#Liberec spalovna

Liberecká spalovna spustila dioxinový filtr

Jak uvedla MF Dnes, liberecká spalovna komunálních odpadů začala po čtyřech letech provozu plnit normy platné v Evropské unii. Spustila nový filtr, díky kterému emise škodlivých...

Ředitel spalovny radním Liberce

Ředitel liberecké spalovny společnosti TERMIZO Pavel Bernát je podle zprávy MF Dnes (4. dubna 2005) novým libereckým radním. Člena ODS zvolili na svém posledním zasedání...

Liberecký den o petiční akci Budoucnost bez jedů

Liberecký den se dnes vrací k petiční akci Budoucnost bez jedů , kterou v Liberci v pátek uspořádala Arnika. V článku se ke své podpoře petice vyjadřuje také náměstek primátora...

Kandidáti Arniky na Ropáka 2002

Na titul Ropák roku 2002 sdružení Arnika nominovalo tyto kandidáty:

Přehled akcí „60 dní pro čistou zemi, vzduch a vodu“

Akcí před Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR zahájila Arnika 15. května „60 dní pro čistou zemi, vzduch a vodu“. Cílem této série akcí je prosazení dostatečně širokého seznamu...

Rozhovor s ředitelem spalovny

Vzhledem k jeho značné ilustrativnosti zde uvádíme rozhovor s ředitelem liberecké spalovny komunálního odpadu , Ing. Pavlem Bernátem, jak jej 15. 2. 2005 přinesla MF Dnes .

Materiál ze spalovny není toxický

Materiál ze spalovny není toxický

"Je prokazatelné, že materiál z liberecké spalovny Termizo není ani odpadem, a není toxický. Několik slov k poslední aktivitě sdružení Arnika," začíná článek ředitele liberecké...

Dioxiny ve zbytcích ze spalovny a  jiná (ne)podložená obvinění

Dioxiny ve zbytcích ze spalovny a jiná (ne)podložená obvinění

"Ředitel spalovny Termizo Pavel Bernát ve svém příspěvku do diskuse v MF Dnes prohlašuje, že směs strusky s popílkem, kterou produkují, není ani odpadem ani toxická. Stěžuje si...

Proč by nás i Vás měla zajímat Stockholmská úmluva

Proč by nás i Vás měla zajímat Stockholmská úmluva

Žijeme-li svůj každodenní život, zákony nás většinou začnou zajímat až v momentě, kdy se nás bezprostředně dotýkají. Mezinárodní úmluvy jsou na tom ještě hůře, většinou se nám...

Stockholmská úmluva a kraje

Stockholmská úmluva a kraje

Žijeme v době, kdy se znečištění toxickými látkami nevyhýbá ani tak panenským oblastem jako jsou severní a jižní polární oblast. Přestože v těchto místech nejsou žádné zdroje...

Vláda šla na ruku průmyslu: umožnila mu nadále tajit některé informace o toxických látkách

Žádné toxické látky z našeho podniku neunikly, nejde o žádnou ekologickou havárii, jen o pár žlutých květáků… Podobnými výroky se při loňských povodních snažila Spolana...

Přehled schválených plánů snižování emisí spaloven odpadů a jejich regulérnosti

Přehled schválených plánů snižování emisí spaloven odpadů a jejich regulérnosti

V tomto příspěvku zveřejnění tabulka podává přehled o schválených plánech snižování emisí pro spalovny odpadů v České republice. U těch označených kříkem bez otazníků neproběhlo...

Toxické látky

Prosazujeme svět bez toxického znečištění a důsledný zákaz zdraví i přírodě nebezpečných látek a odpadů

Budoucnost bez plastů Řeky bez jedů Databáze chemických látek Globální znečištění Česko bez jedů Scan4Chem Znecistovatele.cz

Odpady

Protože nejlepší odpad je takový, který vůbec nevznikne, Arnika prosazuje prevenci vzniku odpadů a jeho recyklaci. Varujeme i před riziky spalování odpadů.

Odpadový Oskar Tipy na předcházení vzniku odpadů Kampaň Nespaluj, recykluj! Odpady v zahraničí Web Nespaluj, recykluj Web koalice Pro 3R

Praha – město pro život

Chceme, aby Praha byla příjemná pro život a dostupná všem. Soustředíme se na územní plán, který určuje, kde a co se v Praze smí stavět. Prosazujeme ochranu zeleně, informujeme obyvatele a pomáháme lidem zapojovat se do rozhodovacích procesů.

Územní plánování Město a klima Bydlení Letiště Petice Nechceme Sjezdovku Petice 30 pro Prahu Facebook Praha město pro život

Stromy

Chráníme stromy a aleje podél silnic, ve městech a obcích i ve volné krajině. Chráníme tím zdravé životní prostředí, biodiverzitu i živočichy, kteří ve stromech žijí.

Jak zachránit strom Petice za obnovu české přírody Chci dostávat stromové novinky Alej roku Tour de aleje Konference a semináře Poodří žije

Řeky

Chráníme přirozený charakter vodních toků, oponujeme ničení řek ve jménu „ekologické“ vodní dopravy. Podporujeme zavádění soustavy Natura a udržení přírodní rozmanitosti.

Živé Labe Petice za obnovu české přírody

Biodiverzita

Podporujeme zavádění soustavy Natura 2000 a udržení přírodní rozmanitosti – biodiverzity – údržbou cenných lokalit v Českém Středohoří.

Chráníme staré stromy vytvářející dutiny, které jsou domovem mnoha vzácných a ohrožených živočichů, včetně páchníka hnědého v Poodří.

Natura 2000 Bořena Petice za obnovu české přírody

Účast veřejnosti

Arnika se dlouhodobě zasazuje o účast veřejnosti v územních a stavebních řízeních a další procesech, jež souvisejí s ochranou životního prostředí, i přes opakovanou snahu toto právo veřejnosti omezit.

Vy tu stavíte, my tu žijeme Měníme klima v legislativě