Suez snížil kapacitu nové linky spalovny jen papírově, počítá s instalací kotlů schopných jet na vyšší výkon

9.8.2019 - OSTRAVA | Tiskové zprávy
Sudy s nebezpečnými odpady čekají na spálení v ostravské spalovně.
Foto: Jindřich Petrlík (Arnika)
Společnost Suez Využití zdrojů a.s. sice doplnila dokumentaci EIA k záměru CENNZO Ostrava o více informací, ve skutečnosti nezodpověděla řadu otázek, reagovala jen na minimum podstatných připomínek a pouze si hrála s čísly. Například snížila množství spáleného odpadu za rok z 20 na 15 tisíc tun, počítá však s instalací kotlů původní velikosti. Později by mohla snadno zvýšit kapacitu pouhou změnou integrovaného povolení. Dokumentaci je třeba vrátit k doplnění nebo záměr zamítnout. Stále totiž platí, že ve městě s jedním z nejšpinavějších ovzduší v Evropě by se spalovna stala dalším významným znečišťovatelem a zcela zbytečně. Obyvatelé, dotčené obce a orgány mohou Ministerstvu životního prostředí posílat připomínky k doplněné dokumentaci do 12. srpna 2019.

Přestože se firma Suez ve svých plánech uskromnila a snížila množství spáleného odpadu za rok, denní (70 tun) a maximální okamžitá kapacita (600 tun) spálených odpadů zůstaly bez odůvodnění stejné. V budoucnu by stačilo požádat o změnu a kapacita se zvýší na původně plánovaných 20 tisíc tun za rok. Podle statistik v uplynulých letech stávající zařízení spálilo 70 % nebezpečných odpadů z Moravskoslezského kraje, asi 25 % ze sousedních regionů a 5 % ze zbytku republiky, konkrétně z chemičky v Ústí nad Labem anebo z nemocnic z míst mimo Moravskoslezský kraj. Současná spalovna je pro region zcela dostatečná a stačilo by ji pouze zmodernizovat.

Připomínky k doplněné dokumentaci EIA

„Ohromná kapacita nové spalovny stále zůstala neodůvodněná. Autoři dokumentace nakonec otevřeně připustili, že zařízení není určeno jen pro likvidaci odpadů z Moravskoslezského kraje, jak původně slibovali. Podle všech indicií investor omezil navrženou kapacitu spalování pouze na papíru a takový přístup je přeci skandální. Žádáme proto, aby dokumentace byla vrácena k doplnění anebo aby byl záměr v procesu EIA zamítnut,“ upozorňuje Jindřich Petrlík z Arniky.

V podkladech navíc chybí srovnání se šetrnějšími nespalovacími metodami, kterými lze zbavit zdravotnické odpady infekčnosti, čistit kontaminovanou zeminu ze starých ekologických zátěží nebo rozkládat složité chemické sloučeniny. Některé nespalovací technologie mají menší dopady na životní prostředí než spalovny nebezpečných odpadů, které nejsou ani zdaleka ideálním a nejúčinnějším způsobem jejich zneškodnění. 

Firma SUEZ Využití zdrojů zatím ani nedala místním občanům dostatečné záruky, že v nové spalovně nedojde k haváriím jako v té stávající. Za únik toxických látek z areálu do Odry v dubnu 2017 musela společnost zaplatit milionovou pokutu. V letošním červnu došlo dokonce k požáru, při kterém unikal černý dým mimo filtrační zařízení. Dodnes není jisté, zda a jaké množství nebezpečných látek uniklo do ovzduší.

Návrh spalovny rozhodně neodpovídá cílům odpadového hospodářství, které by mělo směřovat k redukci množství odpadů, včetně nebezpečného, zaváděním bezodpadových technologií. Záměr naopak počítá s trendem neustálého růstu produkce nebezpečných odpadů. Není divu, že Moravskoslezský kraj k záměru už vydal zamítavé stanovisko. Životní prostředí na Ostravsku dlouhodobě trpí znečištěním z průmyslové výroby, těžby a dopravy, proto není třeba region bezdůvodně zatěžovat dalšími zdroji.

  • Tiskový mluvčí: Jiří Kaňa, jiri.kana@arnika.org, +420 606 727 942

Banner-stika

Sledujte nás:
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu