#Územní rozvoj

Arnika získala obsah spisu Metropolitního plánu

Arnika získala obsah spisu Metropolitního plánu

Pražský magistrát se dodržováním zákonů příliš netrápí… Magistrát Arnice odmítal poskytnout informaci, i když ze zákona měl, Arnika se proto odvolala k Ministerstvu pro místní...

Zastupitelé schválili podnět na změnu územního plánu kolejiště Hlavního nádraží pro Pentu

Zastupitelé schválili podnět na změnu územního plánu kolejiště Hlavního nádraží pro Pentu

Pražští z astupitelé včera v noci schválili podnět , tj. z ahájení pořizování změny územního plánu na kolejiště Hlavního nádraží. Jde o z a hájení procesu , který povede k tomu,...

Arnika podala stížnost na ČT: o zástavbě kolejiště Hlavního nádraží je třeba informovat vyváženě

Arnika podala stížnost na ČT: o zástavbě kolejiště Hlavního nádraží je třeba informovat vyváženě

V současné době se rozhoduje o tom, jestli bude za pár let moci Penta stavět nad kolejištěm H lavního nádraží v Praze . Proces zahájení změny územního plánu, která má zástavbu...

Zveme vás na čtvrtý ročník festivalu Za Prahu udržitelnou a sousedskou

Zveme vás na čtvrtý ročník festivalu Za Prahu udržitelnou a sousedskou

Třetí květnový víkend se potkáme na 4. ročníku festivalu Za Prahu udržitelnou a sousedskou. Letošní ročník věnujeme společnému prozkoumávání toho, co všechno znamená tvořit město...

Sjezdovka nebude. Podnět na celoroční klimatizovanou sjezdovku v Chuchli byl stažen.

Sjezdovka nebude. Podnět na celoroční klimatizovanou sjezdovku v Chuchli byl stažen.

P odnět na změnu územního plánu , jehož schválení by znamen a lo možnost výstavb y celoročně klimatizovan é a uměle zasněžovan é sjezdovk y , byl stažen. 1 Vlastníkem pozemků je...

Penta chce narychlo protlačit změnu přes Prahu 2: kolejiště Hlavního nádraží se má stát staveništěm

Penta chce narychlo protlačit změnu přes Prahu 2: kolejiště Hlavního nádraží se má stát staveništěm

Rada městské části Praha 2 dnes projednává podání podnětu na změnu územního plánu na kolejiště Hlavního nádraží. Pozemky vlastní České dráhy, ale území má rozvíjet společnost...

Pražská bytová krize: perspektivy a souvislosti

Pražská bytová krize: perspektivy a souvislosti

Za poslední rok se Praha stala městem s nejvíce nedostupným bydlením v Evropě. Navzdory mírnému navýšení počtu postavených bytů nebo novým inovativním politikám města vzrostly...

Praha certifikovaná - přínosy a limity certifikace budov

Praha certifikovaná - přínosy a limity certifikace budov

Studie shrnuje základní informace o tom, jak fungují certifikace budov, zamýšlí se, nad otázkou, jak je možné, že existují certifikované stavby, které nelze pokládat za šetrné k...

Kampaň: Nákladové nádraží Žižkov

Kampaň: Nákladové nádraží Žižkov

O co šlo? Na brownfieldu původního Nákladového nádraží má vzniknout nová čtvrť pro 20 000 obyvatel. Hlavní část veřejného projednávání probíhala v letech 2021-2022. My jsme s...

Tvoříme město pro život: Nesedím sousedím

Tvoříme město pro život: Nesedím sousedím

Arnika během podzimu vytvořila ve spolupráci s aktivními občany a tvůrčí skupinou Remízek sérii inspirativních video příběhů, která nese název Tvoříme město pro život. Během naší...

Tvoříme město pro život: Union Břevnov

Tvoříme město pro život: Union Břevnov

Arnika během podzimu vytvořila ve spolupráci s aktivními občany a tvůrčí skupinou Remízek sérii inspirativních video příběhů, která nese název Tvoříme město pro život. Během naší...

Obyvatelé Malvazinek odmítají pětipodlažní dům ve vilové čtvrti. Desítky jich protestovaly na veřejném projednání

Obyvatelé Malvazinek odmítají pětipodlažní dům ve vilové čtvrti. Desítky jich protestovaly na veřejném projednání

Na Malvazinkách, na dohled od Winternitzovy vily, má vyrůst rozměrný bytový dům. Navzdory tomu, že místo se nachází v památkové zóně Smíchov a jeho charakter zahradního města by...

Toxické látky

Prosazujeme svět bez toxického znečištění a důsledný zákaz zdraví i přírodě nebezpečných látek a odpadů

Budoucnost bez plastů Řeky bez jedů Databáze chemických látek Globální znečištění Česko bez jedů Scan4Chem Znecistovatele.cz

Odpady

Protože nejlepší odpad je takový, který vůbec nevznikne, Arnika prosazuje prevenci vzniku odpadů a jeho recyklaci. Varujeme i před riziky spalování odpadů.

Budoucnost bez plastů Odpadový Oskar Tipy na předcházení vzniku odpadů Kampaň Nespaluj, recykluj! Odpady v zahraničí Web Nespaluj, recykluj Web koalice Pro 3R

Praha – město pro život

Chceme, aby Praha byla příjemná pro život a dostupná všem. Soustředíme se na územní plán, který určuje, kde a co se v Praze smí stavět. Prosazujeme ochranu zeleně, informujeme obyvatele a pomáháme lidem zapojovat se do rozhodovacích procesů.

Územní plánování Město a klima Bydlení Publikace Pražská bytová krize Linktree Praha město pro život Instagram Praha město pro život Facebook Praha město pro život

Stromy

Chráníme stromy a aleje podél silnic, ve městech a obcích i ve volné krajině. Chráníme tím zdravé životní prostředí, biodiverzitu i živočichy, kteří ve stromech žijí.

Jak zachránit strom Chci dostávat stromové novinky Alej roku Tour de aleje Konference a semináře Poodří žije

Řeky

Chráníme přirozený charakter vodních toků, oponujeme ničení řek ve jménu „ekologické“ vodní dopravy. Podporujeme zavádění soustavy Natura a udržení přírodní rozmanitosti.

Živé Labe

Biodiverzita

Podporujeme zavádění soustavy Natura 2000 a udržení přírodní rozmanitosti – biodiverzity – údržbou cenných lokalit v Českém Středohoří.

Chráníme staré stromy vytvářející dutiny, které jsou domovem mnoha vzácných a ohrožených živočichů, včetně páchníka hnědého v Poodří.

Natura 2000 Bořena Petice za obnovu české přírody

Účast veřejnosti

Arnika se dlouhodobě zasazuje o účast veřejnosti v územních a stavebních řízeních a další procesech, jež souvisejí s ochranou životního prostředí, i přes opakovanou snahu toto právo veřejnosti omezit.

Vy tu stavíte, my tu žijeme Měníme klima v legislativě