaly na celou mapu, Česko v ní nechybí

04.09.2014 - JIHLAVA/ČR
Havárie provází celou historii provozu takzvaných moderních spaloven a nevyhýbají se ani Česku. V právě představené mapě havárií spaloven je neblaze zvýrazněno… více zde
Co vytřídíš, neplatíš!

Jihlavě stále hrozí stavba spalovny. Arnika místo pálení odpadu navrhuje jeho minimalizaci, třídění a recyklaci.

28.03.2014 - JIHLAVA
Arnika uspořádala v Jihlavě veřejnou diskusi o spalovně a odpadech, které se zúčastnila přibližně stovka občanů. Návštěvníci debaty se například dozvěděli, že… více zde
Spalovna Brno (ilustrační foto)

Spalovnu v Jihlavě nechceme, říká 7 z 10 Jihlavanů

24.09.2012 - JIHLAVA
Sedm z deseti Jihlavanů si nepřeje, aby v jejich městě stála spalovna odpadu. Navíc jen zhruba polovina místních považuje spalování odpadu s výrobou tepla nebo… více zde

Zařízení na energetické využití odpadů - zavádějící název pro spalovnu

10.04.2012 - Matěj Man
Spalování je technologie nakládání s odpadem, která zahrnuje spalování komerčního, komunálního a nebezpečného odpadu. Spalování převádí vyhozené materiály,… více zde

Zastupitelé řekli ano spalovně. Nechtějí lepší posouzení vlivu na životní prostředí.

28.03.2012 - JIHLAVA
Zastupitelé Vysočiny nedbali výzvy a upozornění na nedostatky dokumentu ISNOV a dali projektu dále zelenou. Arnika zvažuje stížnost k Ministerstvu životního… více zde

Podívejte, co vám na Vysočině spalovna vyrobí, ukázala Arnika krajským zastupitelům

27.03.2012 - JIHLAVA
Ukázku odpadu, který vyprodukuje spalovna, jaká má stát na Vysočině, dostali dnes od Arniky krajští zastupitelé. Právě dnes totiž rozhodnou o budoucnosti… více zde

Dejme šanci recyklaci. A také názorům občanů.

23.03.2012 - JIHLAVA
Happeningem na náměstí a maškarním průvodem Arnika vyzývá: přistupujme k otázce odpadů kreativně více zde

Proti stavbě spalovny v Jihlavě se zvedla vlna občanského odporu. Vznikla další petice.

06.03.2012 - JIHLAVA
Zastupitelstva v okresních městech na Vysočině nyní obíhá dokument pro Integrovaný systém nakládání s odpady pro kraj Vysočina (ISNOV), který doporučuje stavbu… více zde

Spalovna v Jihlavě - debata přinesla další otázky

16.02.2012 - JIHLAVA
Proč vlastně stavět na Vysočině spalovnu, na to měla odpovědět debata k Integrovanému systému nakládání s odpady v Kraji Vysočina (ISNOV), které se včera v… více zde

Arnika vyzývá občany k účasti ve veřejné diskusi o odpadech a plánované spalovně

13.02.2012 - JIHLAVA
Ve středu 15. února od 18 hodin se v kině Dukla uskuteční veřejná debata s primátorem na téma Integrovaného systému nakládání s odpady (ISNOV), jehož součástí… více zde

Nová kampaň Arniky vyzývá: Nespaluj, recykluj!

24.01.2012 - PRAHA
V šesti krajích České republiky se připravují nebo jsou již v běhu projekty na masivní spalování komunálních odpadů, které počítají s podporou z veřejných… více zde

Krajští politici chtějí prosadit velkou spalovnu odpadů, recyklaci a kompostování nedali šanci

10.01.2012 - JIHLAVA
Už za týden mají krajští a komunální politici v Řídícím výboru Integrovaného systému nakládání s odpady kraje Vysočina (ISNOV) (1) rozhodnout o podobě… více zde

Arnika se zúčastnila jednání o spalovně – trvalo deset minut

15.12.2011 - JIHLAVA
Dva zástupci sdružení Arnika se vypravili na jednání pracovní skupiny o připravované spalovně komunálních odpadů do Jihlavy. V úvodu dnešní schůzky na Krajském… více zde

Nelze tvrdit, že jedna spalovna vyprodukuje méně dioxinů než dům vytápěný uhlím

29.04.2011 - Jindřich Petrlík
V těchto dnech probíhá v Ženevě Pátá konference smluvních stran Stockholmské úmluvy o perzistentních organických látkách. Dioxiny vznikající mimo jiné… více zde

Požáry a havárie v souvislosti se spalováním odpadů v ČR

15.12.2009 - RNDr. Jindřich Petrlík
Tento článek shrnuje hrubý výčet havárií a požárů ve spalovnách odpadů v České republice. Při většině požárů ve spalovnách lze očekávat, že dochází k únikům… více zde

Jihlava bude sledovat toxické látky v ovzduší

30.05.2008 - JIHLAVA
Brzy by měl být zahájen monitoring látek, kterými znečišťují ovzduší podniky v jihlavské průmyslové zóně. Ovzduší bude nepřetržitě sledováno na více místech v… více zde
Ilustrační foto

Nejenom v královéhradecké spalovně nebezpečných odpadů hořelo

26.06.2002 - PRAHA
Hustý sloup černého dýmu nad areálem hradecké firmy Foma Bohemia vyděsil v pátek (21. června) krátce před polednem obyvatele okolních rodinných domků. Dav… více zde

O kauze

Krajský koncepční dokument „Integrovaném systému nakládání s odpady Vysočina“ (ISNOV) přijatý zastupitelstvem kraje Vysočin v roce 2011 hovoří mimo jiné o nutnosti postavit v krajském městě velkou spalovnu komunálních odpadů, ve které by se měly spalovat odpady z celé Vysočiny. Dokument zpracovala firma FITE, která je proslulá mimo jiné tím, že většina jejich odpadových koncepcí končí návrhem na stavbu velké spalovny odpadů.

Další dokument - studii proveditelnosti pro projekt spalovny v Jihlavě zpracovala firma ENVIROS za 0,8 milionu korun. Studie byla rok tajná. Na nátlak veřejnosti byla v roce 2014 zveřejněna a přinesla informace o tom, že nejlepší lokalitou ke stavbě spalovny je průmyslová zóna Bedřichov či Pávov. Spalovat by se mělo 100 – 150 tisíc tun komunálního odpadu ročně. Vyprodukované teplo by mělo být vedeno novým potrubím do Jihlavy, kde by mělo nahradit funkci stávajících plynových kotelen. Spalovna by měla produkovat několikanásobně více tepla, než Jihlava v zimním období skrze centrální rozvody distribuuje v současnosti.

Město Jihlava však se závěry studie proveditelnosti nesouhlasí a v roce 2014 dle slov zástupců magistrátů nechystá žádné kroky vedoucí k výstavbě takové spalovny.

Iniciativu pro změnu odpadového systému na Vysočině převzal od krajského úřadu v roce 2013 Sdružení obcí Vysočiny (SOV), jemuž předsedá primátor města Jihlavy. SOV nechává přepracovat současnou studii proveditelnosti, respektive jí nechává doplnit o variantu více menších spaloven napříč krajem Vysočina, s tím, že jedna by měla stále stát v Jihlavě, kde pro ni magistrát navzdory silnému nesouhlasu veřejnosti v roce 2013 při změnách územního plánu vyčlenil 2 lokality (průmyslová zóna Pávov a Bedřichov). Doplněk ke studii zpracovává Energetická agentura Vysočiny (EAV) a měl by být hotový na jaře roku 2014.

V době, kdy byl zadavatelem studií a tvůrcem dokumentací kraj Vysočina, měli občané podle zákona k těmto dokumentům přístup. Ve chvíli, kdy iniciativu přebírá sdružení právnických osob (SOV) je přístup veřejnosti k dokumentům a rozhodovacím procesům značně omezen.

V současné době již existuje několik dokumentů, které o spalovně odpadů v Jihlavě hovoří nebo s ní přímo počítají. Do příprav spalovny odpadů v Jihlavě bylo investováno již několik milionů korun a investují se další. V reakci na autoritářské a neprůhledné rozhodování magistrátu Jihlavy a kraje Vysočina v otázce výstavby spalovny v Jihlavě se zformovala skupina lidí, která usiluje o vypsání referenda o spalovně a nakládání s odpady v Jihlavě. Přípravný výbor referenda začal v listopadu 2013 shromažďovat podpisy potřebné pro vyhlášení referenda (4 200 podpisů), které by mělo být vypsáno na podzim 2014 společně s komunálními volbami.

Fotogalerie

Veřejná diskuse o spalovně v Jihlavě

23.05.2014 - Jihlava
V Jihlavě se 27.března uskutečnila veřejná diskuse o možnostech a budoucnosti nakládání s odpady v Jihlavě. Odborníci diskutovali o rizicích, která by přinesla… více zde

Co vyrobí spalovna

27.03.2012 - Jihlava
Krajští zastupitelé dostali 27. března 2012 od Arniky ukázku odpadu, který vyprodukuje plánovaná spalovna. Tisková zpráva. Foto: Jan Losenický více zde

Spalovny nebezpečných odpadů v Jihlavě - únor 2012

01.03.2012 - JIHLAVA
V Jihlavě jsou v současnosti dvě spalovny nebezpečných odpadů - jednu provozuje firma Rumpold v areálu Motorpalu a druhá je při čističce odpadních vod a má… více zde

Diskuse k plánované spalovně v Jihlavě

23.02.2012 - Jihlava
Fotogalerie z veřejné diskuse k plánované spalovně v Jihlavě, která proběhla 15. února 2012. Novinka. Foto: Jindřich Petrlík, Arnika více zde

 

Banner-stika

Sledujte nás: