Spolana zveřejnila úplnou žádost o integrované povolené pro amalgámovou elektrolýzu

8.2.2007 - NERATOVICE | Novinky
Neratovická Spolana souhlasila se zpřístupněním informací označených jako obchodní tajemství v žádosti o integrované povolení pro „Výrobu chloru a louhu amalgámovou (rtuťovou) elektrolýzou“.
Neratovická Spolana souhlasila se zpřístupněním informací označených jako obchodní tajemství v žádosti o integrované povolení pro „Výrobu chloru a louhu amalgámovou (rtuťovou) elektrolýzou“. Občanská sdružení a veřejnost se tak mohou seznámit i s pasážemi žádosti, které jim tak byly napoprvé znepřístupněny. Neratovická Spolana kompletní žádost, včetně pasáží označovaných jako obchodní tajemství, zpřístupnila až poté, co Arnika zaslala Krajskému úřadu Středočeského kraje své připomínky k první veřejně dostupné žádosti, že nesouhlasí s takovýmto utajováním informací a z jakého důvodu.

Klíčovou připomínkou Arniky k první zveřejněné žádosti bylo, aby veškeré informace, které v ní byly označeny za obchodní tajemství, a tudíž i znepřístupněny veřejnosti, byly veřejně dostupné. Přitom některé z těchto utajovaných informací mají popisovat vliv Spolany na životní prostředí či jak Spolana hodlá omezovat emise a odpady z tohoto provozu.

„Jsme velice potěšeni, že se veřejnost bude moci seznámit i s těmito pasážemi. Je důležité, aby veřejnost měla přístup k informacím o tom, jaké jsou vlivy daného provozu na životní prostředí, ve kterém žijí,“ okomentovala situaci Mgr. Hana Kuncová z programu Toxické látky a odpady sdružení Arnika.

Veřejnost má možnost do úplné žádosti nahlédnout na Krajském úřadě Středočeského kraje na Odboru životního prostředí. Připomínky k žádosti musí být zaslány do 30 dnů tamtéž.

Další informace: Stručné netechnické shrnutí („Výrobu chloru a louhu amalgámovou (rtuťovou) elektrolýzou“) naleznete zde.

Tiskovou zprávu sdružení Arnika - Spolana tají veřejnosti informace v žádosti o integrované povolení pro amalgámovou elektrolýzu – si můžete přečíst zde.

Více informací o Spolaně Neratovice a rtuťové (amalgámové) elektrolýze naleznete na webových stránkách Arniky – Budoucnost bez jedů.

Rtuť – toxický kov

Evropská strategie eliminace rtuti

UNEP - Mercury programme

Zero Mercury ProjectBanner-stika

Sledujte nás: