Stav a vývoj zeleně v Praze

Analýza stavu zeleně, její evidence a péče o stromy a zelené plochy

Mizí na území Prahy zeleň nebo naopak přibývá? Ve veřejně dostupných informačních zdrojích není snadné najít na tuto otázku odpověď. Brožura shrnuje data publikovaná v ročenkách životního prostředí a dalších dokumentech magistrátu, a vyhodnocuje dotazníkové šetření provedené mezi 22 městskými částmi. Zabývá se také problematikou informování veřejnosti a účasti občanů v rozhodování, a formuluje doporučení pro další nakládání se zelení a její sledování.

Více z této kategorie: Jaká bude Praha? »

Arnika v zahraničí